Akademikerne: Dataetisk råd kan give konkurrencefordel

DEBAT: Et nyt dataetisk råd skal beskytte danskernes rettigheder fra kommercielle og institutionelle interesser. Det er afgørende i den digitaliserede, datadrevne verden – og kan give en konkurrencefordel, skriver formand for Akademikerne.

Af Lars Qvistgaard
Formand for Akademikerne

Digital teknologi gør vores hverdag nemmere og giver os mange nye muligheder. Det kan være en kæmpe gevinst for alle.

Men jo klogere vi bliver på de digitale teknologier, og jo længere tid vi lever med dem, jo tydeligere er det også, at udviklingen ikke er risikofri.

Vores data kan misbruges og åbne for situationer, som det er meget svært at gennemskue den fulde konsekvens af.

Datahunger trumfer retssikkerhed
Det er åbenlyst, at store datamonopoler som Google og Facebook har en økonomisk interesse i at have så meget data om deres brugere som muligt.

Samtidig kan staten også have en meget stor effektiviseringsgevinst ved at bruge data om borgerne mere aktivt og målrettet.

Både statens og de store tech-giganters hungren efter data risikerer desværre at trumfe beskyttelsen af den enkelte borgers retssikkerhed.

Behov for integrering af Dataetisk Råd
Mange er gode til at se de nye muligheder, som kunstig intelligens, brug af big data, IoT, blockchain og databerigelse med mere giver. Men tiden er nu også kommet til, at vi får sat et rettidigt fokus på de etiske aspekter af den voksende digitalisering af hele samfundet.

Danmark har brug for et nyt dataetisk råd. For det bliver mere og mere tydeligt, at de nye teknologier har gennemgribende konsekvenser for samfundet: det private og det offentlige, lønmodtagere og arbejdsgivere og for os som individer.

Der er mange gode grunde til hurtigt at få oprettet et dansk dataetisk råd.

Dataråd skal sikre den enkelte borger
En bedre dataetik skal være med til at sikre, at individets rettigheder og interesser har forrang i forhold til institutionelle og kommercielle interesser.

Vi har efterhånden set mange sager om beskyttelse og misbrug af data, der med al tydelighed viser, at sikringen af individets datarettigheder er en skrøbelig størrelse.

Danmark skal ikke være et førende land for tech-giganternes ukontrollerede brug af data. Og vi skal sikre, at digitaliseringen ikke skubber på en udvikling som i Kina, hvor de i voksende omfang er ved at forvandle sig til et datadiktatur.

Til gengæld skal vi bruge en dansk førerposition på dataetik som en ny styrkeposition. 

Dataetik kan blive konkurrencefordel
Min vision er, at dataetik skal være et konkurrenceparameter ligesom grøn omstilling og god infrastruktur. Det er mit håb, at vi i fremtiden kan trække tech-virksomheder til landet, netop fordi vi i Danmark har nogle velfungerende fornuftige dataetiske retningslinjer.      

Vi skal arbejde for, at vi som samfund og marked bliver førende inden for fornuftig brug af data ud fra fælles retningslinjer, som sætter den enkelte borger i centrum, og som beskytter og guider den enkelte lønmodtager.

Dermed mener jeg, at vi opnår de bedste muligheder for, at vi som mennesker tilpasser teknologien til vores behov, i stedet for at det bliver teknologien, der tilpasser os.

Jeg vil gerne opfordre til, at vi i vores teknologiiver ikke glemmer, at det er os, der skal sætte retningen for den digitale udvikling. Den bedste digitale fremtid er den version, alle kan have tillid til.

Forrige artikel Jesper Lund: Ytringsfriheden er under afvikling hos techgiganterne Jesper Lund: Ytringsfriheden er under afvikling hos techgiganterne Næste artikel Dansk IT: Udfordringen ved dataetik er teknologiens udvikling Dansk IT: Udfordringen ved dataetik er teknologiens udvikling
EU trækker spændingen om dataoverførsler til Storbritannien

EU trækker spændingen om dataoverførsler til Storbritannien

TILSTRÆKKELIGHED: Virksomheders dataoverførsler fra EU til UK er i limbo indtil EU-Kommissionen tager en beslutning om, hvorvidt Storbritanniens regler på området er gode nok. Kommissionen vil holde øje med, at UK ikke forringer standarder, før de indgår en aftale, siger en kilde.