KADK: Et filosofikum kan skabe livslang sammenhængskraft

DEBAT: Et filosofikum kan give de studerende en bred samfundsforståelse og klæde dem på til kritisk tænkning. Det vil gavne blandt andet studerende på Kunstakademiets arkitekt-, design- og konservatorskole. Det skriver Lene Dammand Lund, rektor på KADK.

Af Lene Dammand Lund
Rektor på KADK

På KADKs hjemmeside kan man læse om Sally Rudkjøbing, der er dimitteret som arkitekt med et projekt, der handler om at skabe sanselige frirum til børn på asylcenter. Hun svarer blandt andet på, hvor hun er om fem år, og svaret er en vifte af forskelligartede jobs som selvstændig og som ansat.

Med afsæt i den uddannelse, hun har fået på KADK, ser hun efter mulige match på arbejdsmarkedet, som det nu måtte se ud. Hun har ikke låst sig fast på én bestemt karrierevej, men hun kan se sig selv i forskelligartede jobs, der indeholder elementer fra for eksempel fotografi, sociologi, håndværk eller scenografi.

Det er en fornuftig strategi, Sally har valgt, for det er yderst usikkert, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om fem år. De jobs, hun kan få øje på i dag, findes måske ikke, og selv hvis de gør, konkurrerer hun i stigende grad med nye typer af kandidater.

Før i tiden, når dimittender som Sally søgte et job som arkitekt, var deres konkurrenter uddannet fra én af landets to arkitektskoler. Dem, der skulle ansatte Sally, kendte den uddannelse, hun kom med – langt de fleste havde den samme selv.

I dag konkurrerer hun med arkitekter fra hele verden, med ingeniører, som har fået en uddannelse, der retter sig mod de samme jobs, med bygningskonstruktører og med mange andre. Hun har derfor brug for eksplicit at kunne forklare det videngrundlag, der ligger bag den uddannelse, hun kommer med, hvilke personlige kompetencer hun besidder, og altså hvilken særlig værdi hun kan skabe i sin ansættelse.

Hun skal på én gang være bevidst om den særlige faglige dybde i sine kompetencer og have blik for den generelle anvendelighed af den uddannelse, hun har fået.

Filosofikum er en god idé
Det er her, et filosofikum kommer på banen, og for mig at se er en god idé. Et filosofikum kan give de studerende en bred samfundsforståelse og klæde dem på til kritisk tænkning og til at kunne kommunikere bredt.

Det kan desuden give dem en forståelse for de metoder og den studiekultur, der er særlige for deres uddannelse og tydeliggøre forventningen til, hvad det er, de selv skal bidrage med.

Som supplement til de dybe specialer kan det med andre ord give de studerende forudsætninger for at sætte deres viden og deres kompetencer i spil i mange forskellige sammenhænge i respekt og i samarbejde med andre fagpersoner, der har et andet erfarings- og videngrundlag. 

Med en kunstnerisk arkitektuddannelse i bagagen har Sally en særlig tilgang til at arbejde som arkitekt. Hun har en uddannelse, som betyder, at hun på baggrund af en sammenlignende og kritisk tænkning kan tilegne sig forskningsbaseret viden ligesom sine kollegaer fra et af universiteterne.

Det løbende filosofikum er en god idé

Men herudover - og med afsæt heri - kan hun, som en kunsthåndværker, formgive konkrete løsninger, som hun på lignende vis kan reflektere kritisk over. Hun kommer til at arbejde sammen med andre akademikere, håndværkere, bygningskonstruktører med flere og i den forbindelse har hun gode forudsætning for at blive brobygger.

Langtidsholdbarheden af Sallys uddannelse afhænger af, at hun i et livslangt forløb kan udvikle sine arkitektfaglige kompetencer, og at hun kontinuerligt og i sammenhænge, vi ikke kender i dag, kan sætte dem i spil.

Ideen om et filosofikum, som er tilpasset den enkelte uddannelse, og som løbende gennem studiet og den livslange uddannelse supplerer den dybe faglige viden- og kompetenceopbygning, tror jeg er en rigtig god idé.

Det nye i den sammenhæng er, at det skal bruges til at skabe forståelse for egen uddannelse i sammenhæng med andre uddannelser, og at filosofikum er tilbageblik og overblik; dråber af metarefleksion, som man skal tage hele livet.

Forrige artikel DI: Mere brug for nye adgangskrav end filosofikum DI: Mere brug for nye adgangskrav end filosofikum Næste artikel AU-lektor: Filosofikum er en glimrende idé, der ikke kan gennemføres AU-lektor: Filosofikum er en glimrende idé, der ikke kan gennemføres