Tommy Petersen: Hvornår får kvinder lov til at bestemme over deres livmoder?

KOMMENTAR: I Danmark kan kvinder ikke frit vælge, om de vil føde et barn til et andet par. Forbuddet er et levn fra det patriarkalske samfund, hvor man anså kvinder for at være uegnede til at træffe valget selv.

I Danmark bryster vi os ofte af, at vi var tidligt ude med at tillade fri abort. Ud fra et princip om kvinders ret til at bestemme over deres egen krop tillader vi naturligvis, at man med hjælp fra det offentlige i trygge rammer kan få fjernet et foster.

Derfor kan man let foranlediges til at tro, at kvinder så selv bestemmer over deres livmoder. Det er dog langtfra situationen. Vi har nemlig i Danmark stadig forbud mod, at kvinder skaber et barn med hvem, de vil, og til hvem, de vil. Kvinder kan nemlig ikke frit vælge at skabe et barn til andre. De må gerne abortere, men ikke frit skabe.

Men hvis kvinden selv vælger at hjælpe et andet par med at få børn, hvad er så problemet? Hvorfor i alverden skal både kvinden og parret så straffes?

Forbuddet kan kun ses som et levn fra et patriarkalsk samfund, hvor vi anser kvinder for at være uegnede til at træffe den slags valg for dem selv og deres krop. At vi som samfund anser kvinder for at være mere i deres følelsers vold og for skrøbelige til at kunne håndtere at skabe et barn til andre uden selv at ville beholde barnet. Dermed anser vi også parret, der modtager barnet, som nogle, der udnytter kvinden. Kvinden er altså et offer.

Hvordan kan det være, at vi i Danmark har det kvindesyn? I lande, der traditonelt set er langt mere konservative og patriarkalske end Danmark, såsom USA, har man i lang tid tilladt kvinder at skabe børn til andre. Her må kvinder sågar få løn for det. Og med rette.

Det er nemlig en stor og flot indsats, som kvinderne lægger for dagen, når de hjælper andre mennesker med en så smuk ting, og derfor er det kun på sin plads, at de naturligvis får et honorar for deres hjælp. Der er derfor også gode erfaringer at hente fra USA, såfremt man interesserer sig for, hvordan man kan skabe trygge rammer omkring kvindernes indsats.

Som udgangspunkt kan man stille krav om, at kvinden allerede har født egne børn, så hun ved, hvad det indebærer for hende at skabe et barn. Man kan ligeledes stille krav om, at kvinden skal have en anden hovedindtægt ud over honoraret for at skabe et barn til andre, så det finansielle ikke er hovedmotivet. Sidst, kan man stille krav til både den fysiske og psykiske egnethed hos kvinden, så man på forhånd kun siger ja til personer, der er fysisk klar, velovervejede og psykisk afklarede med, hvad det vil sige at skabe et barn til andre.

Her i weekenden finder der en stor fertilitetsmesse sted i København. Der kan man møde flere kvinder, der under ordnede forhold som dem, jeg har nævnt, har skabt børn til andre mennesker. Jeg ville ønske, at vores folketingspolitkere lagde vejen forbi og rent faktisk talte med kvinderne selv. Så kan det være, de ville droppe det forældede forbud, der bygger på et forældet kvindebillede. 

----------

Tommy Petersen er politiker for Radikale Venstre på Københavns Rådhus, har tidligere arbejdet for FN og Copenhagen Consensus Center og blev i 2016 valgt som årets LGBT-aktivist. 

Forrige artikel Flemming Chr. Nielsen: Pas på de politiske klapperslangers hypnotiske magt Flemming Chr. Nielsen: Pas på de politiske klapperslangers hypnotiske magt Næste artikel Hanne-Vibeke Holst: Kvinder er jammerlige netværkere Hanne-Vibeke Holst: Kvinder er jammerlige netværkere