BL: Vi skaber resultater i udsatte boligområder

REPLIK: Cecilia Lonning-Skovgaard (V) langer ud efter BL's manglende evne til at løse udfordringerne med parallelsamfund. Men i løbet af ti år har BL skabt adskillige mærkbare resultater, skriver Camilla Hegnsborg og Kaare Vestermann.

Af Camilla Hegnsborg og Kaare Vestermann
Hhv. formand og næstformand, 1. Kreds BL – Danmarks Almene Boliger

Behovet for en ghettopakke kan tilskrives boligselskabernes manglende evne til at løse udfordringerne med parallelsamfund, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard (V) i en replik til vores indlæg om, at det kan være lærerigt at tjekke omverdenens syn på en selv. Og det, som rapporteres om almene boliger i Danmark i udenlandsk presse, er helt anderledes end det billede, som et flertal af partierne i Folketinget netop nu tegner af den almene sektor.

Vi er enige med Cecilia Lonning-Skovgaard i, at det kræver en god og konstruktiv tilgang at løse de fælles udfordringer i forbindelse med parallelsamfundsudspillet. Og det var netop den tilgang, som prægede efterårets Partnerskabsforum, som Cecilia referer til – hvor vi i øvrigt deltog som to af de seks bestyrelsesmedlemmer fra BL 1. kreds.

Kan ikke løfte alene
Når det handler om at ændre en beboersammensætning og gøre noget ved, som Cecilia Lonning- Skovgaard skriver, "manglende uddannelse, arbejdsløshed, forringede sundhedstilstande, negativ social arv, kriminalitet og manglende tilknytning til det omgivende samfund", så giver det sig selv, at vi som almene boligorganisationer ikke kan løfte den opgave – alene.

Vi insisterer i vores debatoplæg på, at vi allerede er godt i gang i gang med at løse udfordringerne i de udsatte boligområder, og at det er vores opfattelse, at vi er i gang sammen med vores vigtigste samarbejdspartner, nemlig Københavns Kommune. Vi anvender i det arbejde en lang række redskaber, og det konstruktive samarbejde mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds har de seneste ti år resulteret i en række fælles resultater i de udsatte byområder.

Flere i arbejde og færre udsættelser
Det er lykkedes at reducere antallet af boligområder, hvor mere end 40 procent af beboerne er uden for arbejdsmarkedet, fra 64 boligafdelinger til 6 ved fælles indsats og udlejningsaftaler i perioden 2006 til 2018.

Det er lykkedes ved fælles indsats at nedbringe antallet af udsættelser i København fra 797 udsættelser i 2010 til 287 udsættelser i 2017.

I de almene boligafdelinger, hvor der er en boligsocial helhedsplan, er det lykkedes i fællesskab at løfte andelen af unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse med 34 procent i perioden fra 2008 til 2015. Til sammenligning er ændringen i resten af byen 11 procent stigning.

I Mjølnerparken er antallet af dømte faldet fra 3,3 procent i 2010 til 2,5 i 2017, og i Tingbjerg er antallet tilsvarende faldet fra 2,9 procent til 2.1.  

Vi kunne blive ved med at remse resultater af den fælles indsats op, men pointen er blot, at vi er i gang, og det virker.

Ingen nedrivning af almene boliger
Vi leverer gode boliger til alle i det danske samfund, og det er det unikke ved os. Samtidig indgår vi forpligtende aftaler med vores vigtige samarbejdspartner ved at tage de forskellige redskaber, som vi ved virker til at skabe bæredygtige og langsigtede løsninger.

Vi var derfor på det omtalte Partnerskabsforum blandt andet glade for at høre, at borgmestrene i Københavns Kommune er enige om fælles overskrifter som "Ingen nedrivning af almene boliger" og "Antallet af almene boliger må ikke reduceres".

Det er nemlig en konstruktiv tilgang, at vi skal løse de udfordringer, som reelt er i almene boligområder, men med de værktøjer som reelt virker – og det er i vores optik ikke nedrivning af almene boliger.  

Forrige artikel Lolland-borgmester: Vi mangler redskaber i kampen mod private bolighajer Lolland-borgmester: Vi mangler redskaber i kampen mod private bolighajer Næste artikel Frank Jensen: Lynetteholmen er et forsvar for det København, vi kender Frank Jensen: Lynetteholmen er et forsvar for det København, vi kender
Bolignørden tjekkede ind i sit drømmeministerium

Bolignørden tjekkede ind i sit drømmeministerium

OVERDRAGELSE: Danmarks nye boligminister vil genoplive en boligpolitik baseret på gamle socialdemokratiske dyder. Grundopskriften er blandede byer og et opgør med provinsens Låsby-Svendsen-typer.