S sår tvivl om aftale om nedslidning: Troels Lund drukner os i temamøder

INTERVIEW: Socialdemokraterne efterlyser reelle forhandlinger om tidlig tilbagetrækning, arbejdsmiljø og førtidspension. Partiet kan dog ikke selv svare på, om man er klar til at indgå en aftale om forbedret seniorførtidspension.

Det er snart halvanden måned siden, at regeringen indledte forhandlinger med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om tidlig tilbagetrækning for nedslidte.

Men der er delte meninger om, hvor godt det går.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er optimist og forventer at kunne lande en bred aftale om smidigere regler for seniorførtidspensionen i starten af april.

Socialdemokraterne er dog mere forsigtige i deres prognoser - både hvad angår nedslidning og de parallele forhandlingsforløb om arbejdsmiljø og lempelser af reformen om førtidspension og fleksjob.

"Vi har været klar til at gå i realforhandlinger længe, både på førtidspension, arbejdsmiljø og åbenlyst på tilbagetrækning. Men Troels Lund har kørt samme model i alle forhandlingsforløb, som groft sagt går ud på, at han drukner os i temamøder. Vi er slet ikke nået til at diskutere politik. Der sker ingenting, det er bare snak," siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen.

Forhandling eller optakt til valgkamp?
Sammen med forhandlingerne om en sundhedsreform har forhandlingerne om tidlig tilbagetrækning indtaget en hovedrolle i optakten til det kommende folketingsvalg.

Men hvor forhandlingerne om sundhedsreformen udelukkende er blevet et internt anliggende i blå blok, har begge politiske fløje aktier i forhandlingerne om nedslidning.

Afsættet til forhandlingerne var det socialdemokratiske forslag om differentieret pensionsalder, der fra starten også vakte gehør hos Dansk Folkeparti.

Regeringen og Radikale har dog fra starten af forhandlingerne sat dagsorden med forslag om at lempe adgangen til den eksisterende ordning for seniorførtidspension.

Læs mere: Bred opbakning til lynreform af seniorførtidspension

Hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne er uenige i regeringens ambition. Uenighed om differentieret pensionalder skal ikke forhindre partiet i at forbedre seniorførtidspensionen, når nu chancen byder sig, har partiformand Mette Frederiksen slået fast.

Det ene udelukker med andre ord ikke det andet, og socialdemokraterne vil stadig forsøge at bane vej for, at et alternativt politisk flertal kan lande en aftale om differentieret pensionalder efter et valg.

"Vi er klar til at lave forbedringer på seniorførtidspensionen, men vi er også klar på at sige, at vi skal skabe en rettighed for tidlig tilbagetrækning til dem, som har arbejdet i mange år, og som er nedslidte. Jeg kan ikke komme det tættere, så længe vi ikke ved, hvad regeringen vil," siger Leif Lahn Jensen.

Socialdemokratiet har dog selv måttet lægge ryg til massiv kritik for ikke at være konkrete nok. Især Dansk Folkeparti har langet ud efter socialdemokraterne for ikke at sætte navn på de faggrupper, for hvem tidlig tilbagetrækning skal være en rettighed.

Forhandlinger kædes sammen
Forhandlingerne om nedslidning foregår dog langt fra i et lukket kredsløb, men er fra starten blevet knyttet tæt sammen med forhandlingerne om reform af arbejdsmiljøindsatsen.

Troels Lund Poulsen selv henviser hyppigt til forhandlingerne som eksempel på, at regeringen arbejder på at håndtere nedslidning på arbejdsmarkedet både på det præventive og praktiske plan.

Læs analyse: Højt spil om nedslidning kan koste Løkkes hemmelige treparts-trumf

For Dansk Folkeparti hænger de to forhandlingsspor også sammen. I hvert fald har DF-formand Kristian Thulesen Dahl givet udtryk for, at en styrkelse af Arbejdstilsynet - som udgør en nøglerolle i arbejdsmiljøforhandlingerne - kan bane vej for en hurtig aftale om seniorførtidspension.

Troels Lund Poulsen har da også tilkendegivet, at regeringen er villige til at "genrejse" Arbejdstilsynet og sikre en permanent bevilling.

Ifølge socialdemokraterne henstår regeringens intentioner dog stadig i det uvisse.

"Nu har vi holdt fem temamøder, og ministeren har på ingen måde lagt noget frem om, hvad han vil. Så det klinger lidt hult, når de siger, at de vil gøre en masse på arbejdsmiljø, når vi andre stadig venter på ministerens oplæg på, hvad de vil gøre," siger Leif Lahn Jensen.

Førtidspension ligger stille
Det sidste led i kæden er forhandlingerne om lempelser af reformen om førtidspension og fleksjob, som Mette Frederiksen selv stod fadder til som beskæftigelsesminister i 2012.

Sidste møde fandt sted 31. januar, hvilket får Leif Lahn til at konkludere, at forhandlingerne er gået fulstændig i stå.

"Det ser ikke ud til, at ministeren har travlt, så på den baggrund kan jeg kun konkludere, at han ikke finder det særligt vigtigt," siger han.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er der dog en invitation på trapperne til et nyt møde om førtidspension og fleksjob.

Der er p.t. ikke nogle møder i kalenderen om arbejdsmiljø, men forhandlingerne ventes at fortsætte i næste uge.

Forhandlinger fortsætter torsdag
Det er dog sikkert, at partierne mødes igen på torsdag for at forhandle videre om nedslidning.

Spørgsmålet er, om Socialdemokratiet er klar til at bide til bolle, hvis beskæftigelsesministeren lægger en aftale om forbedret seniorførtidspension på bordet.

"Vi er klar til at bide til bolle, så snart regeringen kommer med et forslag. Men vi vil selvfølgelig også have vores forslag (om differentieret pensionsalder, red.) på bordet til diskussion, og så er vi klar til at forhandle derfra. Men vi kan ikke begynde at forhandle noget som helst, før de egentlig mener noget," siger Leif Lahn.

Kan du godt selv høre, at det lyder lidt tåget, når I samtidig giver udtryk for, at en aftale om seniorførtidspension ikke udelukker en eventuel senere aftale om differentieret pension?

"Men du beder mig om at tage stillling til noget, jeg ikke ved. Hvis du nu kan få regeringen til at tage stilling, så vil jeg gerne tage stilling. Vi vil gerne være med til at forbedre seniorførtidspensionen. Det kan bare ikke stå alene, så vi vil også sikre, at folk, som har arbejdet i mange år og er nedslidte, de ikke skal stå med hatten i hånden. Dem skal vi også have en løsning for, og derfor har vi taget det med til forhandlingerne, men vi har overhovedet ikke set noget fra den anden part. Så jeg ved jo egentlig ikke, hvad vi forhandler om," siger Leif Lahn.

Så forventer du, at I kan lande en aftale om seniorførtidspension på torsdag?

"Det kan jeg jo ikke vide, for de kan jo mene noget når som helst, og så må vi jo tage teten derfra. Nu mener jeg, at bolden ligger hos regeringen," slutter den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører.

Forrige artikel Folketinget lukker Riskærs smuthul: Her er de nye regler for vælgererklæringer Folketinget lukker Riskærs smuthul: Her er de nye regler for vælgererklæringer Næste artikel FN: Temperaturen stiger i Arktis – og vi kan ikke stoppe det FN: Temperaturen stiger i Arktis – og vi kan ikke stoppe det