Dansk Energi: Ny prisregulering truer grøn fjernvarme

DEBAT: Geotermiske anlæg kan give både grøn og billig fjernvarme. Geotermiprojekter indebærer dog stor investeringsrisiko, hvorfor private aftaler mellem varmekunder og investorer er en klar fordel, skriver Thomas Capral Henriksen, chefkonsulent i Dansk Energi.

Af Thomas Capral Henriksen
Chefkonsulent i Dansk Energi

Geotermiprojekter i fjernvarmen indebærer en ganske stor risiko for at investere store beløb, uden at projektet bliver til noget.

Hvis politikerne ikke tillader, at varmekunder og investorer kan indgå private aftaler om geotermi, vil varmeforbrugerne stå med hele risikoen. Det kan blive dyrt for varmekunderne.

Geotermi til brug i fjernvarmen er en grøn og nærmest uudtømmelig energikilde. Med de seneste afgiftsreformer er geotermi tilmed blevet en konkurrencedygtig varmekilde.

Kræver store investeringer
Den største udfordring ved geotermi er nok, at der skal foretages meget store investeringer til boringer i starten af projektet uden garanti for, at man finder egnede geotermiske reservoirer.

I Danmark har vi flere professionelle selskaber med stor ekspertise i udnyttelse af ressourcer i undergrunden og geotermiskeprojekter.

Flere af disse aktører er også villige til at indgå aftaler med store fjernvarmeselskaber i for eksempel Aarhus og Aalborg, hvor selskaberne tager risikoen ved boringer og etablering af geotermiske anlæg.

Og med fjernelsen af PSO’en og den reduktion af afgiften på el til varme, der er vedtaget, kan geotermiske anlæg give grøn og billig fjernvarme. Det er altså en fordel for både varmekunder og private selskaber at indgå aftaler om geotermi i fjernvarmen.

Ydermere har vi i Danmark faktisk en stolt tradition for, at selskaber indgår aftaler om fjernvarmeleverancer til glæde for alle involverede parter. Varmekunderne får grøn og billig fjernvarme, og selskaberne kan koncentrere sig om at optimere og effektivisere driften af energianlæg.

Ny prisregulering
Imidlertid truer myndighedernes planer om ny prisregulering i fjernvarmesektoren med at sætte hele aftalesystemet ud af funktion. Hvis de private aftaler kan blive ramt af indtægtsrammer med mere eller mindre vilkårlige effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking, vil potentielle fjernvarmeproducenter næppe indgå aftaler med distributionsselskaber.

Og hvis man ikke vil lade de private selskaber gøre det, de er gode til – nemlig at etablere projekter og afdække risikoen – så må distributionsselskabet og dermed varmekunderne bære hele risikoen. Det er mildt sagt ikke optimalt.

Der er eksempler på kuldsejlede geotermiprojekter, hvor varmekunderne har måttet afbetale på kæmpe lån i årevis uden at have fået noget geotermisk varme overhovedet.

Den fejltagelse skal vi ikke begå igen, da det vil sætte udnyttelsen af geotermi i stå. Desuden lukker man muligheden for, at nye innovative aktører kan deltage i udviklingen og produktionen af fremtidens fjernvarme.  

Så lad fjernvarmedistributionen indgå frie aftaler med private aktører, der vil etablere geotermi, varmepumper eller andre grønne teknologier. Hvis politikerne skaber rum for de private aftaler, kan man sikre, at risikoen i grønne fjernvarmeprojekter på geotermi bliver placeret det rigtige sted – nemlig langt væk fra varmeregningen.

Forrige artikel Charlotte Fischer til SF: Stop for affaldsenergien vil koste dyrt for både samfund og klima Charlotte Fischer til SF: Stop for affaldsenergien vil koste dyrt for både samfund og klima Næste artikel Dansk Byggeri: Incitamenter til cirkulær økonomi er ikke til stede Dansk Byggeri: Incitamenter til cirkulær økonomi er ikke til stede
 • Anmeld

  Daniel Møller · ph.d. studerende

  Enig - geotermi kræver særbehandling

  I modsætning til mere etablerede teknologier (kraftvarmeværker, biomassekedler, varmepumper) bør geotermi foreløbigt betragtes som pilotprojekter (hvilket geotermi vitterligt er i DK – der er kun få anlæg), hvor staten går ind og garanterer for forbrugerne:
  Hvis der opstår billigere alternativer undervejs, betaler staten differencen (op til et loft og med bibeholdt incitament til effektiviseringer) – ligesom subsidier på vind, sol m.v. Dette kan gøres på et par projekter, hvorefter det må forventes at teknologien + forretningsmodellen er modnet tilpas.
  Det samme er vel sket ift. lignende langsigtede investeringer (fjernvarmenet, gasnet, broer) – staten har holdt hånden under og justeret undervejs, ud fra et større perspektiv om samfundsnytte (pris, grøn omstilling, teknologiudvikling).

 • Anmeld

  Morten Aagesen · Managing Partner, Decision Risk Analytics

  Ikke en forbigående risiko

  De store risici i forbindelse med geotermi handler ikke om at teknologien er umoden, men om at der, som ved anden udnyttelse af ressourcer i undergrunden, er stor geologisk risiko. Alle nye geotermi-projekter vil derfor være eksponeret for store risici i forbindelse med bore-arbejde og etablering af tilstrækkelig produktions- og injektions-kapacitet. Disse risici kan kun håndteres gennem porteføljebetragtninger, som over en bred kam kan sikre rimelig rentabilitet. Hvis geotermien skal blive en samfundsmæssig gevinst, er det derfor vigtigt, at der etableres langsigtede incitamentstrukturer, der understøtter en vedholdende indsats fra alle led i værdikæden.