Fyns borgmestre: Kommunegrænser er ligegyldige, når statslige arbejdspladser flyttes

TEMADEBAT: Hvilke byer er vindere, og hvilke byer er tabere? Medierne griber hurtigt til sportsmetaforer, når statslige arbejdspladser placeres rundt om i Danmark, skriver de fynske borgmestre.

Af: Peter Rahbæk Juel (S), borgmester, Odense
Søren Steen Andersen (V)
, borgmester, Assens
Bo Hansen (S)
, borgmester, Svendborg
Tonni Hansen (SF), borgmester, Langeland
Morten Andersen (V)
, borgmester, Nordfyn
Hans Stavnsager (S)
, borgmester, Faaborg-Midtfyn
Kenneth Muhs (V)
, borgmester, Nyborg
Johannes Lundsfryd Jensen (S)
, borgmester, Middelfart
Kasper Ejsing Olesen (S)
, borgmester, Kerteminde

På Fyn blev arbejdspladserne denne gang placeret i fem ud af de fynske kommuner, men faktum er, at hele Fyn vinder på udflytningen.

Den største arbejdsplads, Miljøstyrelsen, bliver placeret i Odense, men den fynske geografi er så overskuelig, at man både fra Bogense i nord og Bagenkop i syd kan komme til Odense på en time.

De af styrelsens medarbejdere, der ønsker at bo på Fyn, kan altså selv vælge, om de vil prioritere strand, skov, storby eller en mindre stationsbys charme, uden at det fører til lang transporttid til jobbet. De samme valgmuligheder vil medarbejderne hos Dansk Sprognævn på Nordfyn, Lokale- og Anlægsfonden i Nyborg, eller de andre statslige arbejdspladser på Fyn også have.

Allerede i dag pendler mange fynboer da også hver dag ind til en arbejdsplads i Odense fra de omkringliggende kommuner, ligesom mange i øvrigt pendler til og fra Jylland og København.

Fyn er simpelthen ét samlet arbejdsmarkedsopland.

Derfor køber vi ikke præmissen om, at nogle byer vinder og andre taber. Nye arbejdspladser i én fynsk kommune er godt for hele Fyn.

Den holdning vil også skinne igennem i vores tilgang til at hjælpe Miljøstyrelsen og dens medarbejdere bedst muligt på plads på Fyn. Vi vil simpelthen arbejde sammen for at sikre en velkomst, hvor styrelsen får de bedste vilkår for at varetage sit vigtige arbejde, og hvor medarbejderne får én fynsk indgang til den nødvendige information, lige meget, om de ønsker at flytte eller pendle til Fyn.

Pendling vil formodentlig blive løsningen for en række medarbejdere, især i begyndelsen. Balancen mellem arbejds- og familieliv skal holdes, og man kan ikke forvente, at familier flytter deres base fra den ene dag til den anden.

Gevinsten af nye statslige arbejdspladser på Fyn skal da heller ikke i første omgang opgøres i antallet af tilflyttere, selvom alle borgmestre selvfølgelig ønsker sig flere borgere i netop deres kommune, og selvom vi alle gør os umage for at være attraktive for tilflyttere.

Den helt store gevinst ved udflytningen er, at Fyn får et større og bredere udbud af job. Det kan både hjælpe til at holde på de mange færdiguddannede fra Syddansk Universitet, og det kan hjælpe med rekrutteringen til de fynske vækstsucceser som for eksempel robotklyngen og fremadstormende it- og techvirksomheder.

Når virksomhederne skal tiltrække programmører og robotingeniører, så er det nemlig vigtigt, at vi i lokalområdet også kan byde på en bred vifte af jobmuligheder for en eventuel ægtefælle.

Robotklyngens succes er i sig selv et eksempel på, at Fyn er ét stort arbejdsmarked. Med centrum i Odense skaber klyngen nemlig vækst, omsætning og arbejdspladser på hele Fyn. Fra 2016 til 2017 steg antallet af medarbejdere fra 2.600 til 3.200, og virksomhederne sætter stadig endnu mere ambitiøse vækstmål.

Når flere brancher kæmper for at tiltrække den rette arbejdskraft til Fyn, så kan det naturligvis også være en fordel for de statsansatte, der vælger at flytte med jobbet og skifte hovedstadsområdet ud med et liv i et af de mange dejlige områder på Fyn eller øerne.

Der er nemlig gode chancer for, at ægtefællen også kan finde job på Fyn, og skulle det ikke være muligt, så er både Aarhus og København inden for pendlerafstand fra flere af de fynske kommuner.

Vi fynske borgmestre glæder os sammen over de mange nye arbejdspladser, og vi står sammen i arbejdet for at sikre nævn og styrelser en varm velkomst.

Forrige artikel Stephanie Lose: Styrelserne har brug for en ny selvforståelse Stephanie Lose: Styrelserne har brug for en ny selvforståelse Næste artikel Dansk Byggeri: Husk solceller i en ny energiaftale Dansk Byggeri: Husk solceller i en ny energiaftale