Alternativet: Vilkårene for de mest udsatte er blevet forringet i 2017

DEBAT: Førtidspensions- og fleksjobreformen har forringet vilkårene for de mest udsatte mennesker i Danmark. Det vigtigste mål for 2018 er at få reformen justeret, skriver Torsten Gejl, beskæftigelsesordfører for Alternativet.

Af Torsten Gejl
Beskæftigelsesordfører, Alternativet

Tre små bogstaver er forkortelsen på en reform med et meget langt navn, som har fyldt uendeligt meget på beskæftigelsesområdet i 2017, og som også kommer til at gøre det i 2018.

Nemlig FØP. Førtidspensions- og fleksjobreformen.

Har igangsat en bevægelse i samfundet
Det er en reform, som har mange slagsider. En reform, der har gjort det meget svært for værdigt trængende at få en førtidspension. En reform, der har forringet fleksjobsystemet. En reform, der er så uretfærdig for de mest udsatte mennesker i Danmark, at der er vokset en stor social modstandsbevægelse op omkring den.

Bevægelsen består af store netværk på de sociale medier, som også har fysiske mødesteder, hvor man koordinerer hjælpen til de fattige reformramte danskere. Den består også af kommuner, der anmoder forligskredsen direkte om at lempe reglerne, så de mest udsatte danskere kan komme ud af klemmen.

Den består af fagforbund, der organiserer over en million danskere, som er kommet med ideer til, hvordan reformen kan blive mere lempelig for syge og udsatte landsmænd- og kvinder.

FØP har bevirket en udvikling, som vi er mange, der har gået og sukket efter. Nemlig, at såkaldte almindelige danskere begyndte at bekymre sig om, at de mest udsatte mennesker i vores samfund bliver fattigere, mens gode tider gør alle os andre rigere.

Mislykkede lappeløsninger
Alligevel har det været umuligt at få forligskredsen, som består af SF, S, R, V, LA og K til at lukke reformen op og justere den på plads, så vi kunne få stoppet historierne om meningsløse sengepraktikker og forhindre at så mange danskeres helbred forværres i resurseforløb og jobtræninger. Vi har afholdt et hav af samråd, høringer og talt fra scenen til en lang række demonstrationer.

Og ja, der har været forsøg på smålapninger og vejledninger, men der har ikke været lavet væsentlige ændringer til at rette reformens slagside op. Til gengæld er evalueringen og justeringen af reformen blevet udskudt til februar 2018.

Dermed har reformen også sat sit aftryk på kommunalvalget. Alternativet og Enhedslisten har fået meget kritik for, at vi ikke overtog borgmesterposten for beskæftigelsesforvaltningen i København, så vi kunne lempe på den stramme administration, der i København, og har gjort det næsten umuligt for værdigt trængende danskere at få en førtidspension.

Kritikken er kommet fra store dele af den sociale modstandsbevægelse, men også i høj grad fra S, SF og R.

Og her må jeg sige, at mens jeg mener, at de udsatte danskere har ret til at kritisere valget, så bliver jeg utroligt skuffet over, at politikere fra oppositionspartierne går ind og prøver at optimere skaden hos Alternativet, når de selv, R, SF og S, har født den reform, som er kernen i alle problemerne.

Oppositionen bekriger hinanden
Og det ærgrer mig endnu mere, at de reformramte oplever, at oppositionen, på så alvorlig en baggrund, har mere travlt med at skade hinanden end at skabe et troværdigt samarbejde, der skal føre Danmark ud af en tid, hvor regeringen har gjort de fattige fattigere, for at vi andre kan blive rigere.

Derfor håber jeg også, at vi kan bruge kraften fra den sociale modstandsbevægelse til at presse FØP-partierne til at justere reformen på plads, så udsatte danskere ikke kommer i klemme.

Og at vi i oppositionen kan bruge tid på at samarbejde og skabe et troværdigt regeringsalternativ, som kan gøre endeligt op med fattigdomsreformerne efter et valg. Der ligger en lang række opgaver klar, som skal sikre, at de gode tider ikke kommer til at gå hen over hovedet på de fattige og udsatte danskere. Vi kan jo starte med at afskaffe kontanthjælpsloftet.

Forrige artikel Debat: Når handicap gør folk til andenrangsborgere Debat: Når handicap gør folk til andenrangsborgere Næste artikel Trampolinhuset: Demokratisk medborgerskab øger integrationen Trampolinhuset: Demokratisk medborgerskab øger integrationen
 • Anmeld

  Lone Bording

  Hekseprøven - lader de kronisk syge falde til bunds

  der er mange reformer der skal rulles tilbage - først og fremmest reform af sygedagpenge der henviser syge fra sygedagpenge til kontanthjælp efter 26 uger - kommunernes stramme fortolkning af forlængeksesregler og jobafklaringsforløb skaber social deroute for de der aldrig bliver raske - hvad gør vi når systemet forudsætter at syge altid bliver raske igen??? Kan danskerne blive ved at acceptere at de mennesker der rammes af ulykke invaliderende sygdom handicap kronisk nedslidning og arbejdsskader gøres til socialt udsatte af systemet - Hekseprøven er for længst blevet eneste redning i det sociale system - de kronisk syge falder til bunds de midlertidigt syge svømmer selv i land -

 • Anmeld

  Robert Meulengracht · Førtidspensionist

  Modregning hvis førtidspension

  Når syge mennesker efter årelange opslidende kampe med det offentlige system endelig får tilkendt en førtidspension, så starter en fuldstændig urimelig modregning i den kommende ydelse. Eventuelle løbende forsikringer så som arbejdsskade forsikring. Efterbetaling af forsikringer for de mange år en sag er undervejs i arbejdsskadestyrelsen.
  Ægtefælles indtægt. Renteindtægter og meget andet kan fuldstændig udhule førtidspensionen.