Borgmester: Nyuddannede flytter ikke efter job, og det hæmmer væksten

DEBAT: At mange videregående uddannelser ligger i de største byer er hæmmende for væksten andre steder i landet. En løsning kunne være mere udflytning eller øget adgang til udenlandske studerende, der gerne bosætter sig, hvor erhvervene er, skriver borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Af Jesper Frost Rasmussen (V)
Borgmester, Esbjerg Kommune

Senest har Esbjerg fået lov til at byde velkommen til medicinuddannelsen, hvilket giver rigtig god mening. Behovet er til stede, og vi gør de studerende en tjeneste, ved at de kan få lov til at studere i det område, hvor der er jobs, og hvor de vil bosætte sig på sigt.

For vi kommer desværre ikke uden om, at det er en myte, at nyuddannede per automatik ønsker at flytte efter et job.

Derfor er det i høj grad problematisk, at størstedelen af de videregående uddannelser er samlet i fire store klynger på landsplan. Med den struktur hæmmes væksten og innovationen i hele landet.

Desværre er det ikke i uddannelsesinstitutionernes interesse at skabe nye studiepladser eller flytte eksisterende uddannelsesretninger.

Det kan man ikke klandre dem for. De forsøger bare at optimere og effektivisere på de driftsbetingelser, som desværre understøtter en centralisering omkring de eksisterende enheder.

Men i Esbjerg har vi brug for flere uddannelser. Ikke kun for at skabe studiepladser, men fordi de manglende nyuddannede hoveder hæmmer væksten i vigtige brancher.

Incitament til at fremme udflytning
I min optik handler det ikke om, at uddannelser med vold og magt skal flyttes fra deres nuværende placering for at nå et eller andet måltal.

Det handler i højere grad om at undersøge og vurdere de reelle behov, der eksisterer i dele af landet. Der skal også kigges på flere afgørende faktorer som for eksempel, om der er unge mennesker nok til at besætte studiepladserne. Er der også et arbejde til dem efter endt uddannelse, og er der de nødvendige studieboliger?

Nogle uddannelsesretninger har fokus på nogle særlige erhvervsklynger, hvor virksomhederne også deler geografisk placering. Hvis disse uddannelsesretninger kunne få lov til at rykke nærmere på disse klynger, vil der opstå mange positive følgevirkninger.

Først og fremmest styrkes kvaliteten af uddannelsen. Med specialiserede uddannelser tæt på store klyngedannelser skabes der synergi mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution, hvilket de studerende vil nyde godt af undervejs i deres uddannelse.

Denne udvikling kunne skabes via en incitamentsstruktur, der fremmer udflytning. I stedet for at samle så mange studerende på få matrikler, skal det være nemmere at placere studieretninger, hvor det giver mening.

I Esbjerg Kommunes tilfælde er dette højaktuelt, hvad angår den eksisterende energiklynge. Her mangler virksomhederne uddannet kvalificeret arbejdskraft, og formår virksomhederne ikke at rekruttere de rette kandidater, udgør det en reel vækstbarriere.

Åben for udenlandske studerende
På sigt kan en spirende it-klynge i området stå med nøjagtig samme udfordring. Det må siges at være en falliterklæring, hvis vi som samfund ikke formår at imødekomme denne udvikling.

Regeringen har besluttet at begrænse antallet af udenlandske studerende i Danmark ved at reducere antallet af engelsksprogede studiepladser. Desværre rammer den beslutning også de udenlandske studerende, som kommer til Esbjerg for at dygtiggøre sig med henblik på at arbejde i energisektoren.

At afskære disse unge mennesker fra at studere i Esbjerg er lig med at stække ikke bare energiklyngen lokalt, men sådan set også på nationalt plan. 

Energivirksomhederne i Esbjerg har mange ansatte med udenlandsk baggrund, og de bosætter sig gerne her. Det er helt almindeligt i energibranchen – man er vant til at studere og arbejde i udlandet.

De studerende kommer fra lande uden for Europa, og de formår selv at betale for deres uddannelse. Potentielt kan de udenlandske studerende afhjælpe den mangel på højt kvalificeret arbejdskraft, der i dag svækker væksten i energibranchen i Esbjerg.

Derfor vil jeg gerne slå et slag for, at alle udenlandske studerende ikke skæres over en kam, men at der differentieres, når det gælder adgang til vores videregående uddannelser.

Forrige artikel DF: Vi vil holde rød blok og blå blok op på løfterne om udligningsreform DF: Vi vil holde rød blok og blå blok op på løfterne om udligningsreform Næste artikel Odense-rådmand: Lokalpolitikere skal stå hårdt på at bygge alment Odense-rådmand: Lokalpolitikere skal stå hårdt på at bygge alment