Studenterrådsformænd: SU-systemet er ikke unødigt generøst

DEBAT: Den danske SU er med til at skabe lige muligheder for de studerende. Skal der ske ændringer af SU-strukturen, er man nødt til at gå i en konstruktiv dialog med repræsentanter fra hele uddannelsessektoren. Sådan skriver studenterrådsformændene Christine Stahr og Palle Würtz.

Af Christine Stahr
Formand for Studenterrådet, University College Sjælland (UCSJ)

og

Palle Würtz
Formand for Studenterrådet, Via University College (VIA)

I Danmark har vi altid troet på mennesket. Altid troet på ideologien om, at man gør sit bedste, med hvad der nu engang er ’your dealt hand’. Dette holder vand, fordi vi har opbygget et velfærdssamfund, der spænder et minimums-sikkerhedsnet ud for os alle sammen. Det skaber lighed for dig og mig.

Aktuelt viser flere og flere statistikker fra Region Midtjylland og Region Sjælland, at ’the dealt hand’ for mange professionsbachelorstuderende er, at de er engagerede og talentfulde unge, men af uddannelsesfremmede familier og med lav social mobilitet i bagagen.

Den aktuelle SU-struktur skaber lige muligheder
Dette skal ikke være undskyldningen for at fastholde en evt. uhensigtsmæssig SU-struktur, men procentdelen er så stor, at det skal betragtes som et faktum og en udfordring. Vi betragter ikke det aktuelle SU-system som værende unødigt generøst.

Tilmed er vi af den overbevisning, at det netop er den aktuelle struktur, der skaber gode og lige uddannelsesmuligheder for Danmarks unge. Skal der ske ændringer med vores SU, skal det ske med omhu og med repræsentanter fra hele uddannelsessektoren!

Professionsbachelorerne udfører kerneopgaver i samfundet
Professionsbachelor-uddannelserne er praksisnære. Vi uddanner til vores nærområder og i henhold til vores regionale dækningspligter. De studerende, vi repræsenterer, er fagfolk, som alle danskere møder i deres liv – fra ”vugge til krukke”! Den færdiguddannede professionsbachelor er specialist i at sikre, udvikle og udføre de opgaver, der er kerneværdier i vores samfund. 

Vi er dine børns lærere, pædagoger, sundhedsplejersker. Vi er din mormors sygeplejerske og den fysioterapeut, der hjælper dig med din skade – for slet ikke at tale om ingeniøren og bandagisten.
Vi hjælper dig på kommunen med den del af offentlig administration, der ikke er båret af logik.

Vi har på landsplan mere end 40 uddannelser. Hver og én af disse uddannelser kan vi sætte i relation til dig, dine nærmeste og dit nærområde. Vi ER kernen i velfærdssamfundet, og derfor må I anerkende dette som en investering i fremtiden!

Hvorfor er det ikke attraktivt at være attraktiv?
Som en del af det nye udspil skal der ske ændringer i det aktuelle SU-system, fordi der opleves, at ’SU-systemet er under pres fra et stigende antal udlændinge, der søger den danske uddannelsesstøtte’. Dette argument er nyt. Det er nyt, fordi internationalisering de seneste år har været en mærkesag for Danske Professionshøjskoler.
Her anerkender man nemlig den ekstra dimension, det skaber med internationalisering. Det, at vores studerende kan rejse ud og tage en del af deres uddannelse i udlandet, samt at studerende fra hele verden kan rejse til os, skaber løftet kvalitet.

Det giver et unikt kendskab til verden omkring os. Men vigtigst af alt er vores internationale og tværfaglige tiltag hos det enkelte danske UC det, der gør os banebrydende, attraktive og giver en øget faglig stolthed.

At Danmark er et attraktivt sted at studere, kan man jo ikke bebrejde verden omkring os – det synes de danske unge jo også!

Vi tør godt gå i dialog
Mest af alt har vi lyst til for de udsatte studerende, som vi (også) repræsenterer, at vende tommelfingeren nedad til hele det udspil vedrørende SU'en, som vi har set i 2025-planen! Men idet alle vores studerende, som dimitterer, med stor sandsynlighed vil møde et arbejdsmarked i den offentlige sektor præget af stramninger og lave lønninger, stress og rigide regler – for ikke at tale om den hårdt trængte ledelse – så er vi naturligvis som repræsentanter også klar på at være løsnings- og helhedsorienterede.
Det er med det for øje, at vi er parate til at gå i dialog.

Vi anerkender, at det nuværende SU-system er et af de mest generøse i verden. Men vi vil også tillade os at holde jer op på, at det netop er det, der gør, at Danmark tilsvarende har en af verdens højeste dimittendrater!

Vi vil ikke ukritisk stemme i koret af kritikere, der ikke tør erkende, at samfundet står over for store udfordringer, og at vi som studerende også må bidrage med vores del.

Repræsentanter fra hele uddannelsessektoren skal høres
Skal der ændres ved de månedlige stipendier, mangler vi at se andet end en låneplan og et krav om normering. Vi kunne se potentiale i at sætte fokus på nogle af de sekundære poster, der koster i et studieliv – måske bedre adgange til faglitteratur og vejledning samt en større indsats på mobiliteten og offentlig transport.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at denne ændring ikke gennemføres, uden at aktuelle repræsentanter fra uddannelsessektoren også høres – det er vores oprigtige frygt, at alene ’lånet’ vil have en afskrækkende klang for vores mest udsatte studerende. Resultatet vil være færre uddannelsessøgende, færre i uddannelse, færre dimittender, større ledighed, flere på overførselsindkomst samt et større skel mellem ’Udkants-Danmark’ og det ’centrale og stærke’ Danmark.
Alt i alt en større ulighed – og dét er sgu da udansk!

Vi giver gerne kaffe til fordel for en kvalificeret dialog!

Forrige artikel Opråb fra socialrådgivere: Frygter bølge af boligudsættelser Opråb fra socialrådgivere: Frygter bølge af boligudsættelser Næste artikel Klimaminister: Vi skal se ud over den nationale næsetip Klimaminister: Vi skal se ud over den nationale næsetip