Handicapformand: Flere handicappede skal i job i 2018

DEBAT: 2018 skal være året, hvor flere handicappede kommer på arbejdsmarkedet. Desuden skal medieforliget stille krav til tilgængelighed, skriver Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Af Thorkild Olesen
Formand, Danske Handicaporganisationer

Et nyt år indeholder altid løftet om, at det kan blive bedre. At det, der ikke blev nået, kan rettes op. Og at der kan sættes nye mål.

Det gælder selvfølgelig også 2018 og det gælder særligt handicappolitikken.

2018 skal være året, hvor diskriminationsforbuddet bliver endeligt vedtaget. Selve forbuddet er i sig selv en milepæl. Regeringen har fremlagt lovforslag, så umiddelbart skulle 2018 give en sikker gevinst for handicappolitikken her.

Der udestår imidlertid en diskussion om rimelig tilpasning. For ét er et forbud mod diskrimination. Noget andet er, hvor langt samfundet skal gå for at sikre lige muligheder. Rimelig tilpasning handler om at sikre mennesker med handicap de samme muligheder som alle andre inden for rimelige økonomiske grænser. På arbejdsmarkedet er der allerede rimelig tilpasning. Også uden at det har givet anledning til kæmpe omkostninger.

Hvor langt vi når med rimelig tilpasning er selvfølgelig vigtigt i et handicappolitisk perspektiv. Men det er selve forbuddet mod diskrimination også.

Efterspørgsel på arbejdsmarkedet åbner døre for handicappede
2018 bliver også året, hvor dansk økonomi fortsætter i højt gear. Det siger alle de økonomiske fremskrivninger. Og det er godt. I et handicappolitisk perspektiv betyder det nye åbninger på arbejdsmarkedet. For når efterspørgslen er stor, bliver det lettere for mennesker med handicap at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Også selvom det er nødvendigt at tilpasse arbejdspladsen lidt. I starten af det nye år sætter Danske Handicaporganisationer sammen med social- og beskæftigelsesministrene fokus på netop beskæftigelse for mennesker med handicap.

Hvilke barrierer møder mennesker med handicap? Hvilke støtteordninger findes der? Hvor stort er kendskabet til støtteordningerne? Noget tyder på, at støtteordningerne på mange stræk er udmærkede, men meget få kender dem desværre. Året bliver afgørende for, at samfundet får grebet den mulighed, mennesker med handicap er som ressource. Og dermed også at flere mennesker med handicap får en plads i samfundet.

Medieforlig skal stille krav om tilgængelighed
2018 bliver også året for tilgængelighed. Selvfølgelig fysisk tilgængelighed. Men nok så meget den nye form for tilgængelighed. Adgang til netbank, bruge telefonen eller have adgang til medierne. Net-tilgængelighed handler om, at mennesker med handicap har de samme digitale muligheder, som alle andre har.

I den forbindelse betyder det nye år også nyt medieforlig. Her er det afgørende, at uanset hvem der konkret får licenskronerne, er der også krav om tilgængelighed. Det skal hjælpe alle de brugere, der har lidt sværere ved at gribe de nye muligheder. Det er ikke nødvendigvis så svært, som det kan lyde. Men det handler om, at digitalisering åbner nye muligheder – også for mennesker med handicap. Det skal tænkes med i et nyt medieforlig.

2018 uden diskrimination, flere i arbejde og med bedre tilgængelighed lyder ambitiøst. Men året indeholder mulighederne for at gøre store fremskridt for mennesker med handicap.

Et nyt år er chancen for at gøre det bedre end i det gamle år. For handicappolitikken handler det om at gribe mulighederne. For så bliver det ikke alene et nyt år i kalenderen, det kan blive et skelsættende år i handicappolitikken. 

Forrige artikel Debat: Handicappede diskrimineres i lovgivningen Debat: Handicappede diskrimineres i lovgivningen Næste artikel Psykologer: Håb forude for skilsmissebørn Psykologer: Håb forude for skilsmissebørn