Ledere: Sæt fart på en bæredygtig omstilling af de praktiske uddannelser

DEBAT: For at løse verdensomspændende problemer skal studerende på praksisorienterede uddannelser arbejde med netop at løse problemerne, skriver Annette Vilhelmsen og Rasmus Kjær.

Af Annette Vilhelmsen og Rasmus Kjær
Direktør, Tietgen, og videreuddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole

Når sikkerhedsforanstaltningerne i et fly gennemgås, pointeres det, at vi skal sætte iltmasken for vores eget ansigt, inden vi hjælper andre.

Sådan har oplevelsen været i vores bestræbelser på at stoppe coronasmitten. Vi har isoleret os, sprittet af og lukket ned for at redde menneskeliv.

Det har virket, men har for mange også haft alvorlige følger i form af mistet job, konkurs og afbrudte uddannelsesforløb.

For andre har det været en sjælden mulighed for at stoppe op, etablere nye former for fællesskaber og overveje, hvilken verden vi ønsker i fremtiden.

Har taget et digitalt tigerspring
Vi er nu klar til at tage fat på en ny fase, hvor vi arbejder os ud af krisen og ind i en fremtid, som vi endnu ikke kender.

I uddannelses- og arbejdslivet har vi over en måned taget et digitalt tigerspring. Vi deler på ingen måde opfattelsen af, at onlineundervisning og virtuelle redskaber er nødforanstaltninger.

Skoler med dedikerede, kreative og meget kompetente undervisere har vist, at digital undervisning er en praktisk adgang til at løse og beskæftige sig med verdensomspændende nøgleproblemer som befolkningseksplosion, miljøudfordringer og fattigdom.

Problemer, som skoler og uddannelser er sat i verden for at være med til at løse. En mulighed, der understøtter menneskers mulighed for at tænke kritisk, dele erfaringer og handle målrettet.

Praktiske uddannelser skal omstilles
På mange praksisorienterede uddannelser var vi før coronakrisen langt i forhold til at arbejde med at gøre global bæredygtighed og arbejdet med FN's verdensmål nærværende.

Det er nødvendigt, fordi faglærte og velfærdsprofessionelle uddannes til at tage verdens udfordringer i hænderne.

Både når sygeplejersken skal løbe stærkt for at behandle konsekvenserne af en global pandemi, når kokken sætter nye dagsordener for klimavenlig madkultur, og når VVS'eren sørger for bæredygtige sanitære løsninger.    

Der skal fart på den bæredygtige omstilling i de praktiske uddannelser.

Vi skal bruge vores nyvundne erfaringer med nye fællesskaber, tværgående samarbejder, viljen til omstilling og fokus på bedste anvendelse af ressourcerne til gennem uddannelser at udvikle nødvendige kompetencer til en udfordrende fremtid.

Vores verdens nøgleproblemer venter ikke på corona. Det er tid til, at vi hjælper hinanden med at få iltmasken på plads. Krisen kalder på en refleksion over, hvem vi ønsker at være som folk. 

Vil vi fremadrettet løse verdens problemer ved at vente på de stærke politiske ledere, eller vil vi være et veluddannet folk, hvor mennesker af egen fri vilje kaster sig ud i kampen for at løse fælles udfordringer?

Studerende skal gøre en forskel
Det sidste kræver, at vi skaber uddannelser, hvor elever og studerende i praksis mærker, at de gør en forskel.

Elever på htx skal som ingeniører medvirke til bekæmpe forekomsten af mikroplast i havet. Sosu-elever skal arbejde med at skabe aktiviteter, hvor generationsmøder baner vejen for, at ældrebyrden bliver en ældrestyrke.

Handelseleverne arbejder med både etik og økonomi og lærerstuderende skal udvikle læringsforløb, der i digital form er lette at overføre til undervisning i lande uden lige så veludviklede skolesystemer som det danske.

Der er brug for uddannelser, der frigør elever, kursister og studerendes evner til at bruge deres kreativitet, viden, kritiske tænkning og nysgerrighed på i morgen at løse fremtidens udfordringer.

Det er et fælles arbejde, som skal udføres, samtidig med at vi arbejder os om på den anden side af corona. Fremtiden venter ikke.

Forrige artikel Forskere til aktører: Omlægning til digital undervisning er ikke eksperiment Forskere til aktører: Omlægning til digital undervisning er ikke eksperiment Næste artikel Studenterrådgivningen: Sådan begrænser vi frafald i coronakrisen Studenterrådgivningen: Sådan begrænser vi frafald i coronakrisen