Partier parate til at overveje uafhængigt udligningsråd

EKSPERTISE: Både DF og S er åbne for at se på, om oprettelsen af et uvildigt rådgivende ekspertorgan om udligning vil kunne dæmme op for den kommunale krigsførelse om ordningen. V og EL er skeptiske.

Et hold af fagligt funderede uvildige stemmer med politisk troværdighed kan måske være med til at lægge en dæmper på kommunernes kamp om udligningsmilliarder.

Den kommunale udligningsordning er blevet genstand for og årsag til hårde politiske kampe på tværs af såvel kommuner som Folketingets partier. Derfor kan der være behov for at fremme faglige argumenter, som kan sige sig fri fra både lokale og partipolitiske særinteresser.

Det er i hvert fald tanken hos Niels Jørgen Mau Pedersen fra Vive, som i et interview med Altinget overvejer oprettelsen af en form for uafhængigt 'udligningsråd' som en vej til at styrke tilliden til udligningssystemet.

Og den idé falder ikke helt for døve ører på Christiansborg.

"Det er spændende tanker. Der er virkelig behov for noget faglighed i udligningsdebatten, hvor man får vidt forskellige billeder, alt efter hvilken kommune man taler med. Og samtidig er der jo dokumenterbart nogle kommuner, som er nødt til at skære utrolig dybt," siger Magnus Heunicke, kommunalordfører hos Socialdemokratiet.

Skyttegravskrig spænder ben
Både han og hans ordførerkollega Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti deler en oplevelse af, at der er kommet mere konflikt og mindre tillid omkring den kommunale udligning.

Og at det er med til at gøre det til en endnu større og mere farlig politisk hvepserede at stikke hånden ind i som central politiker, når man gerne vil gøre op med nogle af systemets ellers åbenlyse skævheder.

"Balancen mellem de politiske hensyn og det faglige er skæv. Man ligger for meget i hver sin skyttegrav både som borgmestre og partier. Og det er ikke sundt for samfundet for helhed," siger Susanne Eilersen.

Hun er også parat til at se på, om en form for uafhængigt rådgivende organ vil være med til at ændre på den virkelighed. Men detaljer om, hvorvidt det lige skal være i form af et midlertidigt eller permanent råd, en kommission eller andet, vil hverken hun eller Magnus Heunicke kaste sig ud i at spekulere over.

"Det er da en vinkel, man må overveje. Man nedsætter jo også arbejdsgrupper og råd på andre områder, og der kan godt være brug for nogen, som kan komme med nogle mere uvildige indspark i den her skyttegravskrig," siger Susanne Eilersen.

Hjælp til svære beslutninger
Konstruktionen med et uvildigt udligningsråd eller anden type organ er ikke noget, man umiddelbart finder i Danmarks nærmeste nabolande.

I Sverige og Norge har man dog en tradition for at få lavet udligningsanalyser uden for ministeriernes mure, mens man i Danmark primært har ladet Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg stå for det arbejde.

Men tør man kigge lidt længere væk for at hente inspiration, så har man i Australien i mange år haft en såkaldt 'Commonwealth Grants Commission', der netop er uafhængigt og har til opgave at rådgive regeringen om, hvordan der kan udlignes mellem de forskellige stater.

Uden at have noget med de konkrete beslutninger om fordeling og lovgivning at gøre.

Hvordan en løsning eventuelt kan se ud i en dansk kontekst, og hvem den skulle bestå af, har Niels Jørgen Mau Pedersen fra Vive ikke nogen hurtige bud på. Og han er da også helt på det rene med, at den politiske kontekst i Australien er en helt anden.

"Men det er bare grundlæggende en svær politisk opgave, når fordelingen af midler bliver så konkret. Der kan det jo måske være lidt en hjælp, hvis man kan trække en del af den diskussion lidt ud af det politiske system," siger Niels Jørgen Mau Pedersen.

EL: Truget er tomt
Hos Venstre er kommunalordfører Jan E. Jørgensen ikke parat til at skyde idéen ned ved første øjekast, men den giver ham nogle betænkeligheder.

Dybest set, fordi han mener, at indretningen af udligningssystemet er et mere politisk end fagligt spørgsmål, og at det til alle dage har været omgærdet af den tilsvarende politiske ballade som den, man ser i dag.

"Jeg afviser ikke noget. Men jeg tror bare, at man skal passe på med at gøre sig illusioner om, at man kan nå frem til nogen højere millimeterretfærdighed, hvor alle får præcis det beløb, de objektivt skal have. Det er jo en politisk afvejning, hvordan det skal gøres," siger Jan E. Jørgensen.

I Enhedslisten er kommunalordfører Finn Sørensen heller ikke uden videre parat til at omfavne tanken om et uafhængigt udligningsråd. Først og fremmest, fordi det ifølge ham vil fjerne fokus fra det egentlige problem i den kommunale økonomi.

"Det er jo de seneste års store lokale besparelser og den ekstremt stramme statslige styring af kommunerne, som får dem til at kaste sig over hinanden. Når truget er tomt, bides hestene. Så der er ikke brug for flere eksperter, men flere penge," siger Finn Sørensen.

Forrige artikel Frivillige laver store dele af vores drikkevand: Men politisk og økonomisk pres udfordrer frivilligheden Frivillige laver store dele af vores drikkevand: Men politisk og økonomisk pres udfordrer frivilligheden Næste artikel Flertal vil skærpe krav til brandsikkerhed i plejeboliger Flertal vil skærpe krav til brandsikkerhed i plejeboliger