Kritik af fleksibel udlejning: Det fører til social eksport

FLYTTEMØNSTRE: De almene boligselskaber bærer også en del af ansvaret for, at socialt udsatte borgere flytter fra hovedstaden til Sjællands yderkommuner. Det mener blandt andre Lolland Kommune, der nu vil have drøftet sagen i KL.

Socialt udsatte borgere på overførselsindkomster flytter i stigende grad fra de københavnske omegnskommuner og syd på til blandt andet Lolland og Guldborgsund Kommuner. Det har været et velkendt problem, som udkantskommunerne i årevis har råbt op om.

Men det er ikke kun hovedstadskommunerne, der bliver kritiseret for at fralægge sig ansvaret for deres udsatte borgere ved at sende regningen videre. Den almene boligsektor har også en del af ansvaret, mener Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), der nu vil have boligselskabernes rolle i de negative flyttemønstre til drøftelse i KL.

”Den almene boligsektors ageren har stor betydning for de negative flyttemønstre, og det er også derfor, vi har et ønske om at få det afdækket,” siger borgmesteren, der har rejst sagen via KKR Sjælland, der er et samarbejde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland.

Login