Erhvervsakademier: Forskning er mere end H.C. Ørsted og nobelpriser

TEMADEBAT: Regeringens mål for forskning og innovation fokuserer for meget på universiteter og for lidt på erhvervsakademier. Det går ud over den praksisnære innovation, skriver Charlotte Lundblad og Niels Egelund fra Danske Erhvervsakademier. 

Af Charlotte Lundblad og Niels Egelund
Hhv. bestyrelsesformand og rektorformand, Danske Erhvervsakademier

Quickwins i indkøbsarbejdet, nye plantebeskyttelsesmetoder til danske gartnerier, ti råd til hvordan SMV’ers økonomifunktioner kan skabe mere værdi for virksomheden. Det er et lille udpluk af forskningsprojekter fra danske erhvervsakademier.

Mange forbinder forskning med nobelpriser og videnskabelige landvindinger, der har ændret verden og vores syn på verden. Niels Bohr og udviklingen af kvantemekanikken, H.C. Ørsted og opdagelsen af elektromagnetismen, deres betydning for vores forståelse af verden kan ikke underdrives.

Men forskningen er mere og bredere end det. Forskningen er i lige så høj grad den bro, der gør os i stand til at omsætte landvindingerne til værdi i vores hverdag. 

Regeringen fokuserer på universiteterne
Regeringen satte i slutningen af 2017 nye mål for dansk forskning og innovation. De nye mål skal gøre os i stand til at tage fat i de mange udfordringer og muligheder, som opstår i disse år.

Fra Danske Erhvervsakademier byder vi de nye mål velkommen. Og lige så enige, vi er med målene i, at vi gennem uddannelse og forskning skal forme fremtiden, lige så ærgerlige er vi over, at den bro, der skal binde landvindingerne sammen med den praksisnære innovation og værdi i hverdagen fylder så lidt i regeringens mål.

I regeringens mål er universiteterne nævnt over 70 gange, mens erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er nævnt en håndfuld gange hver. Det er skævt, og det betyder desværre, at det, vi på erhvervsakademierne er rigtig dygtige til – at omsætte viden til praksis og værdi i danske virksomheder - ikke får den opmærksomhed, som vi synes, at det fortjener. For vi ved, at det virker.

Den nyeste viden skal ud i samfundet
Danske erhvervsakademier samarbejder årligt med omkring 10.000 danske virksomheder fordelt over hele landet. De virksomheder, der samarbejder med et erhvervsakademi har en højere vækst i beskæftigelsen, end virksomheder der ikke samarbejder med et erhvervsakademi.

Og vi stoler på, at vores nye minister med sin erfaring fra erhvervslivet og iværksættermiljøet ved, at samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner virker.  Så til den nye minister er der her tre indsatsområder fra Danske Erhvervsakademiers nye strategi for perioden 2018 – 2021, som aktivt vil bygge bro mellem ny viden og danske virksomheder.

Den nyeste viden skal ud i virksomhederne. Vi vil i de kommende år have et særligt fokus på projekter, der gennemføres sammen med virksomheder, hvor den viden, der bliver skabt i samarbejdet, efterfølgende spredes til andre virksomheder. Og vi vil udvikle anbefalinger til, hvordan erhvervsakademierne kan samarbejde endnu mere med andre vidensinstitutioner, som for eksempel GTS-institutterne.

Den nyeste viden skal ud i undervisningslokalet. Vi vil udvikle et forskningsfundament for danske erhvervsakademier, som beskrives og drøftes på tværs af institutionerne, så vi kan sikre et ensartet og højt niveau. Som en del af forskningsfundamentet vil vi styrke vores underviseres forskningskompetencer, og vi vil øge samarbejdet mellem undervisere og forskere.

Den nyeste viden skal ud i samfundet. Vores erfaring er, at langt de fleste – hvis ikke alle – virksomheder ønsker at udvikle sig og skabe vækst. Men for lige så mange - og særligt for SMV’erne - er tid og ressourcer oftest knappe. Derfor skal ny viden være tilgængelig både forståelsesmæssigt og fysisk. Derfor vil de danske erhvervsakademier lægge al den viden, som vi skaber, ud på internettet på vores fælles vidensbank EAViden.dk, hvor den er let tilgængelig og gratis at tilgå.

Forskning er mere og bredere end nobelprismodtagere. Forskning er hele kæden fra de videnskabelige landvindinger til den praksisnære udvikling og anvendelse. Vi ser frem til samarbejdet med den nye forskningsminister, og vi er klar til at samarbejde om at omdanne ny viden til værdi for virksomheder i hele Danmark.

Forrige artikel Debat: Den digitale revolution af uddannelserne kommer snigende Debat: Den digitale revolution af uddannelserne kommer snigende Næste artikel DEA: Performancemidler kan skabe flere problemer end de løser DEA: Performancemidler kan skabe flere problemer end de løser