Borgmester: Vi sakker agterud uden en helhjertet digital indsats

DEBAT: Regeringens nye 5G-handlingsplan nævner, at 5G-teknologien kan begynde sin udbredelse i Aabenraa til resten af landet. Teknologien bliver væsentlig, hvis vi ikke skal miste konkurrencekraft, mener borgmesteren i Aabenraa Kommune.

Af Thomas Andresen (V)
Borgmester, Aabenraa Kommune

Danmark er kendt for sin digitale infrastruktur, og det skal vi fortsat være.

Men det kræver en helhjertet indsats og en markant prioritering i årene, der kommer, hvis vi ikke skal sakke agterud i forhold til landene omkring os.

For hele det digitale område udvikles eksplosivt i disse år, hvor især 5G-teknologien bliver en væsentlig faktor, hvis vi ikke skal miste konkurrencekraft og stadig have et godt udgangspunkt for vækst i en global verden.

Derfor har jeg modtaget regeringens 5G-handlingsplan for Danmark meget positivt. Padborg Transportcenter, GateDenmark og Aabenraa Kommune er nemlig nævnt som gode eksempler på, hvor 5G-teknologien kan starte sin udbredelse til hele landet.

Det stemmer overens med vores strategier, hvor vi frem mod 2022 vil arbejde for, at Padborg Transportcenter udvikler sig til et anerkendt "testbed" for nye teknologier og systemer – og meget gerne 5G.

Allerede krav om data i realtid 
5G bliver uundværlig infrastruktur, hvis for eksempel transport- og logistiksektoren skal kunne hamle op med blandt andet vores nabolande.

Det er allerede ved at være generelle krav om, at man som virksomhed skal kunne levere data i realtid. Det betyder, at erhvervskunderne kræver at kunne følge deres vare fra start til slut alle sekunder i døgnet.

Samtidig vil der om ganske få år køre førerløse lastbiler, personbiler samt offentlig transport med selvkørende busser på det danske vejnet, der vil binde hele kommunen bedre sammen.

Det stiller store krav til den digitale infrastruktur og vil kunne løses med 5G, da det vil kunne levere den nødvendige, høje datahastighed og give en markant bedre pålidelighed og kvalitet.

De to sidstnævnte krav vil også være noget, landbruget vil være afhængig af fremadrettet.

Her bliver præcisionslandbrug en central del af produktionen og vil give gevinster i form af dels et øget udbytte og dels en reduktion af dyrkningsomkostninger. Derudover vil det gavne miljøet.

Borgernær velfærd har brug for 5G
5G vil også være særdeles fundamentalt i forhold til den velfærd, som borgerne har krav på om ganske få år.

I Aabenraa Kommune er vi allerede førende i velfærdsteknologi og har blandt andet bredt skærmbesøg ud i hele kommunen.

Det betyder, at når borgeren skal have en samtale via sin tablet med en af vore ansatte, så skal videosamtalen kunne fungere uden afbrydelser eller udfald, så vigtige informationer ikke går tabt.

Det vil 5G kunne afbøde, da det har en langt bedre og større dækning.

Vil gavne syge elever
En bedre internetdækning kræver vores skoler også, hvis både lærere og elever skal kunne give samt modtage den krævede og forventede undervisning.

Vi har allerede skoler, hvor tablets er en integreret del af undervisningen. Samtidig har nogle skoler indkøbt robotter, der muliggør, at elever kan deltage i undervisningen, selv om de er forhindret ved alvorlig sygdom, som kræver, at de er indlagt på sygehuset.

Via et signal fra tabletten til robotten kan eleven både få livevideo og lyd fra klasselokalet. Dermed undgår eleven at blive ekskluderet, men kan fortsat have en god relation til sine klassekammerater.

Men en dårlig dækning gør det nogle gange umuligt at benytte sig af dette undervisningsværktøj og giver en dårlig oplevelse for den syge elev, hvilket kunne være undgået med 5G-teknologien.

Vi er i Aabenraa Kommune klar til at føre 5G-handleplanen ud i livet.

Forrige artikel Socialdemokratiet: Billig masteleje skal gavne 5G-lune landmænd Socialdemokratiet: Billig masteleje skal gavne 5G-lune landmænd Næste artikel Lilleholt: Vi skal se markedsmodning før effektiv udrulning af 5G-netværket Lilleholt: Vi skal se markedsmodning før effektiv udrulning af 5G-netværket
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.