Dagtilbudsleder: Jeg frygter allermest en hvidbog med anvisninger for mit arbejde

DEBAT: Aldrig har dagtilbuddets rolle i samfundet været så betydningsfuld, og aldrig har dagtilbudsledere været under så stort et krydspres, skriver dagtilbudsleder. 

Af Stine Kart Skytte 
Dagtilbudsleder, Regnbuen, Brønshøj

Indgroet sparsommelighed og mangel på ressourcer i dagtilbuddene, er erstattet med behov for at handle hurtigt og konsekvent på de behov, der opstår.

Tre udendørs håndvaske ville være betragtet som en luksus sidste sommer. Denne sommer er vaskene ’need to have’ ligesom de seks nye vikarer. Behovene driver løsningerne frem og det kræver is i maven og silkehud på fingerspidserne at være dagtilbudsleder i coronakrisen 

Stærke og stædige traditioner væltet omkuld
Der har været behov for en stor smidighed på dagtilbudsområdet. Dagtilbud er normalt kendt som et felt med stærke og stædige traditioner. Forandringer har ikke altid været lige velkomne.

Nu blev vi ligesom resten af samfundet væltet omkuld. Det har medført en innovativ tænkning, og en følelse af at stå skulder ved skulder. Den følelse gør vi klogt i at vedligeholde i årene frem.

For det skaber gode vilkår for udvikling af dagtilbud at mærke, at andre står ved vores skulder – modsat når de står overfor os med et kritisk blik. 

Ingen manual, tak
Åbningerne af Danmarks vuggestuer og børnehaver skulle på samme tid foregå med stor hast og med stor grundighed. Det er og bliver en vanskelig disciplin at skynde sig uden at begå fejl. Og fejl er der sket. Jeg har selv præsteret et par stykker, der efterfølgende krævede en undskyldning.

Mine egne fejl frygter jeg dog mindst af alt. Det jeg frygter er, at der laves en hvidbog med præcise anvisninger på, hvad Solsikken og Regnbuen skal gøre for at lykkes med at lave et kvalitetsfyldt dagtilbud midt i en national krisetilstand.

Der er naturligvis brug for stærke vejledninger fra myndighederne, men der er i høj grad brug for håndholdt ledelse helt tæt på forældre, børn og pædagoger.

Ledelse, der kan skabe følgeskab og tryghed i en tid, hvor verden er blevet klinisk og distanceret. Mere end nogensinde mærkes kraften af agile løsninger og lokale ledere, der baner vejen frem i udfordringernes jungle.

Ledere er som hærførere i krig
Covid-19 har givet 0-6-årsområdet mange vanskelige opgaver, men den har også givet den normering, som pædagoger har kæmpet for i årevis. Få børn, flere voksne og flere kvadratmeter.

Børn i sårbare positioner får derfor mere voksenkontakt end under normale forhold, og pædagogerne har med kravet om de små grupper, et godt fundament for at skabe fordybelse og intensive forløb, der styrker særligt de mest sårbare børn. 

Mine største bekymringer går dog på, om ledelseslaget tættest på børnene holder til presset. Pædagogiske ledere skal i øjeblikket have et strategisk overblik som hærførere i krig.

Der skal handles hurtigt, grundigt og under omskiftelige vejledninger. Flere gange har jeg selv i processen handlet for hurtigt, fordi mit blik er trænet til at være på forældre, børn, medarbejdere og økonomi – og ikke på den politiske dagsorden.

Min værdibaserede og pragmatiske ledelsesfacon har stået sin prøve i en tid, hvor eksperter meget langt fra pædagogisk praksis har skulle tage styringen. 

Når coronakrisen har lagt sig, og dagtilbuddene har genfundet fokus på læreplaner og sprogudvikling, så vil området være mange erfaringer rigere.

Især effekterne af agiliteten og den vedholdende vilje til at finde løsninger både sammen og hver for sig, håber jeg, vil sætte spor i fremtiden.

Forrige artikel Debat: Den danske model har aldrig været for børn Debat: Den danske model har aldrig været for børn Næste artikel FOA: Flere børn er blevet set og hørt under coronakrisen FOA: Flere børn er blevet set og hørt under coronakrisen
Foa: Interesseorganisationer manipulerer i debat om profit på velfærd

Foa: Interesseorganisationer manipulerer i debat om profit på velfærd

DEBAT: Dansk Industri og Dansk Erhverv må have et bundløst behov for at fremmane fjendebilleder af både en regering og en fagbevægelse, som er imod det private erhverv. Det giver et kontrastfyldt men fejlagtigt billede af motiverne for at lukke for profitten på velfærdsområdet, skriver Thomas Enghausen.