S: Hjælp skilsmisse-familier, inden skaden er sket

DEBAT: Skilsmisse er traumatiserende for barn og familie, og derfor bør vi have et system, der griber ind, inden krisen rammer, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Af Pernille Rosenkrantz Theil (S)
Socialordfører

Socialdemokratiet holder med børnene. Altid. Derfor skal et nyt system for skilsmisser være til for dem. 

Det vigtigste er derfor, at systemet hjælper til, at konflikten og uenigheden mellem forældrene ikke udvikler sig. En skilsmisse er jo en proces. Det er ikke noget, der bare opstår ud af det blå, og det er ikke noget, som afsluttes på en dag. Der er som regel mange årsager – mange små og store ting, som gør at de voksne ikke længere vil eller kan leve sammen. 

Men en ting er sikkert: Barnet oplever én af de største kriser i sit liv. Den krise skal man have hjælp til at gå ind i, gå igennem og komme ud af igen. Det gælder både børn og voksne. 

Et nyt trafiklyssystem 
Med det nye system skal familierne have én overskuelig indgang, hvor problemerne behandles samlet, så sagerne ikke trækker i langdrag. Og så skal systemet bygges op, så det er både konfliktnedtrappende og -forebyggende. Både børn og forældre skal vide, hvor de kan henvende sig og få hjælp – uanset hvilken hjælp de har brug for.

Vi har foreslået en opdeling af sagerne i kategorier: I rød, gul og grøn. Hvor grøn er de sager, hvor der er et godt samarbejde, enighed og ingen problemer. Gul er de sager, hvor der er mindre uenigheder, og hvor der er risiko for at konflikterne eskalerer. Og så højkonfliktsagerne, som er kørt fast, og hvor der er stor uenighed om de rette løsninger for familien og for barnet.

Regeringen lægger også op til sådan en kategorisering i deres udspil. Og det er godt. Men det er ikke nok. Det er vigtigt, at systemet er bygget op, så sagerne ikke udvikler sig. At grøn bliver til gul, og de gule bliver røde.

Grib ind, før det eskalerer
Derfor er det vigtigt for os, at der i et nyt skilsmissesystem, udover den mere massive hjælp, som skal gives til de familier og børn, der oplever konfliktfyldte brud, også er et forebyggende lavtærskeltilbud til de familier, som endnu ikke er kommet derhen, hvor konflikterne er blevet for svære at løse alene.

Der skal være hjælp, råd og vejledning at hente, FØR problemet opstår. En mulighed for at komme i kontakt med nogen, som kan hjælpe og rådgive. Helt anonymt og uden risiko for, at konflikten bliver optrappet. Der skal være råd og vejledning til, hvordan mindre og større konflikter kan løses med barnets ve og vel for øje.

Et sådan lavtærskel-tilbud skal ligge i familiehuset. Og det skal være et tilbud for alle. Udover den automatiske screening af sager, skal der være et rådgivende og forebyggende tilbud - som man selv kan opsøge - også uden man har bedt om en skilsmisse.

Tid og usikkerhed optrapper konflikter, og derfor skal der være nem og hurtig adgang til hjælp.

Forrige artikel Replik: Hvad er det, Berlau advarer imod? Replik: Hvad er det, Berlau advarer imod? Næste artikel Børns Vilkår: Lad os lave ’den danske model’ på skilsmisseområdet Børns Vilkår: Lad os lave ’den danske model’ på skilsmisseområdet
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.