Astma-Allergi: Allergiområdet skal prioriteres langt højere

DEBAT: Viljen til at udvide kapaciteten af både speciallæger og sygeplejersker er afgørende, hvis nærhed, sammenhæng og patientrettigheder for mennesker med astma og allergi skal lykkes, skriver Anne Holm Hansen.

Af Anne Holm Hansen
Vicedirektør i Astma-Allergi Danmark

Et par af sundhedsreformens hurraord er nærhed og patientrettigheder.

Skal reformen give mere nærhed og basale patientrettigheder for de 1,5 millioner mennesker med astma og allergi, er viljen til markant kapacitetsudvidelse, og dermed et kompetenceløft på allergiområdet, afgørende.

Astma-Allergi Danmark hilser på den baggrund en sundhedsreform velkommen, der kan løfte astma- og allergiområdet. Men kan den det?

Mens antallet af patienter med astma og allergi stiger, så forsvinder kompetencerne på området, og kapaciteten svinder ind. Det sker, fordi der ikke uddannes nye specialister.

Denne negative udvikling har stået på i årevis til stor frustration for vores medlemmer og landets astma- og allergipatienter – mange af dem kronikere – der i dag møder et sundhedsvæsen, som hverken er sammenhængende, nært eller lever op til basale patientrettigheder for mennesker med astma og allergi.

Regionale forskelle skal udlignes
Astma-Allergi Danmarks medlemmer er samlet i et fællesskab, som ønsker hjælp til en bedre hverdag med astma og allergi og efterlyser hele løsninger i sundhedsvæsnet.

Dette ser vi derfor også gerne afspejlet i en ny sundhedsreform. Blandt andet ved at de regionale forskelle i udredning og behandling, som vi kender i dag, udlignes.

De praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og de kommunale sundhedstilbud skal derfor styrkes, så sundhedsvæsenet kommer tættere på astma- og allergipatienterne.

Det skal være lige nemt at blive behandlet for astma og allergi, uanset hvor i landet man bor.

Patientrettighederne betyder også, at sygehusene hurtigt skal tage hånd om mennesker med astma og allergi, når de er syge eller skal udredes for en eventuel sygdom.

Mennesker med astma og allergi ønsker at blive undersøgt for, hvad de fejler, og få behandling hurtigt lige som alle andre. For det er faktisk ikke en selvfølgelighed i dag for netop denne gruppe.

Rekruttering løser ikke alt
De fleste mennesker med astma og allergi besøger først deres egen læge, når de mærker symptomer. Derfor vil løbende uddannelse altid være nødvendig for de alment praktiserende læger.

Det er derfor positivt, hvis de praktiserende læger med en ny sundhedsreform får et løft. Men rekruttering af flere læger til almen praksis løser ikke alt. Der er fortsat brug for opkvalificering, når det gælder allergi.

For hvis den praktiserende læge i fremtiden skal være behandler og tovholder på, at patienterne får den hjælp, de har brug for, så skal de også i fremtiden være klædt på til det, når det gælder allergi.

Det bliver svært, når der meget snart ikke er allergispecialister tilbage i sundhedsvæsnet.

Styrk uddannelse
Senest har den tværregionale Allergi-Taskforce netop fremhævet muligheden for kortere uddannelsesforløb af andet sundhedspersonale samt inden for almen praksis.

Dette skal ses i sammenhæng med både Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2017 og Allergi-Taskforcens anbefaling fra 2018 om at styrke uddannelsen af alle aktører inden for allergi og prioritere oprettelse af allergicentre i hele landet.

Styrkelse af fagområdeuddannelsen i allergi er her afgørende for at tilføre de nødvendige specialistkompetencer til området.

Det er blandt andet disse allergilæger, som på allergicentrene er primus motorer i at uddanne personale på alle niveauer. Det er samtidig allergicentrene, der varetager de sværest ramte patienter.

Som samlingspunkt for landets astma- og allergipatienter mærker Astma-Allergi Danmark derfor et tydeligt behov for, at mennesker med astma og allergi prioriteres langt højere, end det er tilfældet i dag. Lad sundhedsreformen vise, at dette bliver muligt.

Men det kræver konkret handling, så allergiområdet får tilført ikke alene de nødvendige ressourcer, men også viljen til forandring, udvikling og opkvalificering af området.

Forrige artikel FOA: Historisk god praktikaftale er kun første skridt FOA: Historisk god praktikaftale er kun første skridt Næste artikel Tandplejere: Glem ikke tandplejerne i forskning Tandplejere: Glem ikke tandplejerne i forskning
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.