Regeringspartier vil sætte turbo på national roadpricing

ROADPRICING: Socialdemokraterne og Radikale vil have gang i national roadpricing og efterlyser politisk mod i spørgsmålet. Den borgerlige fløj er splittet.
"Vi er skeptiske over for roadpricing. For det første kan det blive meget dyrt, og så har vi ikke gode erfaringer med store statslige IT-projekter," siger trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).
"Vi er skeptiske over for roadpricing. For det første kan det blive meget dyrt, og så har vi ikke gode erfaringer med store statslige IT-projekter," siger trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).
Hjalte T. H. Kragesteen

Udvalg i Trængselskommissionen kalder det for den bedste trængselsløsning, og nu vil Radikale og Socialdemokraterne have mere gang i arbejdet med national roadpricing.

"Jeg mener, at vi skal til at speede processen op," siger Socialdemokraternes trafikordfører, Rasmus Prehn.

Radikales trafikordfører, Andreas Steenberg, savner politisk mod til for alvor at gå i gang med et stort og kompliceret projekt.

"Vi bør arbejde på en roadpricing-model. Der er selvfølgelig nogle tekniske problemer, der skal være styr på. Men vi er nødt til at være modige," siger han.

Jeg har ikke noget imod, at vi er firstmover. Det er altid en risiko, når staten begiver sig ud i store IT-projekter, men det skal ikke afholde os fra at turde store projekter, som vi mener, er gode.

Andreas Steenberg (R), Trafikordfører

Ingen af de to ordførere vil sætte dato på, men Rasmus Prehn håber, at der kan træffes en beslutning i indeværende valgperiode. Mens partierne er enige om, at det skal koste at køre på de danske veje, deler de ikke holdning til den konkrete udformning.

Ikke enighed om afgiftsniveau
For spørgsmålet er, om et roadpricingsystem skal generere et provenu eller ej. Rasmus Prehn mener, at systemet bør anvendes til at få midler til at investere i nye veje, broer og i den kollektive trafik.

"Hvis vi skal have et topmoderne og helt tidssvarende vejnet og infrastruktursystem i det hele taget, er vi nødt til at investere noget mere," siger han.

Han understreger dog, at ønsket om øgede indtægter står for egen regning, og at regeringens politik er, at bilskatterne samlet set ikke skal stige.

Trafikforsker fra RUC Per Homann Jespersen, der er formand for roadpricing-udvalget i Trængselskommissionen, argumenterer netop for, at roadpricing kan være en måde at få penge i kasse til nye trafikinvesteringer (se link). Men her er den Radikale ordfører uenig.

"Jeg mener, at det skal ske som en provenuneutral omlægning. Udgangspunktet er ikke, at det skal give flere indtægter end i dag," siger Andreas Steenberg.

R: Danmark kan gå enegang
Under den tidligere VK-regering var der en overgang truffet en bred politisk beslutning om, at Danmark skulle implementere et stort roadpricingsystem efter hollandsk forbillede. Men da hollænderne skrinlagde projektet, valgte Danmark samme vej (se linkboks). Man ville ikke være frontløber med et så stort og usikkert projekt, lød begrundelsen. Det er de Radikale dog klar til.

"Jeg har ikke noget imod, at vi er firstmover. Det er altid en risiko, når staten begiver sig ud i store IT-projekter, men det skal ikke afholde os fra at turde store projekter, som vi mener, er gode," siger Andreas Steenberg.

Rasmus Prehn ser som partierne i blå blok dog skeptisk på tanken om et stort uprøvet system. Han mener derfor, at man skal gå i gang med en mindre og mere sikker model for med tiden at udbygge det til et stort system.

"Et stort GPS-system er målet, men det er bare omstændeligt. Derfor bør vi starte op hurtigere med en mere lavpraktisk model," siger Rasmus Prehn.

Han understreger, at han ikke har lagt sig fast på en færdig løsning, men tror muligvis, man nævner brobizz som en simpel model.

Radikale og Socialdemokraterne er imidlertid enige om, at der er et område, hvor der er behov for et bredt forlig.

"Jeg synes, det er vigtigt, at det bliver et i et bredt forlig med de borgerlige partier, fordi det tager nogle år at implementere. Vi skal ikke gå i gang med noget, der bliver lavet om ved et eventuelt regeringsskifte," siger Andreas Steenberg.

K vil med - Venstre er skeptisk
I den blå blok er der uenighed i spørgsmålet. Dansk Folkeparti er klar til at diskutere en simpel model, mens Konservative ifølge trafikordfører Mike Legarth klar til at gå i gang med arbejdet i morgen.

"Hvis Konservative Folkeparti havde 90 mandater, så ville vi gå i gang med roadpricing fra i morgen. Det kan ikke gå hurtigt nok," siger Mike Legarth, der dog ikke mener, at Danmark selv skal være udvikler af projektet.

Venstre er i en noget anden boldgade:

"Vi er skeptiske over for roadpricing. For det første kan det blive meget dyrt, og så har vi ikke gode erfaringer med store statslige IT-projekter," siger trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

I den borgerlige lejr er der dog enighed om, at der skal være tale om en omlægning og ikke en stigning i afgifter for danske bilister.

"Man foregøgler sig selv, hvis man mener, at der er penge for staten i roadpricing. Danske bilister betaler i forvejen høje bilskatter og benzinafgifter, og de skal ikke stige yderligere," siger Kristian Pihl Lorentzen.

Venstre udelukker ikke roadpricing på langt sigt, men det kræver et velafprøvet system i et andet land, som koster mindre end ti procent i driftsomkostninger, og at man samtidig sænker andre bilafgifter tilsvarende.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Prehn

MF (S), fhv. minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2002)

Andreas Steenberg

Public affairs executive, Systematic, fhv. MF (R)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2011)

Mike Legarth

Stifter, ejer og administrerende direktør i Connection Finans
diplomuddannelse i bestyrelsesarbejde, (INSEAD 2011), diplomuddannelse i ledelse, strategi og innovation (INSEAD 2010), politiassistent (København 1988), sergent (Livgarden 1982), delingsfører UN-Cypern (1981)

0:000:00