Rød blok sætter Støjberg under lup i sag om unge asylpar

UNDERSØGELSE: Regeringen og de røde partier er enige om, hvordan de vil undersøge Inger Støjbergs rolle i sagen om hendes ulovlige instruks under VLAK-regeringen.

En kommission skal undersøge og redegøre for Inger Støjbergs (V) håndtering af sagen om ulovlig adskillelse af asylpar.

”Vi er blevet enige om et udkast til kommissorium vedrørende instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet. Jeg har derfor i dag sendt udkastet til kommissorium til Folketinget,” oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

Beslutningen vækker glæde blandt regeringens støttepartier, som allerede i forhandlingerne om forståelsespapiret blev enige med regeringen om at undersøge forløbet.

”Med undersøgelseskommissionen skal vi til bunds i sagen, og hvad der skete i forbindelse med instruksen. Der skal placeres et ansvar,” skriver Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, i pressemeddelelsen.

Sagen omhandler adskillelse af unge asylpar, hvor den ene part var mindreårig, det vil sige under 18 år i dette tilfælde. Adskillelserne skete under daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Der har tidligere været rejst mistanke om, at Inger Støjberg bevidst gav en ulovlig instruks om at adskille asylpar uden at foretage en individuel vurdering. 

”Jeg er rigtig tilfreds med, at vi er blevet enige om en kommission, der helt enkelt skal redegøre for, om ministeren har brudt loven, i hvilket omfang og hvordan,” skriver SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, i pressemeddelelsen.

23 asylpar adskilt
I februar 2016 udsendte Inger Støjberg en pressemeddelelse, hvor det fremgik, at unge asylpar, hvor mindst den ene part ikke var myndig, skulle adskilles. Kvindelige asylansøgere på 15-17 år blev siden adskilt fra deres ældre samlevere, selvom flere af parrene havde fået børn.

Pressemeddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og det resulterede i, at 23 par blev adskilt. Men adskillelsen var ulovlig, har Folketingets Ombudsmand og flere eksperter også fastslået, fordi der ikke forud var foregået en partshøring af de berørte par.

”Det er godt, at vi nu får igangsat en undersøgelse, der gennem afhøring af blandt andet embedsmænd kan komme til bunds i det spegede forløb siden februar 2016,” skriver Enhedslistens rets- og udlændingeordfører, Rosa Lund, i pressemeddelelsen. 

Det centrale spørgsmål er, om Støjberg og administrationen vidste, at instruksen var ulovlig. 

"Nu skal luppen frem! Det er bydende nødvendigt, ikke bare for de berørte mennesker men også for integriteten af den danske retsstat, at vi nu får kulegravet, hvad den tidligere udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, foretog sig i denne sag," skriver Alternativets ordfører for humanisme og retsstat, Sikandar Siddique, i pressemeddelelsen.

Der er lagt op til, at undersøgelseskommissionen skal afgive sin beretning inden for to år efter nedsættelsen. Endnu mangler medlemmerne af kommissionen at blive udpeget.

Forrige artikel Enhedslisten: Rigsrevisionen skal kulegrave Radio24syv-sag Enhedslisten: Rigsrevisionen skal kulegrave Radio24syv-sag Næste artikel Svækkede ældre kan miste retten til at dø i fred Svækkede ældre kan miste retten til at dø i fred