Forsker: Her er syv myter om det nye ophavsretsdirektiv

KRONIK: De største bekymringer om EU's nye copyrightdirektiv har drejet sig om artikel 17. Her forsøger forsker Sebastian Schwemer at afmystificere nogle af artiklens aspekter. 

Af Sebastian Schwemer
Ekstern lektor, Center for Informations- og Innovationsret, Københavns Universitet

Sjældent har ophavsret fået så stor opmærksomhed. Det er dejligt for en ung forsker, der beskæftiger sig med emnet.

Men opmærksomheden har desværre primært været negativ – dog i mindre grad herhjemme.

Login

  • Anmeld

    Arvind kumar

    control panel

    If you find that how this panel should be used in the windows operating system http://controlpanelwindows10.com than you will be learned from this home page this will be help to learned about this all latest function.