Konstruktørforeningen: Gratis viden om byggeriet skal fremme grøn omstilling

DEBAT: Flere aktører leverer viden til byggeriet om, hvordan man bygger korrekt. Meget af den viden ligger bag betalingsløsninger, og det er en barriere for at mindske fejl, materialespild og en hindring for et mere bæredygtigt byggeri, skriver Konstruktørforeningen.

Af Kirsten Nielsen
Næstformand i Konstruktørforeningen

Gratis tilgængelig viden for byggeriets aktører kan fremme bæredygtigt byggeri.

Det mener vi i Konstruktørforeningen, fordi et mere fejlfrit, produktivt og ikke mindst bæredygtigt byggeri kan opnås, hvis byggeriets parter har let adgang til den seneste viden om alt fra standarder og løsninger til metoder og erfaringer.

Men problemet er, at meget viden om byggeri ligger bag betalingsløsninger og abonnementer hos blandt andet BYG-ERFA, Byggeskadefonden, Molio, Teknologisk Institut, BUILD/Statens Byggeforskningsinstitut og Dansk Standard. Selv den viden, der er produceret af institutioner og betalt af offentlige midler, skal brugerne betale for.

En gratis, fælles vidensplatform
Hvis vi etablerer en gratis, offentlig vidensplatform, kan vi både dæmme op for, at der skal rettes for mange fejl i byggeriet og fremme en mere hensigtsmæssig måde at projektere på. Begge dele vil medføre, at vi spilder færre materialer og andre ressourcer som eksempelvis tid og penge – hvilket i sig selv vil gøre byggeriet mere bæredygtigt.

Konstruktørforeningen ønsker, at den fælles vidensplatform skal fungere som ’alment teknisk fælleseje’ for hele branchen. Men vi er også opmærksomme på, at vi naturligvis skal finde en løsning, som kan yde kompensation til de aktører, der i dag laver forretning på at sælge eksklusiv, faglig viden.

Ud over en gratis vidensplatform, der skal øge videndelingen i byggeriet, mener Konstruktørforeningen også, at vi skal indføre et livscyklusmærke for byggeriers totale miljø- og klimabelastning og oprette en materialebank for genanvendeligt byggemateriale. Alle tre forslag – der indgår i vores nye miljø- og klimapolitik – skal være med til at fremme bæredygtigt og klimavenligt byggeri.

Byggeriets Livscyklusmærke
Formålet med Byggeriets Livscyklusmærke er at fremme incitamenter hos producenter, projekterende, entreprenører og bygherrer til at vælge bæredygtige løsninger. Tanken er, at livscyklusmærket skal vise de samlede udledninger af klimagasser i hele byggeriets levetid – fra projektering og opførelse til drift og nedrivning.

Jo bedre en værdi dette mærke har, jo større økonomisk kompensation skal ejeren have.

Mangel på råstoffer til byggeriet er et voksende problem. Det kan vi imødekomme ved at oprette en materialebank, hvor producenter, projekterende og nedrivningsvirksomheder kan registrere genanvendelige materialer, så projekterende og andre aktører nemt kan se, hvilke materialer der er tilgængelige for nye byggeopgaver. Det overblik findes ikke i dag.

En materialebank kan bidrage til, at der både skabes nye løsninger med genanvendte byggematerialer og udvikles bedre metoder til at rive ned med henblik på genanvendelse.

Ønsker at påvirke den nye klimalov
Da bygningskonstruktørerne er vigtige aktører i byggeriet, ønsker vi i Konstruktørforeningen at tage ansvar for, at den grønne omstilling speedes op. Derfor har vi sendt vores miljø- og klimapolitik med de tre forslag til beslutningstagere og Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg. Hermed håber vi, at vi kan være med til at sætte et godt og nødvendigt fodaftryk på Danmarks første klimalov.

Forrige artikel LLO: Flere partier misforstår boligaftalen LLO: Flere partier misforstår boligaftalen Næste artikel Debattør: Boligdebattens skævvridning vanskeliggør forbedringer for lejerne Debattør: Boligdebattens skævvridning vanskeliggør forbedringer for lejerne