Debat

LOS: Det personrettede tilsyn skal ses efter i sømmene

DEBAT: Et fagligt stærkt socialtilsyn har kun effekt, hvis vi ser kritisk på hele processen. Fra visitationen til den enkelte borgers daglige trivsel og udvikling i de sociale tilbud, skriver Michael Graatang.

Foto: pressefoto
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Michael Graatang
Direktør i LOS, landsorganisationen for sociale tilbud

Vi har hele tiden brug for at forbedre kvaliteten på landets sociale tilbud, uanset om de er offentlige eller ikkeoffentlige.

Her er Socialtilsynet helt centralt. Derfor bakker vi i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud op om, at socialminister Mai Mercado nu tager hul på den ventede evaluering af tilsynet.

Men uanset hvor effektivt og dygtigt et Socialtilsyn vi opbygger, så kan det ikke stå alene, hvis vi skal have den udsatte borger i centrum.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

Et socialt tilbud kan være drevet til topkarakter, og alligevel kan der være borgere, som er fejlplacerede eller har problemer med sundhed, pårørende eller andre forhold, som påvirker trivslen.

Mere fokus på opsøgende arbejde
Derfor bakker LOS også op om de tanker, som landsformand for LEV, Anni Sørensen, giver udtryk for i Altingets debat om socialtilsyn, når hun slår til lyd for en styrkelse af det kommunale personrettede tilsyn.

LOS peger på, at der bør iværksættes et serviceeftersyn af det personrettede tilsyn, hvor kommunernes forpligtelser tydeliggøres, og der udarbejdes procedurer for handleplaner og opfølgning.

Michael Graatang, Direktør i LOS, landsorganisationen for sociale tilbud

Det handler ikke om at lægge ansvaret fra de sociale tilbud, men kommunens lovpligtige tilsyn med den anbragte borger er et helt centralt element i det sikkerhedsnet, vi har opbygget for at skabe sikkerhed for hver enkelt borgers trivsel og udvikling.

Når man er sårbar, som både børn, unge og voksne er på et socialt tilbud, så skal kommunerne selv være opsøgende i forhold til den mistrivsel, som kan være svær at se og ikke mindst svær at give udtryk for. Det skal vi have mere fokus på samtidig med arbejdet med en reform af Socialtilsynet.

LOS peger på, at der bør iværksættes et serviceeftersyn af det personrettede tilsyn, hvor kommunernes forpligtelser tydeliggøres, og der udarbejdes procedurer for handleplaner og opfølgning.

Få styr på hængepartierne
Vi har et godt fundament at bygge på, når vi skal videreudvikle Socialtilsynet.

Reformen i 2013 var et godt skridt på vejen mod både bedre tilsyn og større faglighed.

I maj 2018 udkom Socialstyrelsen med en evaluering af tilsynsreformen. I rapporten kan man se, at siden 2015 er kvaliteten steget på 77 procent af de sociale tilbud.

Rapporten ser overordnet på kvaliteten ved at se på tilsynsrapporterne, hvor tilbuddene får en karakter på mellem 1 – 5 point. De offentlige tilbud scorer gennemsnitligt en karakter på 4,26 point, mens de ikkeoffentlige ligger lidt højere på 4,36 point.

Derfor skal vi stadig have fokus på at videreudvikle et fagligt og effektivt tilsyn. Men vi skal videre end det. Ud over at styrke tilsynet er der en række hængepartier, som stammer tilbage fra tiden før reformen. Vi skal denne gang have borgernes daglige trivsel og udvikling med i fokus.

Det kræver, at vi lytter til alle parter lige fra brugernes organisationer, de pårørende, fagforeningerne, kommunerne, regionerne og naturligvis de sociale tilbud selv. Det arbejde ser vi frem til.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Graatang

Direktør, LOBPA, formand, Handicapbranchen Danmark
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)