Sådan ser en typisk førtidspensionist ud

29. februar 2012 kl. 10:16
PROFIL: I kølvandet på regeringens nye reformudspil på førtidspensionsområdet tegner Altinget her et billede af en typisk førtidspensionist i forhold til blandt andet køn, alder og sygdom.
| Flere

Sammenholder man tallene fra Ankestyrelsens database, tegner der sig en profil på den typiske person, der fik tildelt førtidspension i 2010. Groft sagt er modtageren en kvinde i alderen 50-59 fra Region Midtjylland. Kvinden har ingen uddannelse ud over grundskolen og har ingen tidligere beskæftigelse. Derudover har personen ifølge tallene oftest en psykisk lidelse.

Reform af førtidspensionen
På et pressemøde tirsdag 28. februar løftede beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og socialminister Karen Hækkerup (S) sløret for detaljerne i regeringens reformudspil af førtidspensionen. Reformen kommer blandt andet til at indeholde en stramning, da man ikke længere kan få tilkendt førtidspension, hvis man er under 40 år.

Samlet set tilkendte kommunerne i 2010 17.152 personer førtidspension. På baggrund af Ankestyrelsens tal for kommunernes tildeling af førtidspension forsøger Altinget her at tegne en profil af en typisk modtager.

Kvinder/mænd
Ser man på kommunernes tildeling af førtidspension i 2010, fremgår det, at kvinderne står for de fleste. Kvinderne udgør 52,5 procent af gruppen, mens mændene tegner sig for 47,5 procent.


Kilde: Ankestyrelsen

Alder
Fordelingen i tildeling af førtidspension efter alder viser, at aldersgrupperne 40-49 år og 50-59 tegner sig for størstedelen. Gruppen udgør til sammen 64 procent af de personer, som i 2010 fik tildelt førtidspension. Den gruppe af mennesker under 40 år, der i regeringens udspil ikke længere kan tilkendes førtidspension, udgjorde i 2010 36 procent.

 
Kilde: Ankestyrelsen

Tidligere beskæftigelse
Tallene afslører, at ud af 17.152 personer, der fik tilkendt førtidspension, har halvdelen ikke tidligere være i beskæftigelse. Personer beskæftiget i den offentlige administration, undervisning og sundhed, tegner sig med 13,3 procent for den næsthøjeste andel.


Kilde: Ankestyrelsen

Sygdomme
De sygdomme, som hyppigst er repræsenteret i gruppen, der tildeles førtidspension er psykiske lidelser. Sygdommene udgjorde i 2010 over 50 procent af den samlede gruppe. Bevægelsesapperatsygdomme udgjorde i opgørelsen næstflest med 19,2 procent.


Kilde: Ankestyrelsen

Geografisk placering
I oversigten over tildelte førtidspensioner tegner regionerne Midtjylland, Hovedstaden og Syddanmark sig for to tredjedele af de personer, som i 2010 fik tildelt førtidspension.


Kilde: Ankestyrelsen

Uddannelse
Endelig viser tallene, at personer uden anden uddannelse end grundskolen tegner sig for næsten halvdelen af førtidspensionisterne. Personer med erhvervsfaglig uddannelse udgør ca. en fjerdedel.


Kilde: Ankestyrelsen

Udvikling i tilkendelse af førtidspension
Tallene afslører derudover en kraftig vækst i tilkendelsen af førtidspension hos de unge, der med regeringens nye udspil ikke længere kan tilkendes ydelsen. Som det fremgår af grafen nedenfor, er der sket en stigning blandt unge førtidspensionister. Aldersgrupperne 15-19 år og 20-29 år er steget markant i perioden 2007 til 2010.   


Kilde: Ankestyrelsen, 2007 indeks 100

 
Altinget | Arbejdsmarked
 
Altinget | Social

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK