Træindustrien: Træproduktion er en vigtig del af Naturstyrelsens skovdrift

DEBAT: Regeringen har sat et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Skal dette mål nås, kommer skovproduktion til at spille en afgørende rolle, da træ er verdens mest klimavenlige råstof, skriver Flemming Larsen og Knud Svinding.

Af Flemming Larsen og Knud Svinding
Hhv. branchedirektør hos Træ- og Møbelindustrien og formand for Danske Træindustrier

En række organisationer har i et fælles notat opfordret til totalt ophør af træproduktion og skovdrift på Naturstyrelsens arealer.

Vi må dog advare mod at gå så drastisk til værks. Af flere årsager: klimaudfordringen og økonomien.

Træ fra danske skove er et vigtigt råstof for danske virksomheder, der baserer deres produktion af møbler, køkkener og byggematerialer på dansk råtræ. Her spiller Naturstyrelsens træproduktion en væsentlig rolle, og mange arbejdspladser i landdistrikterne vil kunne gå tabt, hvis Naturstyrelsen ikke længere leverer træ til markedet.

En kvart milliard kroner af træsektorens årlige direkte BNP-bidrag kan tilskrives videreforædling af leverancer af træ fra statsskovene. Det vil således have samfundsøkonomiske konsekvenser at indstille Naturstyrelsens skovdrift.

Verdens mest klimavenlige råstof
Vi står midt i en klimakrise, og regeringen har sat sig meget ambitiøse mål om at nå en 70-procents reduktion i CO2-udledningerne i 2030. Hvis dette mål skal nås, kommer skovene til at spille en afgørende rolle.

For træ er verdens mest klimavenlige råstof. Træ er en fornyelig ressource, der vokser op på solenergi og luftens kulstof, og som ikke giver affald, men CO2-neutral energi, når det brændes efter brug. Træet lagrer CO2 og holder det ude af atmosfæren, og hvis det anvendes i bygninger, kan det potentielt reducere byggeriets klimabelastning med op til 70 procent.

Hvis vi skal have gavn af disse geniale klimaegenskaber, indebærer det, at skoven bruges. I en god klimaskov bliver de modne træer fældet, anvendt til klimavenlige produkter, og der gøres plads til nye træer, der suger CO2 ud af atmosfæren.

Urørt skov er ikke eneste vej til biodiversitet
I et bæredygtigt skovbrug, som kendetegner Naturstyrelsens skovdrift, der både er FSC og PEFC-certificeret, bruges træerne, samtidig med at biodiversiteten og grundvandet beskyttes – og med plads til friluftsliv. Biodiversiteten kan forbedres, og initiativer i den retning bakker vi op om, men urørt skov er ikke den eneste vej til at øge biodiversiteten. Andre løsninger kan både sikre biodiversitet og fortsat produktion af klimavenlige træprodukter.

Mere end to tredjedele af Danmarks træforbrug kommer i dag fra udlandet. I en fremtid med øget pres på globale træressourcer er det vigtigt, at Danmark sikrer en fornuftig træ- og tømmerproduktion fra nye og eksisterende danske skove. Det modsatte opnår man med produktionsstop på en betydelig andel af skovarealet. Der er derfor snarere behov for at arbejde imod en øget træproduktionen og fortsætte de gode initiativer med at øge det danske skovareal.

Vi vil derfor opfordre den nye regering og miljøminister til, at Naturstyrelsen fortsat bedriver bæredygtig skovdrift i balance mellem økonomiske, økologiske og sociale værdier. Naturstyrelsens skove skal fortsat levere alle de goder, som samfundet efterspørger, herunder klimavenlige træprodukter, som der er brug for i den grønne omstilling.

Forrige artikel Kasper Støvring om borgerlig krise: Liberalismens svar er ødelæggende Kasper Støvring om borgerlig krise: Liberalismens svar er ødelæggende Næste artikel FH: Beskæftigelsessystemet trænger til et servicetjek FH: Beskæftigelsessystemet trænger til et servicetjek