Eva Grambye: Flyt tech-ambassaden fra Californien til Bruxelles

DEBAT: En dansk tech-ambassadør kan sagtens rykke på den globale dagsorden. Men det kræver, at fokus flyttes fra Silicon Valley til de institutioner, der skal definere rammerne for teknologiernes anvendelse, skriver Eva Grambye.

Af Eva Grambye
International direktør, Institut for Menneskerettigheder

Den nye tech-ambassadørs første opgave bliver at lave en ny strategi for ambassadens arbejde.

Det synes jeg er rigtig god idé, for jeg er ikke i tvivl om, at potentialet for Danmarks Tech-plomacy-indsats fortsat er stort.

Rigtigt med nyt fokus
Da daværende udenrigsminister Anders Samuelsen lancerede initiativet var fokus primært at tiltrække risikovillig tech-kapital til Danmark og etablere tættere kontakt til de store tech-giganter.

Det var i tråd med den daværende udenrigspolitiske strategi, men den linje har udenrigsminister Jeppe Kofod netop givet en ny drejning.

Det nye fokus for udenrigspolitikken skal være at fremme demokratiske værdier og de universelle menneskerettigheder, som også er afgørende for danske interesser og dansk erhvervsliv.

Analysen er helt rigtig, for der er i den grad kamp om at definere de værdier vores globale samfundsorden skal bygge på – og hvis der er ét sted den værdikamp kæmpes, så er det inden for tech-området.

Hvis den nye udenrigspolitiske strategi skal gøre en forskel, vil det derfor være en anseelig fejl, hvis ikke tech-strategien også afspejler dette nye fokus.   

Og Danmark og vores sædvanlige allierede skal i den grad op i tempo på denne dagsorden.

Tech er blevet udenrigspolitik
Det kan nemlig godt være, at Danmark var det første land til at udnævne en tech-ambassadør, men i disse år ser vi tydelige effekter af, at lande som eksempelvis Kina har oprustet sin globale tilstedeværelse med klare strategier for digitalisering blandt andet i den offentlige sektor - ikke mindst i forhold til Afrika.

De digitale løsninger, som bliver rullet ud, bygger ikke nødvendigvis på demokratiske og fundamentale retsstatsprincipper.

Og hvis Kina kan fremvise en model, hvor teknologi spiller en central rolle i at skabe politisk stabilitet, mindre kriminalitet og økonomisk fremgang, kan det være fristende for mange regeringer i det globale syd, at følge den retning – særligt hvis der ikke tilbydes noget alternativ.

Danmark er verdensmestre i e-governance
Men alternativet findes jo heldigvis. I FN’s nyeste rapport om emnet fremhæves Danmark som verdens førende indenfor digitalisering af den offentlige sektor, også kaldet e-governance.

Og selvom vi fortsat har meget at lære, er der formentligt ikke noget land i verden, der har større erfaring med at operationalisere spændingsfeltet mellem teknologiens muligheder og de demokratiske og menneskeretlige grundprincipper.

Vi har et stærkt civilsamfund, der er velorienteret i mulighederne og udfordringerne, vi har en stærk demokratisk model med kontrolinstanser, og vi har et erhvervsliv, der er blandt verdens førende i at udvikle teknologier til at styrke myndighedernes leverance og på den måde styrke troen på systemet og demokratiet.  

Derfor håber jeg inderligt, at det er dén styrkeposition, som Danmark vil udnytte i vores fremtidige Tech-plomacy.

Teknologi har et gigantisk potentiale for at fremme tilliden til demokrati og styrke adgangen til indfrielse af individets ukrænkelige rettigheder.

Hvis vi indtænker disse universelle værdier fra start i både design og brugen af e-governance, så vil vi bringe disse værdier i spil i andre lande. Netop som udenrigsministeren ønsker.

Men hvis digitalisering får lov at operere i et ureguleret vakuum, er det fuldstændig evident, at for eksempel e-governance også er et meget potent værktøj for autokrater til at sikre en hård hånd om magten og undertrykke minoriteter og politiske modstandere.  

Flyt til Bruxelles
Det er derfor jeg håber, at den nye ambassadørs første beslutning er at flytte ambassadens adresse.

Den nuværende lokation er gået i arv fra en strategi, der fokuserede mere på vækst end på værdier og skal der være konsistens i den nye udenrigspolitiske linje, så bør ”good e-governance” være den nye ambassadørs væsentligste fokus.

Danmarks Tech-ambassade bør derfor have adresse et sted, hvor vi kan være den samlende aktør for vores politiske allierede.

Det kunne eksempelvis være i Bruxelles, hvor der i forvejen er en markant dansk kommissær med en vision for EU’s rolle i forhold til teknologi.

Forrige artikel IT-Branchen: Tech-ambassadøren skal åbne døren til det amerikanske marked IT-Branchen: Tech-ambassadøren skal åbne døren til det amerikanske marked Næste artikel Kronik: Den globale tech-handel har ændret sig – hvornår går det op for EU? Kronik: Den globale tech-handel har ændret sig – hvornår går det op for EU?
Debat: Vi har skabt et slaraffenland for cyberkriminelle

Debat: Vi har skabt et slaraffenland for cyberkriminelle

DEBAT: Med indsamling og ukritisk sammenkørsel af data i årtier har vi skabt et slaraffenland for cyberkriminelle. Bekæmpelse af cyberkriminalitet kræver en organisatorisk ramme i det civile rum, skriver Birgitte Kofod Olsen.