Lejernes LO: Hvilken lejerbeskyttelse skal vi have i Danmark?

DEBAT: Vi bør ikke have en retstilstand, hvor udgangspunktet er, at lejer bare holder ejerens lejlighed ”varm”, indtil han kan opnå en gevinst ved et salg, skriver Jesper Larsen og Anders Svendsen fra LLO.

Af Jesper Larsen og Anders Svendsen
HHv. cheføkonom og juridisk konsulent i Lejernes LO.

Danske Boligadvokater (DB) foreslår, at det bliver nemmere at smide en lejer af en ejerlejlighed ud af lejligheden. Motivet er at skabe større mobilitet og stabilisere prisudviklingen.

DB forslår, at det fremover skal være en gyldig opsigelsesgrund, at udlejer vil sælge lejemålet. Dette er i praksis det samme som at give udlejer en fri opsigelsesret.

En effektiv opsigelsesbeskyttelse er grundlaget for enhver rettighed til lejerne. Er lejeren ikke beskyttet mod opsigelse, kan udlejer smide lejeren ud, hvis han eller hun klager over huslejen, kræver vedligeholdelse eller lignende. Lejeren kommer derfor til at bo i sit hjem på udlejerens nåde.

Det ødelægger lejerens mulighed for at etablere sig socialt i et boligområde og med stabil tilknytning til arbejdsplads, skole og daginstitution. DB’s forslag gør lejerne i privat udlejning til nomader på boligmarkedet.

Det er for vidtgående. I dag giver lejeloven mulighed for at opsige en lejer af en ejerlejlighed med et års varsel med henvisning til, at udlejer selv ønsker at bebo det lejede.

Fri opsigelsesret vil åbne for spekulation
Det er også muligt at udleje ejerlejligheden tidsbegrænset. Ikke på grund af lysten til at kunne sælge når som helst, men hvis der er en god grund. Hovedreglen er, at udlejer altid kan udleje sin ejerlejlighed tidsbegrænset, hvis tidsbegrænsningen er begrundet fornuftigt i udlejers forhold.

Det kan være midlertidigt fravær på grund af sygdom, fængsel, arbejde eller uddannelse i et andet geografisk område og lignende.

Herudover kan udlejeren udleje tidsbegrænset, hvis for eksempel udlejer har arvet en bolig i Sønderjylland, og de om 5 år ønsker at flytte dertil for eksempel i forbindelse med pension eller lignende.

Landsretterne har dertil i flere omgange anerkendt, at et lejemål er lovligt tidsbegrænset, hvis udlejer tidsbegrænser lejemålet for at undgå et tab ved salg af ejerlejligheden. Her ville man hjælpe ejerne, der var ramt af finanskrisen.

En fri opsigelsesret af lejere af ejerlejligheder vil åbne for en voldsom spekulation i køb og herefter spekulativ udlejning af ejerlejligheder. Belån friværdien, køb en ejerlejlighed og hop med på karrusellen.

Boligmanglen i storbyerne har gjort ejerlejlighederne til et fordelagtigt investeringsobjekt, langt bedre end aktier og obligationer.

Lejer bør være mere end lejlighedsvarmer
I dag er der 235.000 ejerlejligheder i Danmark. Lysten til at bo som ejer, er dog ikke særligt udbredt, idet over halvdelen eller 120.000 ejerlejligheder er udlejet.

I øjeblikket arbejder et udvalg under regeringen med at vurdere konsekvenserne af at åbne for udstykning af ejerlejligheder i privatejede udlejningsejendomme og andelsboliger. Åbnes der for yderligere udstykning i ejerlejligheder anslår vi, at der hermed kommer 600.000 boliger i spil som potentielle ejerlejligheder.

Vi bør ikke have en retstilstand, hvor udgangspunktet er, at lejer bare holder ejerens lejlighed ”varm”, indtil han kan opnå en gevinst ved et salg.

Selv i det gamle Østeuropa og i Sydeuropa har man erfaret, at det er umuligt at få alle til at blive ejere. Mange har ikke råd. Og samfundet klasseopdeles med A, B og C boligområder, hvor den almene udlejningssektor i Danmark i endnu højere grad end i dag ender med at blive for sektoren for alle dem, der ikke har råd.

Forrige artikel Lejerforeninger: Nyt ”hul” i lejelovgivningen  Lejerforeninger: Nyt ”hul” i lejelovgivningen Næste artikel Ejendomsforening: Fokus på forenkling giver fælles gevinster Ejendomsforening: Fokus på forenkling giver fælles gevinster