Tommy Petersen: Jeg kunne ikke drømme om at forsvare burkaen

KOMMENTAR: Burkaen er et effektivt værktøj til at fratage kvinder deres identitet, men et forbud mod burkaer løser ikke problemerne med kvindeundertrykkelse, social kontrol og sexforskrækkelse, skriver Tommy Petersen (R).

Jeg kunne ikke drømme om at forsvare burkaen, men derfor er et forbud mod burkaer stadigvæk en rigtig dårlig idé. Burkaer er rigtig nok noget af det mest kvindeundertrykkende, der findes. For mig er det ét af de tydeligste symboler i verden på mænds fortsatte dominans over kvinder. 

At nogle kvinder i Danmark forsvarer burkaen og forsøger at gøre den til et symbol på deres "frie valg" som kvinder, er helt hen i vejret.

Hvordan kan det at lukke sig inde som kvinde, gemme sin krop og slette sin identitet nogensinde blive italesat som "frigørende"? Det kan det selvfølgelig til dels, fordi det på et ærgerligt plan rent faktisk er frigørende. Men ikke i den forstand at det sætter kvinden fri til at følge sit hjerte. Nej, snarere at det sætter kvinden fri fra at blive set på som en "billig pige" og en dårlig muslim i hendes omgangskreds.

Det sætter kvinden fri fra at blive set som et sexobjekt af mændene i hendes omgangskreds. Og det giver hende selv ro i sjælen fra at skulle stå med ét ben i hver kulturel 'lejr' i det danske samfund og ikke passe ind nogle steder. Kort sagt, det er en falliterklæring snarere end en reel frigørelse.

I stedet for at tage kampen for egen frigørelse fra hvad andre tænker og i stedet for at stå op for sin kulturelle særegenhed, så kapitulerer man og giver efter for andres ønsker.

Jeg har arbejdet for FN i Afghanistan, Irak, og Jordan og stiftet indgående bekendtskab med, hvor forfærdeligt effektivt et værktøj burkaen er som et værktøj til at modarbejde ligestilling mellem kønnene og til at fratage kvinder deres menneskelige identitet og frie vilje til at være de mennesker, de reelt selv ønsker at være.

Er svaret til denne kvindeundertrykkelse så at forbyde burkaen? Nej, på ingen måde. Det er hovedrystende, at folketingspolitikere tyer til den slags forbud. Vi ved da bedre. Selvfølgelig løser et forbud mod burkaer ikke problemerne med kvindeundertrykkelse, social kontrol og sexforskrækkelse.

Når kvinder tager burkaer på, sker det på ingen måde i et vakuum. Det sker i et miljø fuld af sagte og usagte konservative og mandsdominerede holdninger, der dikterer, hvordan en god muslimsk kvinde opfører sig.

Holdninger, der konstant reproduceres til at slå piger og kvinder oveni hovedet med og holde dem nede, så de ikke tror, de skal bestemme noget. De holdninger vil stortrives, uanset om kvinder må have burka på eller ej. Til gengæld vil vi som samfund tage et stort skridt ned ad en vej, hvor grundlæggende rettigheder sættes over styr, og hvor folks retssikkerhed er en by i Rusland. 

Man kan ikke elske noget, man tvinges til. Skal vi burkaerne til livs, er svaret derfor at fortsætte det store arbejde overfor familier og miljøer, hvor kvinder umuligt kan være dem, de vil være og ikke acceptere burkaen som et 'kulturelt' islæt, men forsøge at bekæmpe at kvinder ender i en burka, da det rent ud sagt er et overgreb på deres personlige frihed.

----------

Tommy Petersen er politiker for Radikale Venstre på Københavns Rådhus, har tidligere arbejdet for FN og Copenhagen Consensus Center og blev i 2016 valgt som årets LGBT-aktivist. 

Forrige artikel Lisbeth Knudsen: Arbejdsmarkedsstof er en svag mediedisciplin Lisbeth Knudsen: Arbejdsmarkedsstof er en svag mediedisciplin Næste artikel David Trads: LA – zombiepartiet der ikke vil dø David Trads: LA – zombiepartiet der ikke vil dø