Kraka: Huskøbere skal se bort fra energimærket

DEBAT: Energimærket for huse er til for at hjælpe købere med at tage en informeret beslutning. Men mærket er konstrueret så skævt, at det risikerer at vildlede mere, end det vejleder, skriver Jens Hauch, vicedirektør i Kraka.

Af Jens Hauch
Vicedirektør og cheføkonom, Kraka

Når et hus skal handles, anvendes energimærket i salgsopstillingerne.

Mærket skal ligesom andre officielle mærkningsordninger, fx svanemærket, nøglehulsmærket og ø-mærket, give forbrugerne mulighed for at vælge i egen interesse, uden at de skal bruge lang tid på at sætte sig ind i detaljer. Det kan være en støtte i en travl hverdag.

Men energimærket for huse er konstrueret så skævt, at huskøbere gør klogest i slet ikke at se på det.

Mærket bør skrottes og erstattes af mærkningsordninger, der er relevante for forbrugeren.

Mærket signalerer forbrug - ikke udgift
Det er interessant for huskøbere at få et enkelt indtryk af, hvilke energiudgifter de står over for.

En del huskøbere ønsker derudover at leve klimavenligt og foretrækker derfor et hus med et energiforbrug, der giver en lav udledning af CO2.

Problemet med energimærket er, at det opgør husets samlede energiforbrug. Og da forskellige husstande har forskellige energikilder, og disse har vidt forskellige priser, så har energiforbruget ofte ikke meget at gøre med energiudgiften.

Mærket giver altså ikke forbrugeren et klart indtryk af de forventede energiudgifter.

Til ugunst for klimaet
Derudover påvirker forskellige energikilder klimaet vidt forskelligt: Afbrænding af kul udleder for eksempel meget CO2 og påvirker derfor klimaet kraftigt, mens solceller slet ikke påvirker klimaet. Så når energimærket afspejler energiforbruget, har det i en del tilfælde ikke meget at gøre med klimapåvirkningen.

Tag for eksempel to identiske standardhuse på 140 kvadratmeter, hvor det ene opvarmes med en eldrevet varmepumpe og det andet med naturgas: Beboerne i huset med varmepumpen kan under standardantagelser se frem til en varmeudgift på knap 11.000 kroner årligt, mens beboerne i naturgashuset må slippe 14-15.000 kroner årligt.

Beboerne i varmepumpehuset udleder via varmepumpens elforbrug 1.400 kg. CO2 årligt, mens beboerne i naturgashuset udleder 3.800 kg. CO2 årligt. 

Selvom både privatøkonomien og CO2-udledningen er klart mest attraktiv i varmepumpehuset, vil de begge i dag få tildelt energimærket C.

Klima og privatøkonomi peger således samstemmende på at vælge varmepumpehuset, men når husene har samme mærke, vildledes forbrugeren til ugunst for både vedkommendes privatøkonomi og den grønne omstilling.

Forudsætningerne bag dette eksempel er baseret på Håndbog for Energikonsulenter, og man kan læse mere om dem her.

Skrot det nuværende mærke
Men hvad skal man så gøre i stedet?

Man kan ikke altid regne med, at et hus med bedre privatøkonomi, som i eksemplet, også udleder mindre CO2. Så det er desværre ikke muligt at afspejle både privatøkonomi og klima i et enkelt mærke.

I Kraka anbefaler vi derfor at skrotte det nuværende energimærke for huse. I stedet bør der indføres et ”energiøkonomimærke”, der afspejler de realistiske energiudgifter, og et ”klimamærke”, der afspejler husets klimapåvirkning.

Indtil dette sker, anbefaler vi huskøberne at se bort fra energimærket, der desværre kan være mere vildledende end vejledende.

Forrige artikel S: Regeringen svigter både klima og erhvervsliv S: Regeringen svigter både klima og erhvervsliv Næste artikel EL: Det skal være mere attraktivt at isolere loftet end at udskifte køkkenet EL: Det skal være mere attraktivt at isolere loftet end at udskifte køkkenet
 • Anmeld

  Palle S Clausen · Ebas energirådgiver

  Usaglig kritik

  Jeg synes det er ærgerligt at de der kritiserer energimærkningsordningen ikke har gidet at sætte sig ind i sagerne.
  energimærkningsrapporterne fortæller om ejendommens co2 forbrug du skal blot bladre lidt i den. Korrekt karakteren for tæller om energiforbrug men der er jo allerede klimafaktorer med i beregningen af karakteren.
  Rapporter der er lavet grundigt og korrekt giver boligejer eller køber et indblik i energiforbruget og et overblik over relevante energiprojekter.
  Ordningen har en del andre fejl, men det er vi nogen der prøver at ændre.
  Mvh Palle
  Energikonsulent

