Velux: Her er tre forslag til et nyt energimærke

DEBAT: Energimærket kan blive et vigtigt redskab til flere energirenoveringer i Danmark, skriver Ingrid Reumert fra Velux og kommer med tre forslag til, hvad mærket bør indeholde.

Af Ingrid Reumert
Chef for kommunikation og bæredygtighed, Velux Gruppen

Regeringen har sat gang i en række initiativer, som skal forbedre energimærket. Det hilser vi i Velux velkommen.

Energimærket er et vigtigt redskab til at skabe øget viden og incitament til renovering blandt husejerne. Og en øget renoveringsrate er afgørende, hvis vi vil udlede mindre CO2 i fremtiden og nå vores mål om et fossilfrit samfund i 2050.

To primære målgrupper
Vi ved fra vores markedsanalyser, at der primært er to anledninger til, at husejerne vælger at renovere deres boliger. Det er, når småbørnsfamilierne flytter i hus, samt når børnene er flyttet hjemmefra, og forældrene både har økonomisk og tidsmæssigt overskud til større projekter.

Så det er særligt disse to målgrupper, man bør ramme, når man taler om renovering blandt de private husejere.

Der er tre ting, man bør fokusere på i et nyt energimærke: digitalisere udarbejdelsen af energimærket, inkludere indeklima og gøre energimærket nemmere tilgængeligt og brugervenligt.

1. Digitalisér udarbejdelsen af energimærket
Rigtig mange data ligger i dag digitalt og kan hentes automatisk til udarbejdelsen af energimærket. Det giver i sig selv færre fejl, og så er det tids- og omkostningsbesparende – en besparelse, som kan være med til at løfte kvaliteten af mærket på andre måder.

2. Inkludér indeklima i energimærket
Vi ved fra adskillelige studier, at indeklima er lige så stærk en driver for renovering for danskerne, som energibesparelser er. Det er derfor helt på linje med husejernes ønsker at inkludere indeklima i det nye energimærke – et forhold, en række andre parter som for eksempel Dansk Byggeri også har påpeget.

Der er allerede i dag udarbejdet forskellige frivillige indeklimamærker, hvor man kan hente relevant inspiration.

Målepunkter som dagslys, udluftningsmuligheder, akustik og træk (utætheder, kuldenedfald osv.) vil kunne give en god indikation af indeklimaets fysiske tilstand i boligen, ligesom man vil kunne måle på boligens fugtighed.

3. Gør energimærket mere brugervenligt
NemID-appen kom med stor succes på gaden i 2018. Bør vi ikke også have adgang til energimærket via vores telefon, hvor de fleste andre ting i dag fikses med et par enkelte håndbevægelser: bank, skat, nethandel, forældrenet osv.?

En nemmere adgang til energimærkets data, forbedringsforslag, løbende energiforbrug og sammenligning med lignende boliger eller boliger i ens nærområde vil formentlig øge bevidstheden blandt boligejerne om bygningens tilstand og incitamentet til renovering.

Energimærket er ikke nok
Energimærket er et væsentligt led i den vigtige renoveringsopgave, der ligger foran os, men energimærket alene er ikke nok til at øge renoveringsraten.

Der skal mange flere politiske instrumenter til for at nå i mål med et fossilfrit samfund i 2050 på den mest omkostningseffektive måde samt sikre sunde boliger til danskerne.

Forrige artikel Ingeniører: Kan vi få nogle strammere krav til bæredygtigt byggeri, tak Ingeniører: Kan vi få nogle strammere krav til bæredygtigt byggeri, tak Næste artikel Boligformand: Hvorfor fører S, SF og DF ultraliberal boligpolitik? Boligformand: Hvorfor fører S, SF og DF ultraliberal boligpolitik?