KMD: Offentlige it-udbudsprocesser bør være simple og mere fleksible

DEBAT: Den nye udbudslov betyder, at offentlige kunder og leverandører bruger flere ressourcer på udbudsprocessen, uden at resultaterne står mål med indsatsen. En ny udbudslov bør fokusere på en mere simpel proces med fleksibilitet, skriver Kim Tidemann Jørgensen og Michael Füssel Breyen.

Af Kim Tidemann Jørgensen og Michael Füssel Breyen
Hhv. vicedirektør og vicedirektør, KMD

I Danmark har vi nogle af verdens mest komplekse regler for offentlige udbud, hvilket skal skærpe konkurrencen og forhindre korruption – og det er selvfølgelig godt.

Men rigide processer hæmmer i stedet konkurrencen og øger risikoen for, at de offentlige kunder ikke får de bedst mulige it-løsninger, fordi detaljerede kravspecifikationer uden mulighed for løbende justeringer bremser innovationen.

Samtidig bruger alle parter i udbudsprocessen flere ressourcer end tidligere, uden at det endelige resultat er væsentligt forbedret.

Dialogbaseret udbud er fordyrende
Den tre år gamle udbudslov står over for en justering, og der er plads til forbedringer.

Mulighederne for eksempelvis udbud efter forhandling og dialogbaseret udbud er på papiret gode og positive, for mere dialog undervejs i udbudsprocessen burde øge chancen for at levere de bedste it-løsninger til den rigtige pris.

I virkeligheden har reglerne dog primært betydet, at vi får mere udstrakte tilbudsprocesser, som er fordyrende og ressourcekrævende på begge sider af bordet – hvor både kunden og leverandører investerer tusindvis af timer.

Processerne bliver ofte rigide, og der er stor usikkerhed om, hvorvidt den offentlige kunde juridisk må eller kan tilpasse et udbud, når der undervejs i den løbende dialog opstår behov for det. Det betyder, at der kun i begrænset omfang bliver ændret i det oprindelige udbudsmateriale trods dialogen.

Dertil kommer, at de fleste udbudsmaterialer er meget detaljerede og sjældent giver plads til at tilbyde alternative og innovative løsninger på de forretningsmæssige problemer, som kunden ønsker løst.

Gør manøvrerum nemt
Drømmescenariet for en ny, moderne udbudslov vil være at gøre det så nemt som muligt at komme i dialog i en simplere proces med mere manøvrerum mellem parterne – selvfølgelig uden at kompromittere konkurrencen.

En mere agil proces vil åbne for mere kreativitet på leverandørsiden, især hvis leverandørerne kan kommentere en foreløbig udgave af udbudsmaterialet.

Dialog og kommentarer undervejs i udbudsprocessen kan derefter ændre udbudsmaterialet, fordi den offentlige kunde skal have klare regler og best practice at læne sig op ad.

Når det gælder it-løsninger, bevæger verden sig i hastigt tempo imod cloud-baserede standardløsninger og software as a service. Det skal vi naturligvis også kunne håndtere i de offentlige udbud, men det risikerer meget detaljerede udbud at bremse.

Hvis den offentlige kunde fokuserer på at beskrive sin forretningsmæssige udfordring uden på forhånd at beslutte alle detaljer i løsningen, vil det give leverandørerne mulighed for at anvende deres viden om de standardløsninger, der er i markedet, til at designe individuelle og innovative bud på løsninger.

Det vil komme både kunden og leverandørerne til gode.

Juraen kan ikke løse det hele
I sidste ende kan juraen dog kun hjælpe os et stykke af vejen. For hvis vi skal have mulighed for at gøre de offentlige it-udbudsprocesser mere agile, hurtigere og billigere, så kræver det både modenhed og mod for alle parter i processen, for eksempel ved fra udbudsgivers side at vælge at benytte det fulde manøvrerum inden for reglerne til at justere i udbudsmaterialet – og ved fra leverandørside at investere i markedsdialog, kommentere udbudsmateriale og reelt påbegynde design af løsninger, før man har søgt om prækvalifikation.

I sidste ende vil kunder og leverandører det samme: levere de bedst mulige it-løsninger, så den offentlige kundes forretningsmæssige problem bliver løst så hensigtsmæssigt som muligt ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Derfor bør vi også bruge lejligheden til at evaluere grundigt på udbudsloven, gøre udbudsprocessen billigere og for alvor sikre større smidighed, fleksibilitet og plads til innovation.

Forrige artikel Debat: Fleksible udbud kræver tillid mellem ordregiver og tilbudsgiver Debat: Fleksible udbud kræver tillid mellem ordregiver og tilbudsgiver Næste artikel Fire dekaner: Husk penge til at ruste de unge til den teknologiske fremtid Fire dekaner: Husk penge til at ruste de unge til den teknologiske fremtid