 • Anmeld

  Mikkel Laurberg · Energy Systems A/S (os bag Danmarks mest anvendte energimærkningsprogram, Energy10)

  Snak med Energimærkningseksperterne inden saglig kritik

  Jeg er meget enig med Palle Clausen fra EBAS og synes ikke helt det virker som om at man har sat sig 110% ind i energimærkningsordningen... det er ærgerligt at dem der ofte kritiserer energimærkningsordningen ikke har et indgående kendskab til EMO fakta og alle de bagvedliggende super relevante og gode data, som kan komme i spil og skabe værdi for både private og større bygningsejere - og for energieffektiviseringen.
  Efter de nye emissionsfaktorer som Energistyrelsen kom med i oktober 2018 gør det faktisk at el- og fjernvarme opvarmede bygninger netop får et bedre energimærke og samtidig også en lavere CO2-udledning, uden at røre en finger, da emissionsfaktorerne er faldet for både el og fjernvarme grundet en større andel vedvarende energi. Igen understreger dette at der sidder nogle mennesker og udtaler sig om noget de ikke helt har nok baggrundsviden for at udtale sig om.
  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_for_energipriser_og_emissioner_2018.pdf
  Energimærkningsrapporterne fortæller allerede om ejendommens CO2 udledning. Man skal som Palle skriver, blot bladre lidt i rapporten. Korrekt at karakteren fortæller om energiforbrug men der er jo allerede klimafaktorer med i beregningen af karakteren via CO2-udledningen for forsynings arterne i ejendommen. Med de nye emissionsfaktorer vil gas og el opvarmede bygninger blive "straffet" på CO2-udledningen og energimærket vs el- og fjernvarme opvarmede bygninger. Vi har personligt i vores firma lavede disse analyser for en af for største offentlige ejendomsbesiddere for netop at vise dem hvilken effekt de nu lavere emissionsfaktorer ville have hvis man genberegnede deres energimærke. For nogle var det helt op til 2 energiklasser som det flyttede.

  Mit postulat er at de nye emissionsfaktorer alene burde kunne få de sidste oliefyr sendt på pension til fordel for fx en varmepumpe, da det kan give et væsentlig bedre energimærke og som oftest også en bedre salgs- og udlejningspris - for slet ikke at tale om at huset nu udleder væsentlig mindre CO2, og forsynes af vedvarende el i en større og større andel år for år.

 • Anmeld

  Mikkel Laurberg · Energy Systems A/S (os bag Danmarks mest anvendte energimærkningsprogram, Energy10)

  Snak med Energimærkningseksperterne inden usaglig kritik

  Jeg er meget enig med Palle Clausen fra EBAS og synes ikke helt det virker som om at man har sat sig 110% ind i energimærkningsordningen... det er ærgerligt at dem der ofte kritiserer energimærkningsordningen ikke har et indgående kendskab til EMO fakta og alle de bagvedliggende super relevante og gode data, som kan komme i spil og skabe værdi for både private og større bygningsejere - og for energieffektiviseringen.
  Efter de nye emissionsfaktorer som Energistyrelsen kom med i oktober 2018 gør det faktisk at el- og fjernvarme opvarmede bygninger netop får et bedre energimærke og samtidig også en lavere CO2-udledning, uden at røre en finger, da emissionsfaktorerne er faldet for både el og fjernvarme grundet en større andel vedvarende energi. Igen understreger dette at der sidder nogle mennesker og udtaler sig om noget de ikke helt har nok baggrundsviden for at udtale sig om.
  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_for_energipriser_og_emissioner_2018.pdf
  Energimærkningsrapporterne fortæller allerede om ejendommens CO2 udledning. Man skal som Palle skriver, blot bladre lidt i rapporten. Korrekt at karakteren fortæller om energiforbrug men der er jo allerede klimafaktorer med i beregningen af karakteren via CO2-udledningen for forsynings arterne i ejendommen. Med de nye emissionsfaktorer vil gas og el opvarmede bygninger blive "straffet" på CO2-udledningen og energimærket vs el- og fjernvarme opvarmede bygninger. Vi har personligt i vores firma lavede disse analyser for en af for største offentlige ejendomsbesiddere for netop at vise dem hvilken effekt de nu lavere emissionsfaktorer ville have hvis man genberegnede deres energimærke. For nogle var det helt op til 2 energiklasser som det flyttede.

  Mit postulat er at de nye emissionsfaktorer alene burde kunne få de sidste oliefyr sendt på pension til fordel for fx en varmepumpe, da det kan give et væsentlig bedre energimærke og som oftest også en bedre salgs- og udlejningspris - for slet ikke at tale om at huset nu udleder væsentlig mindre CO2, og forsynes af vedvarende el i en større og større andel år for år.