Uafhængige Demokrater: Sådan ødelægger man et samfund

KRONIK: Politikerne på Christiansborg har ført befolkningen bag lyset i årtier. Som John Mogensen sang tilbage i 1971: Der er noget galt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud, skriver det nystiftede parti, Uafhængige Demokrater.

Af Lotte Dalgaard og Michael Reves
Formand for Uafhængige Demokrater og politisk rådgiver

De fire gamle partier Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og De Radikale har siden 80’erne løjet og skjult sandheden for den almindelige befolkning både med hensyn til skattenedsættelser, indvandring og EU. Og de fortsætter ufortrødent deres systembevarende fremfærd bakket op af fagforeningerne, der ellers skulle være på arbejdernes side.

Det begyndte allerede at gå galt med vedtagelsen af Udlændingeloven i 1983, hvor daværende statsminister Poul Schlüter stod i spidsen for en regering, der samtidig påbegyndte marginalskattelettelser. Siden er skatten af sidst tjente krone faldet fra 73 til 56 procentpoint, og antallet af udlændinge steget drastisk.

Men det var da Anders Fogh Rasmussen kom til magten i 2001, at ulykkerne tog rigtig fart. Hans tid bød på yderligere skattenedsættelser til de rigeste og ukontrollabel indvandring fra Mellemøsten og Afrika af mennesker, der for manges vedkommende ikke kan integreres og ikke bidrager. Til gengæld koster de samfundet op mod 80 milliarder kroner årligt og lægger pres på vores boligmarked, velfærds- og retssystem.

Derudover fik Fogh også gennemført sit prestigeprojekt: Udvidelsen af EU med ti østeuropæiske lande, hvilket har vist sig katastrofalt for Danmark. Dels fordi østarbejdere kommer hertil og arbejder til langt under den overenskomstaftalte løn. Og dels fordi de får adgang til vores velfærdsydelser. Det havde Fogh ellers lovet, ikke ville ske. Han sagde i 2002 i forbindelse med forhandlinger om østudvidelserne:

”Arbejdstagerne fra de nye medlemslande får ikke fri adgang til at modtage sociale ydelser.”

Et løftebrud af gigantiske dimensioner! I dag kan omkring 200.000 udenlandske arbejdstagere potentielt modtage børneydelser, skattefradrag for dobbelt husførelse, lægehjælp, dagpenge med mere.

I 2005 fik Venstre og Fogh et kanonvalg. Men da var østudvidelserne heller ikke trådt i kraft endnu. Hvis danskerne havde vidst, at arbejdstagere fra de 10 ansøgerlande kunne komme her, tilbyde deres arbejdskraft til dumpingpriser og få del i sociale velfærdsydelser, havde nogle vælgere måske besindet sig.

Men det er ikke de eneste ulykker, Fogh og co. står bag. Fiskeriloven fra 2002 medførte, at dansk fiskeri nu er koncentreret på 20-30 kvotekonger, hvoraf den rigeste har tjent 1,5 milliarder kroner, og den gamle tradition med små kuttere og handel med fisk på havnen er gået tabt. I øvrigt har skibsreder og fiskeskipper John-Anker Hametner Larsen fra Thyborøn indsamlet og doneret godt 800.000 kroner til Løkke Fonden. Så kom ikke og sig, at der ikke udveksles vennetjenester mellem politikere og erhvervsliv Danmark.

Problematikken vedrørende arbejdets frie bevægelighed og den deraf følgende løndumping kunne løses med et snuptag efter norsk forbillede. Nemlig ved at indføre mindsteløn på det danske arbejdsmarked og ophæve overenskomsterne til lov. Det har fagforeningerne herhjemme spændt ben for og hvorfor mon? Skulle det ikke være fagforeningerne, der kæmper for deres medlemmers løn- og arbejdsvilkår og sikrer beskæftigelsen inden for deres respektive brancher? Kan deres modstand mod at indføre overenskomsterne ved lov have noget at gøre med, at pamperne med de høje lønninger også gerne vil bevare tingenes tilstand?

