Stephanie Lose: Styrelser skal flyttes ud, hvor erhvervsklyngerne er

DEBAT: Det er sund fornuft, når dele af Energistyrelsen placeres i Danmarks energimetropol Esbjerg, som er et regionalt styrkeområde inden for energi, skriver Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Af Stephanie Lose (V)
Regionsrådsformand, Region Syddanmark

Hos Energistyrelsen arbejder man med Danmarks energi- og forsyningssektor. Med placeringen i Esbjerg ligger sektoren så at sige lige uden for døren med internationale virksomheder som Vestas, Mærsk, Ørsted og Siemens.

Det giver også rigtig god mening, at Socialstyrelsen er placeret i Odense. Styrelsen arbejder blandt andet med at skaffe ny socialfaglig viden og få den videre til borgere, kommuner og regioner.

I tilknytning til det har vi i Odense et sammenhængende forsknings- og innovationsmiljø inden for sundheds- og velfærdsinnovation med testfaciliteter, der både rækker ind i borgernes hjem og ud på institutioner og sygehuse.

Dertil kommer erhvervsklyngen Welfare Tech, hvor det nationale innovationsnetværk for velfærdsteknologi er forankret.

For mig at se må det give grundlag for gensidig inspiration, udveksling af viden og kompetencer samt fornyelse og vækst, når statslige arbejdspladser sættes i spil med regionale styrkeområder, erhvervsklynger og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Så mere af det, når der næste gang flyttes statslige arbejdspladser ud fra København.

Syddanmark kan tilbyde stærke vækstmiljøer
Og vi løber ikke tør for gode placeringer foreløbig, for vi har arbejdet strategisk med regionale styrkepositioner i mange år. Derfor kan vi byde ind med stærke regionale vækstmiljøer inden for bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation, oplevelseserhverv og robotteknologi.

Når det gælder oplevelseserhverv, er Syddanmark den største turismeregion i Danmark, hvad angår overnatninger, og næststørst inden for erhvervs- og mødeturisme. Vi har også videregående uddannelser inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

Og handler det om kreative erhverv, har vi både stærke uddannelses- og forskningsmiljøer, en designklynge og en betydelig kreativ industri med over 17.000 beskæftigede.

Endelig har vi noget af et eventyr i Odense med en styrkeposition inden for robotteknologi. Det siger noget om vækstmiljøet her, at hver anden nye robotvirksomhed i Danmark fødes på Fyn.

Syddanmark har altså, ligesom andre regioner uden for hovedstaden, masser af frugtbare vækstmiljøer, som statslige styrelser kan være med til at berige – og selv blive beriget af.

Jeg ser derfor et rigtig stort potentiale for spændende samarbejder mellem endnu flere statslige styrelser, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Vi ved også, at samarbejder virker, når det handler om vækst. En nylig analyse viser, at netværk og klynger bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, blandt andet med ny viden, metoder og idéer.

Endelig er stærke vækstmiljøer også med til at gøre det mere attraktivt, når medarbejderne i de statslige styrelser skal beslutte sig for, om de vil flytte med jobbet.

Det vejer til i vægtskålen, at der ligger internationale hovedsæder med gode jobmuligheder for højtkvalificerede medarbejdere og stærke uddannelses- og forskningsinstitutioner i nærheden.

Lægger man kommende statslige arbejdspladser i relevante regionale styrkeområder, er projektet godt begyndt og dermed som bekendt halvt fuldendt.

Forrige artikel Enhedslisten: Utroligt at DF er med i asocial aftale Enhedslisten: Utroligt at DF er med i asocial aftale Næste artikel BL: Regeringen snupper beboernes sparepenge    BL: Regeringen snupper beboernes sparepenge  
Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

ANALYSE: Med sit nej til en rigsretssag har den nye LLR-bevægelse for første gang meldt ud om konkret politik. Den placerede sig et andet sted end alle andre midterpartier. Det er et varsel om hverdagens realiteter, hvis Løkkes nye folkebevægelse bliver til et parti.