Ny vidensfest skal booste og fejre civilsamfundet

FEJRING: En ny vidensfest skal samle civilsamfundet og inspirere til vidensdeling på tværs af sektorer. Altinget og kommunikationsbureauet Sivil står bag Civilsamfundets Fællesdag, der finder sted til oktober. Ambitionen er en endnu større vidensfest næste år. 

Organisationerne i civilsamfundet fortjener fejring. Hvorfor ikke feste og udveksle viden samtidig?

Det er tanken bag en ny vidensfest, der løber af stablen første gang i oktober. Altinget er initiativtager til Civilsamfundets Fællesdag sammen med det socialøkonomiske kommunikationsbureau Sivil.

Ambitionerne er at bringe organisationer fra civilsamfundets sektorer sammen for at udveksle viden og dermed skabe grobund for at sætte et stærkere aftryk på vores samfund, fortæller chefredaktør for Altinget Jakob Nielsen.

”Vi tror på, at civilsamfundet giver meget væsentlige bidrag til vores samfund. De bidrag bliver endnu stærkere, når organisationerne formår at samarbejde og trække på hinandens styrker, viden og erfaringer. Derfor har vi sammen med Sivil taget initiativ til Civilsamfundets Fællesdag som en vidensfest, der på samme tid kan fejre og udvikle civilsamfundet,” siger Jakob Nielsen.

Hos Sivil slutter partnere Camilla Schwalbe og Lasse Alfastsen op om ambitionerne med at udvikle civilsamfundets organisationer, men lægger samtidig vægt på fejringen af foreningerne.

”For os er civilsamfundet smeltediglen, der holder Danmark sammen. Rygraden og sammenhængskraften mellem mennesker. Civilsamfundet er løsningen på mange af vores samfunds udfordringer. Det faktum vil vi gerne kvalificere og hædre med Civilsamfundets Fællesdag,” siger Camilla Schwalbe og Lasse Alfastsen.

Ambitioner om et større arrangement
Civilsamfundets Fællesdag bliver afholdt i Børssalen i København den 2. oktober og bliver en konference, der kombinerer oplæg, workshop, netværk og fejring af civilsamfundets indsats. Men ambitionerne rækker videre. For planen er at inddrage civilsamfundet selv i at udvikle fællesdagen til et endnu større, fast tilbagevendende årligt arrangement.

Derfor er der nedsat et advisory board med deltagelse af Dansk Ungdoms Fællesråd, Globalt Fokus, Frivilligrådet, Spejderne og DGI. Sammen med dem er det håbet at opskalere årets arrangement til et dobbelt så stort event næste år.

”Som en aktør, der hver dag arbejder med og for et mangfoldigt civilsamfund, hilser vi dette ambitiøse initiativ meget velkommen. Det er på tide, at vi som civilsamfund sætter os sammen og bliver bedre til at dele viden og værktøjer og ikke mindst inspirerer hinanden til at turde tale sammen om, hvad civilsamfundets rolle er i dag og i fremtiden," siger Peter Christiansen, sekretariatschef i Globalt Fokus.

Også Charlotte Bach Thomassen, næstformand i DGI, lægger vægt på behovet for, at organisationerne – på tværs af sektorer – lærer hinandens styrker at kende og sætter dem aktivt i spil.  

”I DGI ønsker vi at bidrage til brobyggende initiativer både blandt civilsamfundets organisationer og i forhold til aktører uden for civilsamfundet. Godt samarbejde og dialog på tværs af civilsamfundet medvirker til at styrke de frivillige foreninger rundt om i landet. Det er både godt for det danske samfund lokalt og nationalt,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Tuborgfondet støtter økonomisk
Civilsamfundets Fællesdag er støttet økonomisk af Tuborgfondet, som forventer, at arrangementet kan skabe opmærksomhed om det arbejde, der foregår i civilsamfundet, samtidig med at det kan inspirere til vidensdeling.

”I Tuborgfondet tror vi på, at Civilsamfundets Fællesdag kan være med til at sætte fokus på værdien af et aktivt og mangfoldigt civilsamfund. Vi håber, at dagen vil bidrage til at styrke dialogen mellem civilsamfundsaktører på tværs af forskelligheder og størrelser. Det er en mulighed for de visionære foreninger og organisationer - og ikke mindst for de mange frivillige ildsjæle til at dele viden og inspirere hinanden på kryds og tværs, og det vil vi gerne støtte op om,” siger direktør i Tuborgfondet Anne-Marie Skov. 

Forrige artikel Frivilligrådet roser nyt udspil til ændring af statslig støttestruktur Frivilligrådet roser nyt udspil til ændring af statslig støttestruktur Næste artikel Her er den nye formand for Danmarks største ngo Her er den nye formand for Danmarks største ngo
Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

GEBYRER: Bankernes gebyrer på foreningskonti fortsætter med at stige, viser en ny undersøgelse fra Civilsamfundets Videnscenter. Et stigende antal foreninger henvender sig til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, fordi bankpriserne presser deres økonomi. Hvidvasklovgivning og administration koster, lyder det fra bankerne.