I dag er der omkring 400.000 arbejdsparate ledige i Danmark. I runde tal 250.000 på kontanthjælp, dagpenge, integrationsydelse med videre. Og 150.000 der står uden offentlig forsørgelse, fordi de er faldet ud af dagpengesystemet eller ikke er kontanthjælpsberettigede på grund af formue på mere end 10.000 kroner og/eller en ejerbolig.

Nye tal fra Dansk Industri viser, at et rekordstort antal udlændinge, nemlig mere end 200.000, er i job og udgør ni procent af det danske arbejdsmarked. Ret absurd, når der går 400.000 danskere rundt uden arbejde. Alligevel tuder DI og Dansk Arbejdsgiverforening os gang på gang ørerne fulde med, at vi behøver arbejdskraft fra udlandet. Endnu en løgn fra magthaverne i samfundet. For hvem tror på, at næsten en halv million danskere ikke er i stand til at påtage sig de job, udlændinge kommer hertil for at udføre?

Nu vil DI og DA indvende, at de ledige danskere ikke vil eller kan tage de job, som udlændingene udfører. Det er naturligvis noget vrøvl. Danmark fungerede fint inden Fogh og hans østudvidelser, men det var også før gymnasiesnobberiet og et overdrevent fokus på boglige uddannelser kom på mode. Før havde vi ufaglærte job og mesterlærepladser til de, der hellere ville arbejde praktisk end teoretisk. I dag skal alle partout ensrettes mod gymnasiet lige fra folkeskolen. Og selvsamme arbejdsgivere, der råber op om mangel på kvalificeret arbejdskraft, påtager sig ikke deres samfundsansvar og ansætter lærlinge og praktikanter. For hvorfor skulle de det? Det er nemmere og billigere at hyre arbejdskraft fra Østeuropa. Samtidig lider mange af vores børn og unge under de høje – og ikke mindst forkerte – krav, der bliver stillet til dem.

Ikke siden Fogh blev statsminister i 2001 har vi oplevet så massive sociale nedskæringer og forringelser, og det er fortsat under både Helle Thorning-Schmidt og nu Lars Løkke Rasmussen. For eksempel kontanthjælpsreformen fra 2013, 225-timers reglen og halveringen af dagpengeperioden. Før Fogh kom til havnede 25 procent af underklassens børn selv i underklassen. I dag er tallet 33 procent.

Valget i 2001 var i øvrigt et indvandringsstop-valg, hvor Fogh sagde, at Nyrup-regeringens vej var en perspektivløs udlændingepolitik, mens hans egen vej ville blive en strammere udlændingepolitik. Det er ironisk, at der aldrig er kommet så mange indvandrere til landet som i de efterfølgende år. Ikke mindst fordi selvsamme Anders Fogh Rasmussen sendte Danmark i krig i Afghanistan og Irak i årene umiddelbart efter og dermed var med til at sætte regionen i brand og jage millioner af mennesker på flugt.

Nu vil nogle nok sige, det i det mindste er godt, at Dansk Folkeparti har været med til at begrænse skaden. Men Pia Kjærsgaard bød i et interview i Kristeligt Dagblad i 2009 masseindvandringen velkommen. Så længe det var "de rigtige", der kom ind, som hun sagde, så var det fint. Men mon ikke de danskere, der mister job, ikke kan få en bolig og får skåret ned i deres velfærdsydelser, er ligeglade hvilke indvandrere, Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti synes, er "de rigtige"? Uanset hvad befinder der sig i dag omkring 900.000 indvandrere og efterkommere i Danmark.

Mens syv ud af ti danskere er blevet fattigere i løbet af de seneste ti år, er tre ud af ti blevet rigere. Det er primært boligejernes formuer, der er vokset, og i gennemsnit er deres formue otte-ti gange større end formuen hos dem, der bor i lejeboliger. I takt med at alle statslige arbejdspladser centraliseredes op gennem 00’erne, steg efterspørgslen på boliger i de store byer og dermed også priserne.

