Dansk Erhverv: Økonomiaftalen for 2020 skal stille krav om takstreform

DEBAT: Der er store udfordringer med gennemsigtheden, når det gælder priser på offentlige tilbud. Uigennemsigtighed gør det umuligt at styre den kommunale økonomi. Derfor bør takstreform være højeste prioritet til de kommende økonomiforhandlinger, skriver Morten Jung.

Af Morten Jung
Markedschef for Dansk Erhverv

Budgetloven vil helt sikkert blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem kommunerne og regeringen. Det er en interessant drøftelse, men uanset udfaldet af denne dialog, er der et andet emne, der burde optage en ny regering endnu mere. Et emne, der efter Dansk Erhvervs opfattelse er en forudsætning for god kommunal økonomistyring, og desuden en forudsætning hvis ordet "økonomiaftale" overhovedet skal give mening.

Som alle ved, er det vanskeligt at lægge et budget, hvis man ikke kender omkostningerne forbundet med udførelsen af en opgave. Det er jo ikke ligegyldigt, om en opgave koster kommunen 100 kroner eller 10.000 kroner. Usikkerheden i prissætningen har store konsekvenser for samfundsøkonomien, for kender kommunen ikke "prisen på grisen", så ved de ikke, om de får det meste og bedste for vores skattekroner.

Dansk Erhverv mener derfor, at økonomiaftalen for 2020 skal indeholde krav om takstreform og anvendelse af OECD's principper ved prissætning af offentlige ydelser. Det sidste er næppe en udfordring for en kommende regering.

For uanset sammensætning af den kommende regering, har både Socialdemokratiet og Radikale under den tidligere regering givet deres tilslutning til anvendelsen af OECD-principperne, og sammen med de tidligere regeringspartier er der stadig et flertal og opbakning til de fornuftige OECD-principper. Det ændrer et valg vel ikke på?

Priser skal være korrekte
Det er ikke en let opgave at beregne prisen på kommunale ydelser. Skal vi have det bedste og meste ud af samfundets ressourcer, er det helt nødvendigt, at man kender "prisen på grisen". Indgår alle omkostninger ikke, når kommunerne beregner deres priser, hvordan ved vi så som samfund, om vi får det bedste for vores skattekroner?

Det er positivt, at de regeringsforhandlende partier adresserer det dobbelte demografiske træk og den grønne omstilling. Begge udfordringer kræver økonomiske ressourcer og formentlig flere, end det beregnede økonomiske råderum kan tilvejebringe.

Derfor er det bydende nødvendigt, at også kommunerne optimerer deres økonomi, men det er bare ikke muligt, hvis man ikke regner priser på kommunale ydelser korrekt.

Manglende gennemsigtighed
Dansk Erhverv og Selveje Danmark har netop analyseret prisgennemsigtigheden i kommunale velfærdstilbud, og der er store udfordringer. Det kommunale Forsorgstilbud Borgergade i Silkeborg Kommune illustrerer udfordringen. På Tilbudsportalen fremgår det, at døgntaksten for efterforsorg er 180 kroner med en normering på 13,6 personaletime pr. uge.

Tilbuddet oplyser, at 13 kroner af døgntaksten går til ejendomsomkostninger. De resterende 167 kroner pr, døgn går til dækning af alle øvrige omkostninger. Det betyder, at forsorgstilbuddet har 1.169 kroner om ugen til at dække 13,6 personaletimer samt øvrige udgifter. Hvis det hele gik til løn, svarer det til en løn på 86 kroner i timen.

Der er desværre mange eksempler på kommunale botilbud på tilbudsportalen, der tilbyder ophold til en pris, der umuligt kan dække de reelle omkostninger. Men det er ikke kun på Tilbudsportalen, Dansk Erhverv oplever udfordringer, når det gælder prissætning af offentlige ydelser. Det gælder også, når kommuner laver kontrolberegninger i forbindelse med udbud.

Takstreform er nødvendig
Når en selvforsikret kommune byder på en konkurrenceudsat opgave, indgår en præmie til forsikring ofte ikke i buddet. - Men brænder bygningen, eller kører bilen galt, skal den erstattes. Det forhold, at kommunen ikke har indregnet en forsikringspræmie, har den konsekvens, at vi som samfund ganske enkelt ikke ved, om vi har fået det bedste tilbud på løsningen af en opgave.

Den manglende prisgennemsigtighed har direkte indflydelse på muligheden for at løse de store udfordringer, vi som samfund står over for. For uden prisgennemsigtighed er der ingen sikkerhed for optimal anvendelse af vores begrænsede økonomiske ressourcer.

Derfor er der behov for, at en kommende regering indgår en aftale med kommunerne om gennemførelsen af en takstreform, så alle ydelser på social- og sundhedsområdet beregnes korrekt, og OECD-principper generelt ligger til grund, når kommunerne beregner deres priser.

Med ønsket om gode drøftelser og et godt resultat, ser Dansk Erhverv frem til at rose økonomiaftalen!

Forrige artikel Claes Nilas: Offentlig ledelse kan styrkes ved at fokusere på det personlige Claes Nilas: Offentlig ledelse kan styrkes ved at fokusere på det personlige Næste artikel DH: Sæt en handicapmilliard af i den nye økonomiaftale DH: Sæt en handicapmilliard af i den nye økonomiaftale