Brugernes Akademi til Heunicke: Inspirationskataloger løser ikke udsattes sundhedsproblemer

DEBAT: Sundhedsministeren har foreslået at eliminere hepatitis C ved at udarbejde et "inspirationskatalog". Svigt af de udsatte, skriver formanden for Brugernes Akademi.

Af Anja Plesner Bloch
Formand og stifter, Brugernes Akademi

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var onsdag kaldt i samråd og skulle redegøre for, hvordan 17.000 personer i Danmark bliver behandlet for den smitsomme og livstruende sygdom hepatitis C.

For os, der repræsenterer udsatte, var det både en opløftende og nedslående oplevelse. Opløftende, fordi ministeren nu efter stort pres fra læger og organisationer vil gøre det muligt at kontakte omkring 3.000 mennesker, som man gennem et forskningsprojekt ved er smittet, men som man hidtil ikke har kunnet kontakte og tilbyde behandling på grund af databureaukrati. Det var den opløftende del.

Mere nedslående var den del, som handlede om, hvordan man vil opspore, teste og behandle de mange smittede, hvoraf mange er udsatte stofbrugere. I slutningen af 2019 meddelte sundhedsministeren ellers, at han havde sat Sundheds- og Ældreministeriet i gang med at udvikle en national strategi for hepatitis C.

Det var en nyhed, som glædede os, der til daglig arbejder for at forbedre vilkårene for udsatte stofbrugere. Det er afgørende, at der udarbejdes en gennemtænkt strategi for området, da det handler om en sårbar målgruppe, hvor indsatsen involverer både kommuner, regioner og organisationer.

Men den nationale strategi var ved onsdagens samråd pludselig forsvundet som dug for solen. Til gengæld havde ideen om et "inspirationskatalog" set dagens lys. Ministeren ønsker at lave et menukort over mulige initiativer i stedet for en konkret og seriøs strategi, der sigter på at udrydde hepatitis C og dermed at leve op til WHO's mål. Udvalgsmedlemmer udtrykte skuffelse over ambitionsniveauet, og den skuffelse kan vi fuldt ud tilslutte os.

Kataloger er uforpligtende
Vi ved af bitter erfaring, at den slags kataloger er helt uforpligtende, og der er en overvejende risiko for, at de ryger nederst i skuffen. Særligt da der med "inspirationskataloget" ikke medfølger de nødvendige ressourcer til at implementere initiativerne.

Det er ingen hemmelighed, at de succesfulde initiativer på dette område, for eksempel i Region Syddanmark, er resultatet af økonomisk prioritering og politisk vilje. En vilje, som sundhedsministeren synes at mangle i denne sag. Desværre er det ikke et særsyn, når det handler om stofbrugere. Her er i den grad tale om ulighed i sundhed, som ministeren ellers påstår at være optaget af.

"Inspirationskataloget" er ifølge ministeren planlagt til udgivelse inden sommerferien. Inden da vil Sundhedsstyrelsen inddrage en række interessenter i udarbejdelsen.

Hvis man i Sundheds- og Ældreministeriet ikke mener, at der er behov for et stærkere nationalt initiativ end et inspirationskatalog, håber vi til gengæld, at udarbejdelsen kommer til at involvere en udtømmende række af interessenter – herunder os, der arbejder med målgruppen til daglig.

Så kan vi forhåbentlig påvirke, at resultatet bliver så forpligtende, som et "inspirationskatalog" nu kan blive.     

Forrige artikel FSD: Modellen for særlige psykiatriplad­ser kommer aldrig til at fungere optimalt FSD: Modellen for særlige psykiatriplad­ser kommer aldrig til at fungere optimalt Næste artikel Dansk Ortopædisk Selskab: Genovervej behandlingsrådets form og metode Dansk Ortopædisk Selskab: Genovervej behandlingsrådets form og metode