Retseksperter: Støjberg-kommissions store udfordring bliver at skaffe beviser

KULEGRAVNING: Udfordringen for de ofte udskældte undersøgelseskommissioner er at bevise, om lovbrud er sket på udspekuleret vis eller som fejlskøn. Og så mangler kritikken måske et blik for historien, lyder det fra højesteretsdommer Jens Peter Christensen og lektor i offentlig ret Pernille Boye Koch.

Artiklen blev første gang udgivet på Altinget Embedsværk 24. oktober 2019. Vi har i denne udgave lavet mindre ændringer i et enkelt afsnit, fordi udkastet til kommissoriet for instrukskommissionens arbejde nu er blevet fremlagt af justitsministeren.

Et politisk flertal har valgt at nedsætte en undersøgelseskommission af den ulovlige tvangsadskillelse af unge asylpar i 2016, Inger Støjberg (V), som tidligere udlændinge- og integrationsminister var ansvarlig for.

Forventningen fra regeringen og støttepartierne er klar: Kommissionen skal tilføre noget ekstra i forhold til den normale parlamentariske kontrol i Folketinget ved afhøringer af centrale vidner, ligesom kommissionen – i hvert fald teoretisk – kan få adgang til centrale dokumenter i sagen.

Login