Karsten Ohrt: Kulturinstitutionerne kan ikke stole på staten

Q&A: Karsten Ohrt står i spidsen for landets vigtigste kunstfond. Men selv om Ny Carlsbergfondets magt stiger, når staten skærer ned på kulturstøtten, er hans dom over landets kulturpolitik hård. Nedskæringspolitikken er dybt bekymrende, siger han.

Fondenes bidrag til kulturlivet udgør en stigende andel af kulturinstitutionernes budget, hvilket delvist kan forklares med, at fondene har flere penge at give af. En anden årsag er ifølge landets kulturledere, at de statslige besparelser på kulturområdet tvinger dem til at fokusere på fundraising.

Karsten Ohrt har siden 2014 været formand for kunstfonden Ny Carlsbergfondet. Sammen med sine to bestyrelsesmedlemmer står han for at uddele cirka 120 millioner kroner i årlige bevillinger i form af værkdonationer til museer, udsmykningsopgaver i det offentlige rum og til at stimulere forskning på museerne.

Hvordan oplever du statens besparelser på kulturområdet?

Login