Danske Universiteter: Undervisning udelukkende bag en skærm duer ikke

DEBAT: Den delvise åbning af universiteterne er bedre end alternativet. Endnu en nedlukning vil få konsekvenser for undervisningskvaliteten og ramme de studerendes trivsel, skriver Hanne Leth Andersen og Berit Eika.

Af Hanne Leth Andersen og Berit Eika
Hhv. rektor, RUC, formand, Danske Universiteters uddannelsespolitiske udvalg og prorektor, AU, næstformand for Danske Universiteters uddannelsespolitiske udvalg

Forårets undervisning var nødundervisning.

Lige nu evalueres der på den omlagte undervisning for at lære af både successer og problemer.

Men en ting står allerede klart. Vi må ikke forledes til at tro, at vi blot kan sætte ”strøm” til undervisningen.

Endnu en nedlukning vil have meget store konsekvenser.

Hurtig omstilling var en succes
Da Danmark lukkede ned i foråret, og vi alle måtte forlade vores undervisningslokaler, laboratorier og biblioteker, lykkedes det på kort tid at omlægge størstedelen af undervisningen på landets universiteter til virtuelt format.

Den totale nedlukning og nødundervisning fra marts måned var en succes på den måde, at det lykkedes at give de studerende undervisning næsten fra nedlukningens dag ét.

En del undervisning blev gennemført synkront med underviser og de studerende i synlig kontakt via skærme. Anden undervisning blev gennemført asynkront, hvor underviseren leverede undervisning på video, som noter eller på anden vis, som de studerende kunne tilgå fleksibelt.

Og så var der undervisning, som ikke kunne gennemføres og måtte udskydes. Forårets eksaminer blev også gennemført, fordi der blev udvist stor fleksibilitet, så eksamensformater blev tilpasset de nye rammer.

Store tekniske og pædagogiske udfordringer
Efter begejstringen over, at det hele lykkedes, er der nu ved at indfinde sig en mere nøgtern vurdering af omlægningen.

 Selvom undervisningen teknisk set kom rimeligt på plads, så er der nu en større og bredere erkendelse af, at det, vi oplevede, var nødundervisning. Og det er med nødundervisning som med nødplaner, at det ikke er den optimale vej at gå.

De evalueringer, der allerede nu foreligger, peger på, at der mellem mange vellykkede forløb også var en hel del, hvor der var store tekniske og pædagogiske udfordringer.

Mange undervisere måtte overskride store teknologiske grænser.

Det blev for mange et godt skub til at afprøve digitale teknologier og gav motivation til at arbejde videre med at udvikle egen undervisning ved at supplere den fysiske undervisning med digitale elementer.

Men den hurtige omstilling betød også, at en del undervisere følte, at deres undervisning ikke levede op til det sædvanlige niveau.

De studerende gjorde en stor indsats i foråret. De udviste fleksibilitet og stor samarbejdsvilje. Men mange oplevede det også som et ensomt studieliv at sidde alene foran computerskærmen.

Evalueringer viser, at mange havde svært ved at opretholde social kontakt med deres medstuderende.

Flere undersøgelser viser, at de studerende også havde svært ved at koncentrere sig, at overspringshandlinger blev hyppigere, og at de ikke fandt en god balance mellem studietid og fritid.

De fleste savnede at kunne interagere med deres undervisere i forbindelse med undervisningen.

Uddannelse kræver nærvær og interaktion
Alle strakte sig langt og flyttede sig i foråret, fordi det var en nødsituation. Vi har sammen vist, at det kunne lade sig gøre at nødundervise.

Men selvom vi vil arbejde videre med blended learning, computersimulationer og andre digitale teknologier, så er vi blevet mere opmærksomme end nogensinde før på, at nærvær og interaktion mellem studerende og underviser og de studerende imellem har utrolig stor betydning.

Vi kan ikke undvære nogle af de vigtigste samtalefunktioner: blikretning, kropssprog, små sproglige markører der både appellerer og bekræfter den fysiske kommunikation.

I dag er de studerende tilbage på universiteterne. Der er en lang række af retningslinjer vi skal leve op til.

Den enkelte studerende skal overholde afstandskrav, der er færre steder, hvor de studerende kan samles, der er god adgang til at vaske hænder og håndsprit er tilgængeligt.

Og så har universiteterne grundige instrukser for håndtering af personale og studerende med symptomer på covid-19. Vi har sammen vist, at vi har kunnet håndtere den nye situation, og de studerende har vist stor ansvarlighed.

Endnu en nedlukning vil have konskvenser
Det er ikke en optimal situation, vi er i nu, men den delvise genåbning er meget bedre end alternativet. Endnu en nedlukning vil have meget store konsekvenser.

Undervisning udelukkende bag en skærm er ikke holdbart i længden. De studerende vil blive hårdt ramt.

Prisen vil være en nedgang i undervisningskvalitet, og det vil ramme de studerendes trivsel og studiemiljø, som i høj grad medvirker til den faglige succes.

Vi har lært meget i foråret. En helt afgørende erfaring er en påmindelse om, at undervisning også er en social aktivitet, der kræver nærvær og tilstedeværelse.

Forrige artikel Forskergruppe: Opret et nationalt center for klimaforskning Forskergruppe: Opret et nationalt center for klimaforskning Næste artikel Aktører til politikere: Grøn prioritering må ikke gå ud over sundhedsforskning  Aktører til politikere: Grøn prioritering må ikke gå ud over sundhedsforskning