Sådan fordeles satspuljen på sundhedsområdet

SATSPULJE: Torsdag aften blev satspuljepartierne enige om, hvordan en halv milliard kroner til sundhedsområdet skal fordeles over de næste fire år. Få overblik over alle initiativerne i satspuljeaftalen her.

Foto: /ritzau/Tariq Mikkel Khan
Lise-Lotte Skjoldan

Torsdag aften er satspuljepartierne – alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten – efter timelange forhandlinger blevet enige om en aftale for satspuljen på sundhedsområdet.

Årets store indsatsområde er børn og unge med psykiske lidelser. Der er blandt andet afsat penge til en forsøgsordning med gratis psykologhjælp for unge mellem 18 og 20 år og en fremskudt regional psykiatri for børn og unge, der viser tidlige tegn på psykiske lidelser.

Børne- og ungefokusset glæder Ellen Trane Nørby (V), der for første gang står i spidsen for en satspuljeaftale som sundhedsminister.

"Jeg er glad for, at vi har fundet penge til en række indsatser for børn og unge. Både til dem, der har begyndende psykiske problemer tæt inde på livet, hvor vi sætter massivt ind for at undgå, at problemerne vokser sig alt for store," siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse. Hun fortsætter:

"Men også til dem, der allerede er en del af børne- og ungdomspsykiatrien. Vi har alt for mange sårbare børn og unge, der kunne have været hjulpet med en tidligere indsats. Det retter vi nu op på fremover."

I alt udmøntes der med satspuljen lidt over en halv milliard kroner over de næste fire år. Du kan se, hvad pengene skal gå til, her:

 • Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien: 214,6 mio. kr. (2018-2021)
 • Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge: 13 mio. kr. (2018-2021)
 • Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression og angst: 15,7 mio. kr. (2018-2021)
 • Fælles tværsektorielle teams mhp. nedbringelse af tvang: 25 mio. kr. (2018-2021)
 • Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: 53 mio. kr. (2018-2021)
 • Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til babyluger: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud: 73,2 mio. kr. (2018-2021)
 • Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til handling: 2,5 mio. kr. (2018)
 • Mere viden om multisygdom: 3 mio. kr. (2018-2021)
 • Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre: 3,6 mio. kr. (2018-2021)
 • Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter – etablering af system for indberetning af tvang og klagesystem: 68,7 mio. kr. (2018-2021)
 • Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid: 1,5 mio. kr. (2019)
 • Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt: 4,2 mio. kr. (2018-2021)
 • Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer: 11 mio. kr. (2018-2021)
 • Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Eftersyn af indsatsen mod epilepsi: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis: 5 mio. kr. (2018)
 • Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte m.v.: 0.5 mio. kr. (2018)
 • Små gaver til tapre børn på sygehuse: 0,3 mio. kr. (2018)
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ellen Trane Nørby

Fhv. minister & MF 2007-22 (V), byrådsmedlem, Sønderborg
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)