Dansk Sygeplejeråd: Investér nu – i fremtidens sundhedsvæsen

DEBAT: Antallet af sygeplejersker står ikke mål med antallet af patienter. Der er behov for politiske indgreb, der løser de akutte problemer og som ligeledes investerer i langsigtede løsninger, skriver Dansk Sygeplejeråd.

Af Grete Christensen, Helle Dirksen, Vibeke Westh, Anja Laursen, Jytte Wester og John Christiansen
Hhv. formand og kredsformænd for Dansk Sygeplejeråd

Manglen på sygeplejersker er på alles læber i disse dage.

Og ikke uden grund.

Hver dag oplever vi, hvordan sygeplejersker ikke har tid til at udføre arbejdet fagligt forsvarligt, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte patient.

Der er behov for her-og-nu-tiltag, da antallet af sygeplejersker ikke står mål med antallet af patienter. Men der er også brug for langsigtede løsninger.

En lavthængende frugt er at åbne op for en del af de 1.200 førsteprioritetsansøgere, der fik afslag på at komme ind på sygeplejerskestudiet i 2018.

Prioriter faglig ledelse
Vilkårene og rammerne for de sundhedsprofessionelle på de enkelte sygehusafdelinger og i kommunerne skal også styrkes.

For eksempel er der brug for, at vi prioriterer faglig ledelse – både på den enkelte arbejdsplads, på sygehusene og i kommunerne samt i sundhedsvæsenet generelt.

Netop gennem faglig ledelse kommer vi – i takt med den ændrede befolkningsudvikling – på forkant med at have de rette indsatser og kompetencer til stede til borgerne.

Netop i disse år styrkes vores viden om, hvilken værdi det har for patienter og pårørende at opleve tryghed i behandlingen, og at "der er styr på mig".

Samtidig har vi fået stor viden om for eksempel udbredelsen af multisygdomme hos en stor del af borgerne, og at der fortsat er udfordringer i at skabe reel sammenhæng i de enkelte patientforløb – både på tværs af sygehusafdelinger og mellem sygehus, kommune og praktiserende læge.

Akut behov for medarbejdere
Om der er behov for en sundhedsreform eller ej, er i bund og grund et spil om ord, politisk overbevisning og temperament.

Men det står ikke til diskussion, at der er brug for tydelige politiske prioriteringer af det samlede sundhedsvæsen de kommende år – både fra Folketingets side, på sygehusene og i kommunerne.

Alle – og ikke mindst patienterne – har en interesse i, at der rettes op på den ubalance, der gennem årene er opstået i sundhedsvæsenet.

Uanset regeringens bebudede sundhedsreform og uanset resultatet af det forestående folketingsvalg er det Dansk Sygeplejeråds ønske, at der fra politisk side løbende lyttes til medarbejdere og ledere og deres faglige vurderinger af de aktuelle udfordringer.

Dette kræver selvsagt også villighed til økonomiske prioriteringer.

Der er her og nu behov for at få flere medarbejdere – både sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle – i sundhedsvæsenet.

Men det er også her og nu, at vi skal investere og lægge de rette sten for fremtidens sundhedsvæsen.

Forrige artikel PLO: Der er brug for en reform PLO: Der er brug for en reform Næste artikel Sundhedschefer: Alle faggrupper må i spil i ny sundhedsreform  Sundhedschefer: Alle faggrupper må i spil i ny sundhedsreform
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.