LLO: Lejelovsrevisionen i 2015 skal fintunes i 2017

DEBAT: LLO ser gerne, at fintuningen retter op på nogle svagheder ved lejeloven. Samtidig kan der være grund til at se på, om det er lykkedes i praksis at få den øgede indseende og tryghed, som lejelovsændringerne skulle være garant for, skriver Jesper Larsen og Anders Svendsen.

Af Jesper Larsen og Anders Svendsen
Hhv. cheføkonom, cand. polit og juridisk konsulent, cand. jur.

Den 1. juli 2015 trådte en række nye lejelovsbestemmelser i kraft. Den daværende SR-regering havde banet vejen for et meget bredt flertal, lige fra Enhedslisten over til Dansk Folkeparti.

Kun Liberal Alliance og Konservative stod udenfor. Brede forlig er solide forlig, der giver ro hos udlejerne og tryghed hos lejerne. 

Det blev aftalt, at efter to år skulle ændringerne evalueres og opdateres med en sammenskrivning af de to love, boligreguleringsloven og lejeloven. Det meget store arbejde er under forberedelse i ministeriet.

Herudover blev det aftalt, at der skulle gives plads til mindre justeringer, en slags fintuning, der skulle få ændringer til at virke efter hensigten.

LLO ser gerne, at fintuningen retter op på nogle svagheder. Samtidig kan der være grund til at se på, om det er lykkedes i praksis at få den øgede indseende og tryghed, som lejelovsændringerne skulle være garant for. Bag ved forslagene til fintuningen vil ligge en række undersøgelser og evalueringer.

Her lægger LLO stor vægt på, at vi har været inddraget og høringsberettiget, når det gælder valg af metode og afgrænsning. 

Udlejere tager ikke loven alvorligt
Når det gælder de nye regler om obligatorisk ind- og fraflytningssyn, herunder obligatoriske ind- og fraflytningsrapporter, hvor den enkelte udlejer har flere lejemål i udlejning, er der en åbenbar svipser.

Det er ærgerligt, at det ikke klarere er præciseret, at lejer, for at være på den sikre side, selv inden 14 dage fra overtagelsen af lejemålet skal udarbejde en mangelliste og sende den anbefalet til udlejer. Ellers risikerer lejer, at det alene er udlejer, der bestemmer, hvordan lejemålets stand var ved indflytning.

Og det skal ikke bare være en mangelliste i traditionel forstand, listen skal også beskrive vedligeholdelsestilstanden i de enkelte rum og om lejemålet er i en sådan stand, så der er tale om misligholdelse af paneler eller gulve.

De nye regler om 10-årige vedligeholdelsesplaner bør hjælpes bedre på vej. En undersøgelse udført af LLO viser, at alt for mange udlejere ikke tager loven alvorligt. Udlejerne "glemmer", at de har pligt til at indkalde beboerrepræsentanterne til en dialog om vedligeholdelsesplanen.

Det ville ellers fremme parternes samarbejde og udlejers viden om forholdene i ejendommen, og det kan for eksempel forebygge altanulykker, at parterne taler med hinanden. Det er også en klar svipser, at der ikke er konsistens mellem vedligeholdelsesregnskab og vedligeholdelsesplan.

Ingen kan få alt igennem
Der er også behov for egentlige juridiske afklaringer. Efter lovændringen er det for eksempel juridisk uklart, om udlejer, der kun lejer ét lejemål ud, i forbindelse med en fraflytning lovligt kan fravige den normale frist for at gøre fraflytningskrav gældende på 14 dage i allerede indgåede aftaler.

Vores bedste vurdering er, at fristen er blevet forkortet til 14 dage fra fraflytning, og udlejer kan da også stille de samme fraflytningskrav, han kunne tidligere, det skal bare gøres hurtigere end før. Det ville være oplagt at få lovens ikrafttrædelsesbestemmelser til at harmonere med lovforslagets bemærkninger.

LLO er fuldt klar over, at lejelovsforliget var et kompromis. Udlejerne fik nogle gevinster og lejerne fik nogle gevinster. Sådan er det ved brede forlig i Folketinget.

Vi er også klar over, at dette bliver der ikke rykket på ved lovrevisionen. Men hver part vil selvfølgelig forsøge at øge sin gevinst ved lovrevisionen. Hver part må dog også vide, at dette kun er muligt i mindre omfang.

Ellers skal man ikke gøre sig håb om, at Folketinget tager parterne alvorligt.

Forrige artikel Fritidshusejerne: Fritidshusene efterlades i et vakuum Fritidshusejerne: Fritidshusene efterlades i et vakuum Næste artikel Boligadvokater: Private boligejere er ikke stillet væsentligt bedre efter de ny boliglove Boligadvokater: Private boligejere er ikke stillet væsentligt bedre efter de ny boliglove