Borgmester: Bedre balance handler også om decentrale uddannelser

DEBAT: Her i Nordvestjylland hilser vi nye arbejdspladser velkomne, og vi kan sagtens løfte opgaven fagligt. På længere sigt håber jeg, at vores unge får bedre muligheder for at uddanne sig lokalt, skriver Thisteds borgmester, Ulla Vestergaard (S).

Af Ulla Vestergaard (S) 
Borgmester, Thisted Kommune

Der er mange ting, der skaber et velfungerende lokalsamfund. Gode offentlige servicetilbud, et godt foreningsliv, gode handelsmuligheder og meget mere. En del af et velfungerende lokalsamfund er også et varieret arbejdsudbud.

Thisted Kommune er en erhvervskommune. Vi står stærkt på landbrug, fiskeri, fødevareindustri og har mange produktionsvirksomheder.

Virksomhederne vækster, og eksporten er også støt stigende. Vi har også en lav ledighed og en betydelig netto indpendling til kommunen.

Vi har generelt mange job til faglærte og ufaglærte, og generelt få jobs der relaterer sig til akademikere og andre videregående uddannelser. 

Statslige arbejdspladser udvider arbejdsudbuddet
Udflytningen af statslige arbejdspladser bidrager til at skabe et mere varieret arbejdsudbud, og det er tiltrængt i det nordvestjyske.

Det er med til at skabe en bedre balance i det lokale arbejdsudbud og dermed også med til at tiltrække nye borgere til området.

Udflytningen af de statslige arbejdspladser skal også være fagligt forsvarligt, da der er en opgave, der skal løftes. Og der er det jo heldigvis sådan, at vi allerede har en veldrevet afdeling af Skat i Thisted, som nu bliver udvidet.

Dermed mener jeg også, at der er et godt fagligt grundlag for at udvide afdelingen. 

Overordnet set synes jeg, regeringen har fundet et rimeligt niveau for udflytningen af statslige arbejdspladser.

Det kan dog ikke undgås, at det har nogle faglige og personlige omkostninger i selve udflytningen, men gevinsten ved at rette op på mange års centralisering er stor, set fra et nordvestjysk perspektiv.

Vores unge mangler lokale uddannelsesmuligheder
Men et mindst lige så vigtigt element i "balancediskussionen" er udbuddet af uddannelser.

Nordvestjylland sender hvert år et stort antal af vores unge til Århus, København og Aalborg for at studere, og det er i sig selv rigtig godt. Efterfølgende er der også en del, der vender tilbage, blandt andet fordi der står jobs klar til dem.  

Men vi er udfordret på, at der er en del unge, der ikke får en uddannelse. Uddannelsesniveauet generelt er for lavt blandt vores unge.

Det skyldes primært, at udbuddet af uddannelserne er begrænset, og at mange unge ikke er klar til at flytte til en anden del af landet for at få en uddannelse.

Derfor skal vi være parate til at opretholde og udvide et decentralt uddannelsessystem, selv om det snævert set ikke er det mest økonomiske.

Det tjener sig ind mange gange gennem det lange løb. Blandt andet i form at færre unge på overførselsindkomster og et arbejdsmarked med stærkere kompetencer til at gribe de fremtidige vækstmuligheder.

Forrige artikel Opråb fra ni borgmestre: Ryd op i loven, og giv udsatte borgere én samlet plan Opråb fra ni borgmestre: Ryd op i loven, og giv udsatte borgere én samlet plan Næste artikel Borgmester: Hele Fyn står klar til at byde Miljøstyrelsen velkommen Borgmester: Hele Fyn står klar til at byde Miljøstyrelsen velkommen
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.