Dansk Sygeplejeråd: Inddrag de fagprofessionelle i sundhedsaftalerne

DEBAT: Formålet med sundhedsaftalerne er at skabe sammenhæng for patienterne. Hvis det skal lykkes, er det afgørende at inddrage de fagprofessionelle i aftalerne, skriver Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Af Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd

Effekten af sundhedsaftalerne ville være langt større, hvis for eksempel de økonomiske incitamenter understøttede aftalerne, samt hvis de fagprofessionelle og lederne blev inddraget og efterfølgende arbejdede med aftalerne.

Formålet er at skabe sammenhæng for patienterne
Regeringen har meldt ud, at målet med den kommende generation af sundhedsaftaler er, at aftalerne skal afbureaukratiseres, og at der skal skabes større politisk ejerskab. Begge dele lyder godt og rigtigt.

Men hvis afbureaukratiseringen reelt betyder, at indholdet i aftalerne udhules og reduceres til kun at regulere, at parterne taler sammen – men ikke om hvad – så glemmes hele formålet med sundhedsaftalerne, som er at skabe sammenhæng for patienterne og lukke hullerne i sektorovergangene.

Alle skal kunne se sig selv i kvalitetsmålene
Det ville være helt naturligt, at de otte nationale kvalitetsmål får en central plads i sundhedsaftalerne.

Dog skal vi ikke glemme andre eksisterende regelsæt som forløbsbeskrivelser, pakkeforløb, læring gennem utilsigtede hændelser med videre. Men det medfører et helt centralt spørgsmål: I hvor høj grad kan alle parter i sundhedsaftalerne se sig selv i de otte kvalitetsmål?

Er kommunernes og almen praksis’ ejerskab til de otte kvalitetsmål stort nok til, at indholdet i de kommende sundhedsaftaler bliver forpligtende nok?

Samtidig vil jeg minde om, at de otte kvalitetsmål er langt bredere, end hvad formålet med sundhedsaftalerne er tiltænkt.

Vi skal også være bevidste om, hvad det nytter at binde parterne sammen i sundhedsaftalerne, hvis styringsmekanismerne i sundhedsvæsenet arbejder modsat?

Følg intentioner i sundhedsaftaler
Det er naturligvis i sig selv positivt, at parterne i regi af sundhedsaftalerne ”tvinges” sammen omkring samme bord for at indgå en aftale. Men som det er nu virker sundhedsaftalerne på trods af de økonomiske incitamenter. Effekten af aftalerne ville være langt større, hvis incitamenterne fulgte intentionerne i sundhedsaftalerne og samtidig gav incitament til mere fælles ledelse og finansiering af fælles tiltag.

Inddrag de fagprofessionelle
Endelig skal vi huske på spørgsmålet om, hvem sundhedsaftalerne egentlig er til for? Det er klart, at sundhedsaftalerne i sidste ende er til for patienterne, men der er ofte lang vej fra papir til virkelighed. For Dansk Sygeplejeråd er det afgørende, at de fagprofessionelle, både medarbejdere og ledere, inddrages i hvad der skal stå i aftalerne, så aftalerne efterfølgende får den effekt, som er tiltænkt for patienterne.

Forrige artikel S: Vil Venstre bekæmpe sund fornuft eller sygdom? S: Vil Venstre bekæmpe sund fornuft eller sygdom? Næste artikel Hjerteforeningen: Der er behov for en helhjertet indsats mod hjerte-kar-sygdomme Hjerteforeningen: Der er behov for en helhjertet indsats mod hjerte-kar-sygdomme
 • Anmeld

  Anthony · my marriage relationship is restored

  Love Spells Win-Back Ex elsker

  For lidt over et år siden troede jeg, at mit ægteskab var forbi, jeg var deprimeret i over 6 måneder kunne ikke gøre noget, kunne ikke gå til mit kontor. min kone flyttede ud og hængte med en anden mand i en tilstødende by. Jeg fortsætter med at søge overalt og søger ægteskab rådgivning og rådgivning for at vinde hendes kærlighed tilbage, jeg læser så meget god kommentar post om Oduduwa's stormagter at genoprette ægteskaber, bringe tilbage tabt kærlighed og stop skilsmisse. Jeg spørger den samme mand for at hjælpe med at bringe min kone hjem igen. Min tak går til Oduduwa en åndelig helbreder for at give mig de værktøjer og hjælp, som jeg havde brug for for at redde mit ægteskab. To dage senere efter stave frokost, ringe min kone på telefonen for at undskylde, hun kom tilbage lige som Oduduwa sagde det. I dag selv og kone er vi lykkeligere end nogensinde og sammen igen.
  Jeg sender e-mail-besked til at kontakte samme Oduduwa love-spellcaster, han spiste en kærlighedsspell på mine vegne, og det virker, i går var jeg i en aftensmad med kærligheden i mit liv, vi begge gik ud til julen Shopping sammen og det er en vidunderlig oplevelse at dele kærlighed med min sjælkammerat. Oduduwa er den, der gjorde dette muligt med sin magiske kærlighedsspell, der kunne udføre følgende:
  * Love Spells Win-Back Ex elsker
  * Succes og forfremmelse magisk stavning
  * Lucky Charm - Business Star
  * afdelinger - BESKYTTELSESHØJ
  * helbrede til kræft / helbredelse til sexaully transmitterede diceaser
  * åndelig udrensning
  * frugtbarhed magi - frugter af kvinder
  * decreeing magi, SPELL LOTTERY & WIN-GAMES SPELL
  Når to mennesker virkelig bryr sig om hinanden, vil de altid søge en måde at få det til at fungere, uanset hvor svært det er. Jeg gjorde alt for at sikre min mand er tilbage til mig. Her er officielle kontakter til Oduduwa: dr.oduduwaspellcaster@gmail.com
  Oduduwa spellcaster Whatsapp nummer: +2348109844548