Partier om SSI-kritik: Reglerne skal være klare og overholdes af alle

SÆRAFTALER: Sundhedsordførere bakker op om Kammeradvokatens anbefalinger om at holde Statens Serum Institut i kortere snor fremover. "Det giver god mening med klar ansvarsfordeling," siger Stinus Lindgreen (R).

Ulovlige særaftaler og alvorlige overtrædelser af habilitetsreglerne er baggrunden for, at Kammeradvokaten i en rapport anbefaler at afskedige Statens Serum Instituts (SSI) direktør Mads Melbye.

Kammeradvokaten kommer desuden med en række anbefalinger, som skal sikre, at SSI fremover overholder regler vedrørende patentvejledning og indgåelse af særaftaler.

Blandt andet anbefales det, at særaftaler fremover skal godkendes af Sundheds- og Ældreministeriet. Og det kan være en god idé, mener Folketingets sundhedsordførere, som mandag blev orienteret om sagen:

Login