Uddannelseschefer: Sats på én fælles indgang til voksen- og efteruddannelse

DEBAT: Politikere og arbejdsmarkedets parter bør kigge mod Fyn, når de under de kommende trepartsforhandlinger skal nytænke VEU-området. Her har vi gjort os erfaringer med, hvordan man kan imødekomme anbefalingerne fra ekspertgruppen, skriver lederne af fire fynske uddannelsesinstitutioner.

Af Kuno Johansen, Steffen Svendsen, Annette Vilhelmsen, Jens Mejer Pedersen
Hhv. akademichef, LedelsesAkademiet Lillebælt, prorektor, University College Lillebælt, direktør, Tietgen, rektor Erhvervsakademiet Lillebælt

Der er brug for omfattende forandringer af det danske efter- og videreuddannelsessystem. Sådan lyder det fra regeringens ekspertgruppe for voksen, efter- og videreuddannelse (VEU), som 12. juni fremlagde en række relevante anbefalinger i rapporten ”Nye kompetencer hele livet”.

Efter sommerferien går regeringen og arbejdsmarkedets parter – med afsæt i ekspertgruppens anbefalinger – i gang med trepartsforhandlinger og dermed en plan for nytænkning og nyorganisering af hele VEU-området.

På Fyn og i Trekantsområdet kan vi kun bifalde, at der kommer fokus på at styrke uddannelse og opkvalificering af den danske arbejdsstyrke. Arbejdsmarkedets parter ser behovet, det samme gør både politikerne og uddannelsessystemets aktører.

Opkvalificeringen halter
Sagen er, at vi har brug for et gearskifte i vores efteruddannelsessystem. Et skifte, der kan sikre, at alle medarbejdergrupper på arbejdsmarkedet får mulighed for at tilegne sig kompetencer, der rækker ind i en fremtid præget af automatisering, digitalisering, nye forretningsmodeller og virksomhedstyper, tværkulturelt samarbejde samt en skærpet international konkurrence.

For selv om der er et udtalt behov for opkvalificering af medarbejderkompetencer i både private og offentlige virksomheder, viser tal desværre, at opkvalificeringen ikke finder sted. Der har været et drastisk fald i gennemførte AMU-uddannelser de seneste år, mens antallet af efter- og videreuddannelser på videregående niveau, dvs. akademi-, diplom- og masteruddannelser, er stagneret hen over de seneste 10 år til trods for, at antallet af potentielle brugere er steget markant.

Unødigt bureaukrati
Problemet er imidlertid langt fra begrænset til, at medarbejdere ikke får tilstrækkelig uddannelse og opkvalificering. Det danske efteruddannelsessystem er på flere måder gået i stå. Vi har i Danmark en omfattende og kompleks offentligt finansieret og reguleret efteruddannelsesmodel, som potentielt tilbyder opkvalificering i hele landet til alle målgrupper på arbejdsmarkedet. Men systemet er dyrt at drive, unødigt bureaukratisk, meget vidtforgrenet og på mange måder uoverskueligt for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Hvad er der så konkret brug for? Her er det i høj grad værd at lytte til ekspertgruppens anbefalinger forud for de kommende trepartsforhandlinger.

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet, at der i større udstrækning arbejdes med samordning og koordinering på tværs af uddannelsesniveauer, brancher og på tværs af de store skel mellem offentligt og privat arbejdsmarked. Der anbefales ”En indgang til voksen-, efter- og videreuddannelse”.

Den anbefaling er værd at forfølge. Uddannelsesorganisatorisk vil det skabe et langt mindre bureaukratisk system. For kunderne vil det gøre det langt mere enkelt at finde vej til den rette uddannelse og opkvalificering. Med én indgang til uddannelse på alle niveauer kan hver enkelt medarbejder, hver enkelt afdeling, hver enkelt virksomhed og organisation få sammensat den uddannelsespakke, som matcher de konkrete behov.

Vi ved samtidig, at den model fungerer i praksis. Gennem 10 år har virksomheder, private såvel som offentlige, på Fyn og i Trekantsområdet kunnet benytte LedelsesAkademiet Lillebælt som én indgang til lederuddannelser på AMU- og akademi- til diplomniveau. Det er en model, som vi mener, at det er hensigtsmæssigt at skele til, når politikere og arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen i de kommende trepartsforhandlinger.

Et konkurrencedygtigt fundament
LedelsesAkademiet Lillebælt er således et eksempel på et stærkt samarbejde mellem store offentlige uddannelsesorganisationer, som i stedet for at konkurrere har skabt en fælles platform for efter- og videreuddannelse. Tietgen, en af landets største handelsskoler, Erhvervsakademiet Lillebælt, som leverer uddannelser inden for business, teknologi, byggeri og it samt University College Lillebælt, som uddanner inden for sundhed, pædagogik, socialt arbejde og administration, har skabt et bæredygtigt og konkurrencedygtigt fundament med LedelsesAkademiet Lillebælt.

Erfaringerne fortæller os, at et sådant uddannelsespartnerskab fungerer. For den enkelte leder eller medarbejder, der søger efteruddannelse og kompetenceudvikling, er det hensigtsmæssigt med én indgang, som gør det overskueligt at vælge den løsning, der matcher personens kompetencer, jobfunktioner og ambitioner.

Partnerskaber er vejen frem
For de tre uddannelsesinstitutioner bidrager konstruktionen til kontinuerlig udvikling og nytænkning. Institutionerne lærer af hinandens faglige specialer, kulturer og kundekendskab, og det giver basis for gode kompetenceudviklingsløsninger for ledere, medarbejdere og virksomheder. Vi skræddersyer forløb for virksomhederne, så der er kompetenceudvikling på forskellige niveauer til alle medarbejdergrupper. Vi udvikler os sammen med brugerne og samarbejder i øvrigt også med offentlige og private udbydere på efteruddannelsesmarkedet.

Vores vurdering er, at nye modeller for samarbejde om løsninger, der går på tværs af ikke bare efteruddannelsessystemets faglige siloer, men også de forskellige niveauer i kvalifikationsrammen, er afgørende for at udvikle mere dynamiske samspil mellem et arbejdsmarked i hastig forandring og et offentligt system, der opfattes som attraktivt af medarbejdere og virksomheder.

Når vi finder sammen i partnerskaber, har vi flere muskler; også til den øvrige nødvendige nytænkning som ekspertgruppen anbefaler. Der er brug for mere online læring. Undervisningen skal foregå alle steder og hele tiden. Samtidig anbefales der mere analyse og monitorering af uddannelsers effekt. På LedelsesAkademiet Lillebælt er vi i gang, og vi er parate til at dele ud af 10 års erfaringer, som forhåbentlig kan medvirke et nyt stærkt VEU i Danmark.

Forrige artikel DN: Få de rigtige proportioner på spildevand DN: Få de rigtige proportioner på spildevand Næste artikel Dansk Erhverv: Unfair konkurrence forklædt som forsøg om lægedækning Dansk Erhverv: Unfair konkurrence forklædt som forsøg om lægedækning