Men her spiller indvandringen også ind. For når mere end en halv million mennesker udefra plus deres efterkommere skal huses, siger det sig selv, at der kommer en mangel på lejeboliger. Det har flere konsekvenser. Dels stiger efterspørgslen på købeboliger, hvilket sender priserne på himmelflugt til glæde for boligejerne. Dels stiger huslejen i lejeboliger, og det gør lejerne fattigere. Og dels er der især mange unge, der ikke kan finde et sted at bo, når de for eksempel skal flytte hjemmefra for at studere.

De, der har velhavende forældre, som har mulighed for at investere i et forældrekøb, kan få tag over hovedet, mens deres forældres formue vokser. De, der ikke er så priviligerede, bliver snydt af bolighajer, bor på sofaer hos venner eller ender på gaden.

Siden 2007, da man begyndte at tælle, er der hvert år sket en stigning i antallet af unge hjemløse. I øvrigt er antallet af hjemløse generelt steget de seneste ti år, og vi har nu flere end 6.000 hjemløse i Danmark, omkring 1.200 af dem er 18-24 år.

Det er uværdigt for et samfund, at dets borgere bor på gaden. Og det er uværdigt for et samfund at have op mod en halv million ledige, mens vi forærer job væk til udlændinge.

Partierne på venstrefløjen har især spillet fallit, for det er deres kernevælgere, de har svigtet. Venstrefløjen har set passivt til, mens højrefløjsregeringer har ødelagt og solgt ud af Danmark. Socialdemokraterne har oven i købet været med til at sælge både Dong og vaccineproduktionen i Statens Serum Institut til latterligt lave priser.

Venstrefløjen har mistet fokus på sine traditionelle kerneværdier som kvindefrigørelse, solidaritet med de svageste og ikke mindst ytringsfrihed. For det er den yderste venstrefløj, der råber skældsord, når man ytrer sig om problemer forårsaget af indvandring fra kulturer, der værdimæssigt ligger så langt fra vores, at det ødelægger sammenhængskraften i vores land.

Uafhængige Demokrater befinder sig på venstrefløjen i dansk politik. Vi vil aldrig pege på den egoistiske og pengebegærlige højrefløj, der lyver overfor befolkningen og blæser på de svageste i samfundet. Men vi vil heller ikke følge venstrefløjens urealistiske og usolidariske politik på indvandringsområdet.

Vi vil arbejde for hjemsendelser af udlændinge, udflytning af uddannelsesinstitutioner til UdsigtsDanmark, tilbagerulning af skole-, dagpenge- og kontanthjælpsreformer, indførelse af top- og millionærskat samt andre tiltag, der vil skabe et bedre samfund for os alle. Ikke bare for de rigeste - dem, der sidder i deres elfenbenstårne og hytter deres eget skind, mens de stikker befolkningen den ene løgn efter den anden.

Forrige artikel Ambassadør inden tysk valg: Det skal du holde øje med Ambassadør inden tysk valg: Det skal du holde øje med Næste artikel Professor: Kritikken af forhadt produktivitetskrav er overdrevet Professor: Kritikken af forhadt produktivitetskrav er overdrevet
 • Anmeld

  Jesper Veiby · forfatter, debattør

  Men...

  Man ophøjer noget til lov, man ”ophæver” det ikke til lov, men bortset fra dén sproglige smutter, så er det en meget ensidig og historieløs artikel.

  Man ønsker mindsteløn og overenskomster ved lov? Nu tror jeg da nok, at div. østarbejdere får den overenskomstmæssige mindsteløn, men er man ikke klar over, at siden Septemberforliget omkring forrige århundredeskifte så har ”den danske model” bygget på, at arbejdsmarkedets parter har forhandlet sig til rette? Og at også fagforeningerne (altså generelt ”venstrefløjen”) har ment, det var til større gavn for deres medlemmer, end hvis staten (også under borgerligt flertal) skulle diktere?

