Jens Henrik Thulesen Dahl fortsætter som ordfører: Vi skal have en national strategi for forskningsområdet

INTERVIEW: Jens Henrik Thulesen Dahl skal fortsat være uddannelses- og forskningsordfører for Dansk Folkeparti. Ud over at arbejde for en fælles retning med en national forskningsstrategi vil han sikre dansk som et levende forskningssprog og bedre rammer for studerende med handicap.

Dansk Folkeparti fordelte ordførerskaber i august, og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) er endnu en gang udpeget som ordfører for uddannelse og forskning. Med sine otte års erfaring som forskningsordfører er DF-politikeren en erfaren herre på området. Han har ønsket at fortsætte som ordfører, fordi han tror på, at resultater kan skabes ved ”det lange seje træk”.

”Jeg har været ordfører for området siden 2011 og oplevet, at jeg ved en vedvarende indsats har kunnet skubbe til f.eks. udviklingen af droner og robotter. Jeg mener, at jeg kan bidrage til at sikre en kontinuitet i den politiske tilgang til området, som jeg mener er vigtig,” siger han.

National forskningsstrategi
Ordførerens vigtigste dagsorden er at få sat en fælles retning for dansk forskning.

Login