Ny K-ordfører: Vi vil bruge 1,25 procent af BNP på forskning i 2034

Der skal forskes i grønne løsninger, uddannelsessystemet skal være mere fleksibelt, og fagligheden på professionshøjskolerne skal styrkes, mener Konservatives nye uddannelses- og forskningsordfører, Katarina Ammitzbøll.

Det Konservative Folkeparti har udpeget Katarina Ammitzbøll til at være partiets nye uddannelses- og forskningsordfører. Hun og partiet mener, at ny viden og forskning i verdensklasse er afgørende for et samfund med vækst og velstand. ”Vi har en langsigtet målsætning om at hæve de offentlige midler til forskning til 1,25 procent af BNP i 2034,” siger hun.

Grøn forskning, ikke symbolpolitik
Ammitzbøll ser forskning og uddannelse som ”den vigtigste nøgle til den grønne omstilling”. Hun har gennem sin karriere hos blandt andet FN, EU, Deloitte og A.P. Møller-Mærsk erfaret, hvor vigtig forskningen er for at fremme grøn omstilling. Ammitzbøll var også med til at etablere organisationen Global Green Growth, 3GI, på anmodning af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, lige efter COP15 i København i 2009.

”Hvis vi skal accelerere den grønne omstilling og redde vores klima og klode, er vi nødt til at være skarpe på, hvordan vi sætter ambitionsniveauet og udarbejder en handlingsplan for, hvordan vi kommer i mål. Det skal ske ud fra forskning og fakta og ikke ud fra politisk ’vælger-design’- eller symbolpolitik,” siger den nye ordfører.

Login