  Man dømmer måske også Fogh lidt hård i eftertid, for selvom vi alle kan se problemerne med EU’s udvidelse mod øst, så skete det jo dog i kølvandet på murens fald og i et forsøg på at knytte de pågældende lande til Vesten i stedet for til Rusland. Jeg tror også, det kom bag på såvel Fogh som mange andre, at EU-domstolen har dømt så vidtgående, at vi nu ikke kan tilbageholde velfærdsydelser overfor ikke-bosiddende arbejdstagende. Det er hverken ”de borgerlige” eller ”de gamle partier”, der har intenderet eller initieret dette.

  Det er også lidt morsomt – men ofte hørt – at Fogh, Bush m.fl. skulle være skyld i flygtningestrømmene pga. krigene i Afghanistan og Irak. Man kan mene både det ene og det andet om disse krige, men faktum er da, at flygtningestrømmene er kommet bagefter, enten pga. IS, anden sekterisk vold eller generel udemokratisk undertrykkelse, som Vesten hverken har ønsket eller forårsaget.

  Mht. ”gymnasiesnobberiet” – som jeg ikke er uenig i – så er den nuværende borgerlige (!) regering vistnok godt igang med at gøre op med dette. Mens det alle årene har været centrum-venstre, som har været bannerfører for omtalte gymnasiesnobberi udfra paroler om, at uddannelser ikke kun skulle være for ”de riges børn” eller at uddannelse var måden, man kunne bryde med sin sociale arv.

  Mht. boliger i byerne, så er der bestemt en efterspørgsel, som enhver entreprenør hjertensgerne ville imødekomme med et tilsvarende udbud – hvis man altså kunne få lov. At der gennem mange år ikke er blevet bygget så mange boliger, som der har været behov for i f.eks. København, Aalborg og Århus skyldes jo lige så meget de lokale byrødder og deres uvilje mod dette. Og her har man jo næsten uafbrudt været ledet af S-borgmestre og et rødt flertal. Så skyd ikke kun skylden for boligpriser og -mangel på de borgerlige...

  Sådan er der mange ting i artiklen, som dækker for den egentlige og gode pointe, at der på venstrefløjen (til venstre for S/SF) er en betydelig berøringsangst overfor indvandrings- og integrationsproblemer. Men om det er UD's hovedpointe ved jeg snart ikke...

 • Anmeld

  Christian X

  UD er et forfriskende pust

  Vi desværre hører alt for lidt til.
  Alt-er-naivt partiet har store problemer på de indre linjer. UD burde samle nogle af de skuffede op og komme ud med budskaber på alle platforme, som NB, der allerede har gjort så meget væsen af sig, at de formentlig kommer i folketinget, selv om de mangler lidt i meningsmålingerne.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Løfter om Guld og Grønne Skove

  Enkle løsninger som:
  - Ud med de fremmede (hvem de så er)
  - Tag fra de Rige og giv til ? ja hvem egentligt ?
  - Flere statsinstitutioner ( ineffektive)
  - Rul alt tilbage som nogle har klaget over (gå aldrig tilbage til en fuser !)

  - ER RENDYRKET POPULISME, og derfor lige så farlig som al anden populisme der altid blot er et skalkeskjul for selv at komme til magt og penge på andres bekostning ligesom Morten Messerschmidt og DF.

  Lotte Dalgaard og Michael Reves har opfundet "Uafhængige Demokrater" som deres skalkeskjul for deres forførelseskunster, men mon ikke vælgerne gennemskuer egoismen i partiprogrammet ?

 • Anmeld

  MRI

  Hmnn..

  Er I sikre på Jeres tal? 400.000 arbejdsparate eller er de 75% syge og handicappede på kontanthjælp talt med? Mange af den står jo i en forkert katagori og bliver på trods af at de ikke har evnerne ofte krævet at de skal være underlagt 225-timets reglen?

  Hvor står I iøvrigt vedr sygereformerne?

 • Anmeld

  Naja A. · a

  Hvem spiller med fordækte kort andre end de siddende partier i folketinget!

  Bertel Johansen: Så må du heller læse partiet politik program igennem med briller på og helt ikke dem med fordomme indbygget.

  Den fuser der er er S, SF, R, DF, AL ja jeg tror jeg kan nå hele raden rundt af nuværende partier i folketinget. Gamle familier klæbende til deres politiske parti sæde, utroværdige, løftebryder, undergraver det velfærdssystem som det har tage år at opbygge.

  Og ikke mindst den skade de har gjort på vores alle sammes fælles sociale sikkerhedsnet, det har de uden skam i livet skåret i mundrette bidder men reform på reform så ældre, syge, svage, handicappet, førtidspensionisten, folkepensionister, unge uden job eller læreplads, produktionskoler skæres ned til sokkeholderne osv. osv.

  Syntes du at nogen skal gennemgå noget som dette, for det gør de partier du sympatisere med ? https://fagbladet3f.dk/artikel/foer-havde-jeg-aldrig-set-far-graede

  For det gør jeg ikke, og derfor har Uafhængige Demokrater fat i noget vigtigt som ingen andre partier har.

 • Anmeld

  Lotte Dalgaard · Formand, Uafhængige Demokrater

  Tallene stemmer

  MRI, vi har naturligvis dokumentationen i orden. Små 100.000 på dagpenge, ca 150.000 på kontanthjælp, uddannelses- og integrationsydelse og ca 150.000, der står uden offentlig forsørgelse feks pga at de ejer et hus. Det giver ca 400.000 jobparate. Det står i øvrigt også i kronikken.
  Syge og handikappede er naturligvis ikke med i det regnestykke.
  Vh Lotte Dalgaard

 • Anmeld

  Merethe Hansen · ......

  Råb brand.........som i Familien Gyldenkål, da de vil ind i politik, og bliver spurgt, hvor pengene skal komme fa.

  Håber det bedste for UD, de et hårdt tiltrængt i det politiske spektrum, så masseindvandringen-løntrykkeriet m.m. ikke også betyder, at højrefløjen løber med al økonomisk og socialpolitik m.m.....................men kan godt frygte, at de er lidt for fjendtlige over for det som skal tjene alle pengene til deres model, som jo synes generøs på mange mange punkter......

  Jeg måler lidt et parti på realitetssans og om de er voksne nok til at vælge mellem pest og kolera. Savner at de anviser nogle for dem selv ømme steder, hvor der skal spares, og helst bedre end bare skær ned på militæret etc.

 • Anmeld

  MRI

  Lotte Dalgaard

  Nej, tallene stemmer ikke. Der er ca. 25% jobparate på kontanthjælp eller lige omkring 40.000 personer, resten er aktivitetsparate eller uddannelsesparate desuden er der et lille uoplyst antal. Hermed har I talt 110.000 personer for meget på kontanthjælp, som arbejdsparate.

  http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=23290

  Udover det er det ikke alle der er i arbejdsparate katagorien som faktisk er arbejdsparate, men blot er vurderet sådan, hvilket jeg også skriver tidligere. Der var blandt andet en dom fra AST om en mand der var sat til at opfylde 225-reglen (6 timer/ugen), men som kun havde en arbejdsevne på 5 timer/ugen. Kommunen fik desværre ret ved AST, selvom manden tydeligtvist ikke kunne opfylde 225-timers reglen. Loven er meget dårligt sammensat både mht dette altså kontanthjælpsloftet, men også mht. sygereformerne, som gør at syge stadig bliver parkeret på kontanthjælp. Tilsyneladende med mange politikkers billigelse.

  Beklager, men det er pinlig, at I ikke har styr på dette

 • Anmeld

  Lotte Dalgaard · Formand Uafhængige Demokrater

  Styr på tallene

  MRI vi har skam styr på tallene, ellers skrev vi dem ikke. Vi har naturligvis ikke inkluderet folk på sygedagpenge, førtidspension mv.

  Du mangler til gengæld de 80.000 på dagpenge og de 150.000, der står uden offentlig forsørgelse. Begge disse grupper er som udgangspunkt jobparate.