VU-formand laver ti nye liberale teser

LIBERALISME: Det nuværende reform-tempo ændrer ikke på, at velfærdsstaten er økonomisk og moralsk uholdbar. Det arbejdende folk er til grin for sine egne penge, lyder det fra VU-formand Morten Dahlin.
Placeholder image

Vi er ikke rigtig vågnet op i Danmark. Vi har ikke forstået, at tiden, hvor vi per automatik er klogere end kineserne, smartere end tyskerne og rigere end svenskerne, endegyldigt er forbi.

Morten Dahlin, Formand for Venstres Ungdom (VU)
Fakta

Læs meget mere om de liberale teser i det digitale månedsmagasin Altinget | Politik, som netop er udkommet.

Juninummeret indeholder desuden interview med SF's Holger K. Nielsen om situationen i SF; et stort tema om lobbyisme i Danmark, EU og USA; et portræt af Udenrigsministeriets kommende departementschef, politisk kalender, navnenyt, quiz og meget mere.

Læs mere om indholdet her.

Magasinet kan både læses på iPad, mac og pc. Det koster 32 kr. pr nummer og 249 kr. for et årsabonnement (ni numre). Køb magasinet her.  

Selv om danskerne i øjeblikket præsenteres for en lang række reformer af velfærdsydelserne, efterlyser formanden for Venstres Ungdom, Morten Dahlin, flere liberale reformer. Derfor har han nyfortolket de 10 oprindelige liberale teser, som Søren Pind med flere lavede for 10 år siden.

"Jeg tror, at mine 10 liberale teser har bedre vilkår i dansk politik i dag, end de oprindelige teser havde for 10 år siden. Debatten har rykket sig, og man kan også se, at et stigende antal unge orienterer sig mod de liberale idealer. Men der er stadig et stykke vej, før jeg kan sige, at liberalismen trives i dansk politik," siger han om teserne, som han har lavet på opfordring til månedsmagasinet Altinget | Politik, som i juniudgaven har et stort tema om Pinds ti teser.

En af Morten Dahlins centrale teser er et opgør med accepten af, at et flertal af danskerne er afhængige af det offentlige - enten ved offentlig ansættelse eller ved offentlig forsørgelse. 

"Hvorfor er det mere legitimt at kræve offentlig forsørgelse fra det ansigtsløse fællesskab end at spørge sine nærmeste om hjælp. Det er, fordi den alt for omsiggribende velfærdsstat har eroderet nogle af de værdier, som historisk set har gjort Danmark stærk - for eksempel næstekærlighed og medmenneskelighed. I stedet forventer folk bare at modtage en check af kommunen, når de kommer i nød," siger Dahlin.

Reformer ændrer ingenting

Men det er ikke kun det moralske aspekt ved velfærdsstaten, som Dahlin finder skadeligt. Han mener, at velfærdsstaten skal gennem langt større reformer, hvis Danmark vil være blandt verdens allerrigste lande.

"Vi er ikke rigtig vågnet op i Danmark. Vi har ikke forstået, at tiden, hvor vi per automatik er klogere end kineserne, smartere end tyskerne og rigere end svenskerne, endegyldigt er forbi. Vi bliver nødt at indse, at hvis vi ikke for alvor reformerer vores velfærdssamfund, så er Danmark i frit fald," siger Dahlin.

VU-formanden gennem snart to år påpeger samtidig, at den nyligt vedtagede vækstpakke blot er en dråbe i havet. Han efterlyser i stedet et helt andet reform-tempo.

"Det arbejdede folk er til grin for sine egne penge, fordi velfærdsstaten er så omfattende. Vi fortæller i princippet mange af dem, der hver dag knokler i ufaglærte stillinger, at deres arbejde ikke er meget mere værd end det at være arbejdsløs. Det skal altid kunne betale sig at arbejde, og hvis ikke det kan det, er det en respektløshed behandling af dem, der hver morgen står op og går på arbejde."

DSU: Liberale nedskæringer er blot ideologi 

Denne udlægning er DSU-formand Camilla Schwalbe ikke enig i. Hun kalder teserne et opgør med velfærdsstaten, som ikke har sin gang i den politiske virkelighed.

"Det er en grundlæggende fejl, når liberalisterne tror, at man får arbejdsløse i job ved at nedsætte overførelsesindkomsterne så meget, at de knap nok har til dagen og vejen. Det er mere ideologi, end det er realitetssans. Når jobbene ikke findes, løser det ingenting at skære yderligere i de arbejdsløses levegrundlag," siger Schwalbe.

Hun peger derimod på en anden løsningsmodel. For mens hendes moderparti har stået bag en stram finanspolitik med nedskæringer af flere offentlige overførselsindkomster, mener Schwalbe, at flere investeringer og en mere ekspansiv finanspolitik er vejen til vækst og flere danske arbejdspladser.

"Det er ikke moralsk uholdbart at have mange på offentlig forsørgelse, men det er moralsk uholdbart ikke at hjælpe folk uden arbejde i beskæftigelse. Folk vil gerne have et arbejde, og derfor er det et politisk ansvar at skabe job nu og her. Det skal ske igennem en mere ekspansiv finanspolitik, hvor der skabes flere arbejdspladser ved offentlige investeringer," siger DSU-formanden.

Bedre vilkår for liberale teser

Morten Dahlin erkender, at den liberale politik ikke har været iøjnefaldende, da Venstre sad i regeringen, men de nye toner fra hans moderparti giver ham håb om, at Dahlins liberale teser kan blive til reel politik efter et kommende folketingsvalg.

"Da de oprindelige teser blev lagt frem, fik folkene bag at vide, at det aldrig vil blive Venstres politik. Men på Venstres Landsmøde 2012 citerede Lars Løkke en af de oprindelige teser, nemlig at det er vigtigere, at skatten nedsættes, end at velfærdsstaten vokser. Så selvom jeg ikke mener, at Venstre kæmper hårdt nok for de liberale teser, er jeg fortrøstningsfuld for fremtiden, fordi det politiske landsskab gennem de seneste år er gået i en mere liberal retning," siger VU-formanden.

Hans politiske modstander fra DSU har dog ikke samme opfattelse. Camilla Schwalbe forklarer derimod den større reformiver som et udtryk for økonomisk ansvarlighed fra regeringspartierne.

"Den seneste tids reformer er ikke et udtryk for en mere liberal tilgang i dansk politik. Det er snarere et udtryk for, at det er nødvendigt at skære lidt i nogle ydelser for at frigøre midler til at skabe job og sikre bedre muligheder for opkvalificering igennem uddannelse. Liberalismen har som mål, at hver enkelt i højere grad skal klare sig selv, og det mener jeg ikke er målet med den førte politik," siger Schwalbe.

De ti nye teser er bragt i juninummeret af det digitale månedsmagasin Altinget| Politik. Her kan du også læse historien om Søren Pinds oprindelige teser, Cepos' vurdering af, om samfundet har udviklet sig i ganle tesers retning, ligesom du kan læse VU-formand Morten Dahlins uddybende kommentarer til de nye teser. 
Magasinet koster 32 kr. og kan købes her.  

 

Dokumentation

Morten Dahlins ti teser: 

1. Ingen kan som udgangspunkt gøre krav på andre menneskers ejendom

2. Det er vigtigere at skabe vækst, job og dynamik ved at have gode rammer for yderne, end at sikre økonomisk lighed ved at øge støtten til nyderne

3. Det er vigtigere med et blomstrende, næstekærligt og initiativrigt civilsamfund, end med en stærk og altomsiggribende socialstat

4. Det er vigtigere at værne om retten til at udtrykke sig fuldstændig frit end at sikre, at ingen befolkningsgrupper kan føle sig stødt over udtalelser.

5. Det er vigtigere at beskytte den enkeltes frihed end at bruge yderligere overvågning og kontrol til at beskytte den enkeltes sikkerhed

6. Det er vigtigere at beskytte den enkelte forbrugers frie valg end at højne folkesundheden

7. Det er vigtigere, at Danmark arbejder for frihed i verden end for verdensfred

8. Den eneste retfærdige opkrævning af skat er en flad skat, hvor alle opkræves en lige stor del af deres indkomst

9. Aldrig må et flertal af danskerne være afhængige af overførsels- eller lønindtægter fra det offentlige

10. EU bør fastholdes som frihedens projekt, hvor fokus er på frihandel og fred mellem lande frem for harmonisering og utidig indblanding i nationalstaternes anliggende


Omtalte personer

Morten Dahlin

MF (V), formand, Retsudvalget, byrådsmedlem (V), Greve
HA (kom.) (CBS 2012)

Camilla Schwalbe

Chef for Kommunikation og Public Affairs, Novavi
Socialrådgiver

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser